اخلاق و فضائل, سیره عملی و رفتاری

عبادت و تقوای امام کاظم علیه السلام

امام موسی علیه السلام در خاندان پاکی و تقوا رشد کرده و در پایگاه عبادت و طاعت بزرگ شد. علاوه بر آن که از پدرانش،
محبت به خدا و ایمان و اخلاص به او را به ارث برده بود، که تمام ائمهی خود را قربانیان راه خدا نموده و تمام امکانات خود را در
راه گسترش دین خدا و نابودی کلمهی شرک و نفاق، صرف کرده بودند. بنابراین اهل بیت علیهم السلام، اساس تقوا و معدن ایمان
و عقیدهاند. اگر آنان نبودند، هیچ کسی خدا را پرستش نکرده و موحدی وجود نمیداشت. هیچ واجبی استوار نگشته و سنتی پایدار
نمیماند و هیچ دستور و فرمانی در اسلام اجرا نمیشد. امام موسی بن جعفر علیه السلام، تمام انواع و اشکال تقوا را در خانهی
خود مجسم میدید، زیرا پدرش امام صادق علیه السلام – بنا به گفتهی مالک – از سه حال بیرون نبود: یا روزهدار، یا در حال نماز و
یا مشغول ذکر خدا بود، مستمندان را غذا میداد و لباس میپوشاند، بقدری که برای خانوادهی خودش از خوراک و پوشاک چیزی
نمیماند [ ۲۲۶ ] تمام اینها را سخاوتمندانه در راه خدا و تقرب به او انجام میداد. امام موسی علیه السلام تمام اینها را از پدرش دیده
و با آنها خو گرفته و از مقومات ذاتی و عناصر شخصیت وی، شده بود. مورخان نقل کردهاند که آن بزرگوار عابدترین فرد زمان
خود [ ۲۲۷ ] بوده است، تا آن جا که ملقب به عبد صالح و زیور مجتهدان [ صفحه ۱۶۴ ] شد، زیرا هرگز چشم انسانی، در طاعت و
عبادت، نظیر او را ندیده بود و ما نمونهای از جلوه های طاعت و عبادت او را در این جا میآوریم:
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *