اخلاق و فضائل, سیره عملی و رفتاری

امام کاظم و دانش لدنی

یکی از ویژگیهای امامان معصوم (ع) اخبار از غیب است. آنان باذن الله از گذشته و آینده باخبر میشوند و در مواردی دیگران را نیز از غیب آگاه میسازند. علم به غیب امامان یکی از باورهای پایهای شیعه در موضوع امامت است. البته حدود و مقدار و موارد آن به مشیت الهی بستگی دارد. امام کاظم (ع) همانند سایر امامان از این موهبت الهی بهرهمند بودند و در مواردی نیز از غیب خبر داده و دیگران را آگاه میساختند. منصور دوانیقی دیکتاتور عباس عزم زیارت بیت الله نمود. امام کاظم (ع) به برخی از شیعیان محرم راز خویش فرمود وی به بیت الله نخواهد رسید، در میان راه خواهد مرد. منصور حرکت کرد منزل به منزل طی مینمود و به مکه نزدیک میشد. در منزل «بئر میمون» خبر مرگ منصور منتشر شد. [۱۹۷] . اسحاق بن عمار میگوید امام از مرگ یکی از شیعیان خویش در آینده خبر داد. من با خودم فکر کردم آیا امام از مرگ و زندانی آنان باخبر است. امام از فکر من باخبر شد فرمود رشید هجری (از یاران خاص امیرالمؤمنین (ع)) تعبیر خواب و علم غیب میدانست. امام بر این مقام سزاوارتر [ صفحه ۸۴] است. سپس به اسحاق فرمود کمتر از دو سال دیگر زنده میباشی. آنگاه همان گونه که فرمود شد، و لم یلبث اسحاق بعد هذا المجلس الا یسیرا حتی مات. [۱۹۸] . خالد بن نجیح میگوید برخی از یاران که از کوفه آمدند، گفتند مفضل سخت بیمار است برای وی دعا کنید؛ امام فرمود وی راحت شده است (رحلت نموده است)، قد استراح. [۱۹۹] . بیان بن نافع تفلیسی میگوید پدرم را در پیش اهل خانه گذاردم رفتم تا امام موسی بن جعفر (ع) را ملاقات کنم. همین که به حضرت رسیدم فرمود پدرت درگذشت؛ تعجب کردم. چون پدرم سالم بود. هنگامی که به منزل برگشتم مشاهده کردم همه در حال گریه بر مرگ پدرم هستند. [۲۰۰] . امام کاظم (ع) هنگامی که جواب سؤال خلف بن حماد را داد فرمود من از رسول الله (ص) و جبرئیل و خدا خبر میدهم، و الله انی ما اخبرک الا عن رسول الله (ص) و عن جبرئیل عن الله عز و جل. [۲۰۱] . اینها نمونههای از مخزن علم الله و عیبه علم الله بودن امام کاظم (ع) می باشد، که امام صادق (ع) دربارهاش فرمود: فیه علم و الحکم و الفهم و السخاء و المعرفه بما یحتاج الناس الیه. [۲۰۲] . [ صفحه ۸۵]
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *