سیره عملی و رفتاری

سجده های طولانی امام کاظم

روزی هارون با ربیع دربان، به پشتبام زندان آمدند. هارون از سوراخ بام زندان به داخل نگاه کرد و گفت: « این جامه چیست که در قعر زندان افتاده و هر روز نظر مرا به خود جلب میکند؟ » ربیع گفت: « ای هارون! تو نیک میدانی که این جامه نیست، بلکه بدن نحیف و رنجور موسی بن جعفر است که هر روز از هنگام طلوع خورشید تا ظهر در حال سجده است! » هارون: « ان هذا من رهبان بنیهاشم. » « این شخص به راستی از راهبان و عابدان بنیهاشم است. » ربیع: « پس چرا او را به زندان افکندهای و بر او سخت گرفتهای؟! » هارون: « هیهات! لابد من ذلک! » « هیهات! این کار قطعا باید انجام شود! » [۱] .
—————————————————————————————————————————————–
پی نوشت ها:
[۱] شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج ۱، ص ۹۵٫
منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام موسی بن جعفر؛ سید علی حسینی قمی، نبوغ چاپ دوم ۱۳۸۲٫
برگرفته از کتاب دانشنامه امام کاظم علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *