اخلاق و فضائل, سیره عملی و رفتاری

حج امام کاظم

حج از مناسکی است که نقش مهمی در تکامل روحی انسان ایفا میکند. حج از مناسکی است که از آغاز دین و شریعت الهی برای اولین پیامبر آدم (ع) تا خاتم، تشریع و مستقر شده است. انبیای الهی هماره این مناسک را انجام دادهاند و تعالی روح خویش از مناسک حج و مشاهد مشرفه استمداد نمودند. رسول الله (ص) در مورد نقش حج فرمود: لیس للحج المبرور ثمن الا الجنه. [۲۲۸] . امام صادق در مورد نقش مناسک فرمود: من حج حجهالاسلام فقد حل عقده من النار من عنقه. [۲۲۹] «کسی که حج واجب انجام دهد، خویشتن را از آتش آزاد نموده است.» امام مجتبی (ع) بیست مورد پیاده و سواره به حج مشرف شدند. [۲۳۰] امام سجاد (ع) چهل نوبت حج و عمره مشرف شدند. [۲۳۱] امام باقر (ع): بنی الاسلام علی خمسه أشیاء علی الصلوه و الزکاه و الحج و الصوم و الولایه. [۲۳۲] . [ صفحه ۹۵] امام موسی (ع) همراه برادرش علی بن جعفر (ع) که از فرزانگان بود، چهار نوبت با پای پیاده به حج مشرف شدند. امام کاظم (ع) چهار نوبت و در هر نوبت حدود یک ماه با پای پیاده راه میپیمود و مسافت مدینه تا مکه را طی میکند تا حج انجام دهد. امام کاظم (ع) در این سفر فرزندان و همسرش را نیز پیاده همراه میبرد، در حالی که اسب سواری تیزرو برای آنان فراهم است، علی بن جعفر (ع) قال خرجنا مع اخی موسی بن جعفر (ع) فی اربع عمره یمشی فیها الی مکه بعیاله و اهله واحده منهن مشی فیها سته و عشرین یوما و اخری خمسه و عشرین یوما و اخری اربعه و عشرین یوما و اخری أحد و عشرین یوما. [۲۳۳] «در چهار نوبت با همسر و فرزندانش پیاده راهی مکه شدند در نوبت اول ۲۶ روز در نوبت دوم ۲۵ روز و در نوبت سوم ۲۴ روز و در نوبت چهارم ۲۱ روز در راه بودند».
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *