سیره عملی و رفتاری

عترت و میدان مسابقات

سیره نگاری عترت نیز در همین راستا رقم میخورد. عترت در فضایل و ارزش های الهی و انسانی شاخص هایی منحصر به فرد میباشند. از همگان گوی سبقت را ربودهاند. آنان برندگان ممتاز میدان مسابقات انسانی میباشند. از جانب دانش، علم آنان لدنی و متصل به وحی و کوثر بیپایان معارف میباشد. از جهت فضایل، آنان افراد بیدغدغه و پاک و منزه از هر کج راهگی و لغزش میباشند. پس آنان بهتر میبینند و بهتر راه میروند. آنان در تمام رفتارها مصون از خطا و معصوم از گناه و لغزشاند. آنان راهی مطمئن و صراط أقوم میباشند. دانش آنان دریای ژرف و بیکرانی است که هر مقدار در آن غور شود به جواهرات بیشتر دسترسی حاصل میشود. آنان در این میدان مسابقه از همه سریع تر و از همه مطمئن تر راه رفتهاند و به مقصد رسیده اند. پس بخشی از وقت خویش را صرف تماشای راه رفتن معصومان نماییم!! [ صفحه ۱۳] قرآن صراط اقوم است، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، [۲] قرآن به راه مطمئن رهنمود است. قرآن بزرگراه رهنمون انسان است؛ لیکن همین بزرگراه نیاز به علایم راه دارد که راهرو آن را شناسایی کند تا به مقصد برسد. زیرا ما انسانها بدون پیمودن راه به مقصد نمیرسیم. حتما باید رفت تا به مقصد رسید. و هر رفتن نیز به مقصد منتهی نمیشود، العامل علی غیر بصیره کالسائر علی غیر الطریق. [۳] بر این اساس در رسیدن به مقصد دو چیز لازم است: دیدن و رفتن؛ یعنی راه صحیح رفتن. نه ایستایی به مقصد میرساند نه بی راهه رفتن، المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق، و اللازم لهم لاحق. [۴] «هر کسی از راه عترت جدا شود بیراهه است، تنها همراهان عترت به مقصد میرسند». از این رو در پیمودن صراط مستقیم و صراط اقوم، نیاز به راهنما، نیاز به امام بایسته است. این نیاز دیروز یا امروز نیست. این نیاز هر روز در هر زمان است. بدین خاطر سیره نگاری و تحلیل اندیشهها و رفتار اسوههای فضیلت همانند عترت نیاز هر زمان است.
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *