سیره عملی و رفتاری

رفتار شفاف امام کاظم

ابن زیات میگوید وارد بر امام موسی (ع) شدم و حضرت در اتاقی مزین دیدم. فردا به حضرت مراجعه کردم، حضرت را با پیراهن خشن و در مکانی که جز ریگ در کف اتاق چیزی دیگر نبود یافتم. حضرت که متوجه شد رفتارش برای من سؤال انگیز بوده توضیح دادند که دیروز که مرا در آن اتاق دیدی آن اتاق مربوط به همسرم بود که باید در پیش او میبودم. اما این اتاق مربوط به خودم است. امام در عین حال که رفتار خویش را شفاف میکند رفتار همسرداری را به همگان میآموزد، دخلت علی ابیالحسن (ع) و هو بیت منجد ثم عدت الیه من الغدو هو فی بیت لیس فیه الاحصی فبرز و علیه قمیص غلیظ فقال البیت الذی رأیتم امس لیس هو بیتی هو بیت المرأه و کان امس یومها. [۲۶۴] .
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *