سیره عملی و رفتاری

امام کاظم مظهر خیر

انسان پر خیر و برکت در هر جا باشد از برکات وی دیگران نیز بهره میبرند. مسیح (ع) در معرفی خود این گونه سخن گفت: کنت مبارکا اینما کنت؛ [۱] «هر کجا باشم، با یمن و برکت هستم».
هر انسانی دو دست دارد. دست، مظهر خیر و برکت است. و چون دست راست بیش از دست چپ در انجام کار خیر نقش ایفا میکند «یمین»، یعنی با برکت نامیده میشود. ریشه یمین از یمن یعنی خیر و برکت است. انسان مومن چون منشا برکت و خیرات است هر دو دست وی یمن و با برکت است. دوستان در راه خدا، هر دو دست آنان دست راست است، از رسول الله (ص) این گونه رسیده: المتحابون فی الله… کلتا یدیه یمین. [۲] . اینک صادق آل محمد (ص) در معرفی فرزند با فضیلت خویش ابوابراهیم میفرماید صاحب ابن منصب یعنی امامت هر دو دستش یمین است. یعنی وجودش در هر کجا که باشد خیر و برکت است؛ صاحب هذا الامر کلتا یدیه یمین [۳] موسی بن جعفر مظهر خیر و برکت است؛ یمین و شمال و امام و خلف… همه شوون وی برکت است.
—————————————————————————————————————————————–
پی نوشت ها:
[۱] مریم، ۳۱٫
[۲] بحار، ج ۷، ص ۱۹۵٫
[۳] قرب الاسناد، ص ۳۰۹؛ بحار، ج ۴۸، ص ۱۱۹٫
منبع: امام کاظم الگوی زندگی؛ حبیب الله احمدی؛ انتشارات فاطیما چاپ اول ۱۳۸۶٫
برگرفته از کتاب دانشنامه امام کاظم علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *