سیره عملی و رفتاری

زهد و ساده زیستی امام کاظم

امام کاظم (ع) مانند بادیهنشینان لباس میپوشید. ابن خلدون [۱] و دیگران، هدف ایشان را از اینگونه لباس پوشیدن، ساده زیستی و پرهیز از خوی اشرافی گری و استکباری دانستهاند.
به گفته شقیق بلخی، [۲] لباسش، لباس قلندران و درویشان بود. خوراک او نیز مانند پوشاکش ساده و به دور از تشریفات بود. غذایش، اندکی گوشت برشته، [۳] ، محل سفرهاش، مزرعه و جای نشستن او روی خاک بود. بر استر [۴] مینشست، با مردم میگشت و مانند آنان میزیست، ولی هیبت الهی، مقامی عظیم به او بخشیده بود.
—————————————————————————————————————————————–
پی نوشت ها:
[۱] تاریخ ابن خلدون، ج ۴، ص ۱۱۵٫
[۲] صفه الصفوه، ج ۱، ص ۳۹۹٫
[۳] تاریخ بغداد، ج ۱۳، ص ۳۲؛ نورالابصار، ص ۱۴۹٫
[۴] محاظرات الادبا، ج ۴، ص ۶۳۴٫
منبع: امام کاظم از دیدگاه اهل سنت؛ علی اصغر قربانی؛ مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما ۱۳۸۵٫
برگرفته از کتاب دانشنامه امام کاظم علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *