اخلاق و فضائل, سیره عملی و رفتاری

امام کاظم مظهر خیر

انسان پر خیر و برکت در هر جا باشد از برکات وی دیگران نیز بهره میبرند. مسیح (ع) در معرفی خود این گونه سخن گفت: کنت مبارکا أینما کنت؛ [۲۳۴] «هر کجا باشم، با یمن و برکت هستم». هر انسانی دو دست دارد. دست، مظهر خیر و برکت است. و چون دست راست بیش از دست چپ در انجام کار خیر نقش ایفا میکند «یمین»، یعنی [ صفحه ۹۶] با برکت نامیده میشود. ریشه یمین از یمن یعنی خیر و برکت است. انسان مؤمن چون منشأ برکت و خیرات است هر دو دست وی یمن و با برکت است. دوستان در راه خدا، هر دو دست آنان دست راست است، از رسول الله (ص) این گونه رسیده: المتحابون فی الله… کلتا یدیه یمین. [۲۳۵] . اینک صادق آل محمد (ص) در معرفی فرزند با فضیلت خویش ابوابراهیم میفرماید صاحب ابن منصب یعنی امامت هر دو دستش یمین است. یعنی وجودش در هر کجا که باشد خیر و برکت است؛ صاحب هذا الامر کلتا یدیه یمین [۲۳۶] موسی بن جعفر مظهر خیر و برکت است؛ یمین و شمال و امام و خلف… همه شؤون وی برکت است. [ صفحه ۹۷]
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *