اخلاق و فضائل, سیره عملی و رفتاری

امام کاظم باب الحوائج

نخست به چند مورد از اعترافهای اهل سنت توجه نمایید. خطیب بغدادی: هیچ مشکلی برای من پیش نیامد که با زیارت موسی بن جعفر حل نشود. [۱۹۱] . [ صفحه ۸۲] امام شافعی: قبر موسی الکاظم التریاق المجرب. [۱۹۲] «در قبر موسی بن جعفر (زیارت قبر) همانند تریاکی تجربه شده میباشد». ابو علی خلال از رهبران حنبلیها، ما همنی امر فقصدت قبر موسی بن جعفر فتوسلت به الا و تسهل الله تعالی لی ما أحب. [۱۹۳] «هیچ چیزی مرا اندوهناک نساخت جز اینکه هنگامی که متوسل به موسی بن جعفر شدم بر من آسان شد». باب الحوائج بودن امام کاظم (ع) بر خاص و عام و شیعه و سنی به تجربه به اثبات رسیده است. هر کس از مسلمانان که مشکل داشته به زیارت حضرت مشرف شده و متوسل به وی شده است، به آبرو و مقام وی خداوند سبحان مشکل را آسان و حاجت شخص را روا ساخته است. امام صادق (ع) فرزند خویش را «باب الله» مینامد و میفرماید: هو باب من ابواب الله عزوجل. [۱۹۴] و نیز میفرماید: وی کسی است که بین او و خدا هیچ حجابی وجود ندارد: انها تلد مولود لیس بینه و بین الله حجاب. [۱۹۵] این تعبیر یعنی موسی بن جعفر علیه السلام مظهر رحمت الهی است. موسی بن جعفر وسیله گشوده شدن مشکلات و گرفتاریها است. موسی بن جعفر (ع) واسطه فیض الهی است. موسی بن جعفر (ع) فیضان و فوران فیض الهی است. موسی بن جعفر (ع) دری است که رحمت خاص الهی از آن سرازیر است. هر کس دست نیاز به این دامن پر خیر دراز کند، حاجت روا خواهد شد که وی باب الله و باب [ صفحه ۸۳] الحوائج است، و ابتغوا الیه الوسیله. [۱۹۶] وی را وسیله و واسطه بین خود و خدا قرار دهید و خدای مهربان را به مقام عظمت و عبادت و مظلومیت موسی بن جعفر (ع) سوگند دهید، بر باور یقین باشید که حاجت روا خواهید شد.
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *