اخلاق و فضائل, سیره عملی و رفتاری

قرآن خواندن امام کاظم

همه رفتارهای امامان الگوی دیگران است. همگان شیوهی زندگی و دینی را باید از امامان که اندیشه و رفتارشان بیدغدغه است بیاموزند. امام کاظم (ع) که همانند دیگر امامان از صدای زیبا و دلانگیز بهرهمند بود، زیباترین تلاوت را از قرآن داشت، و احسنهم صوتا بالقرآن. [۱۶۱] . هنگامی که قرآن میخواند خود و شنوندگان گریه مینمودند، و کان اذا قرأ القرآن یبکی و یبکی السامعون. شبها را به نماز و تلاوت قرآن صبح میکرد، [ صفحه ۷۱] یحیی اللیل کله صلاه و قراءه للقرآن. [۱۶۲] «هر شب را به نماز و قرائت قرآن شب زنده داری مینمود». حضرت بیشترین اهمیت را به قرآن میدادند، کان احفظ الناس بکتاب الله. [۱۶۳] قرآن را به گونهای قرائت مینمود، همانند اینکه به مخاطب خویش هم اکنون خطاب میشود، فاذا قرأ فکانه یخاطب انسانا. [۱۶۴] . این گونه با تفکر و اندیشه قرآن تلاوت نمودن و این گونه با خشوع در محضر کلام الله زانو زمین زدن و شب را تا به صبح تلاوت سخن خدا را داشتن چه تأثیری در روحیه شخص ایفا میکند؟! و شخص را تا کجا و تا کدامین مرتبه از مراتب ملکوت اوج و صعود میدهد؟! که قرآن نردبان و بالابر ترقی است. امام موسی بن جعفر (ع) میفرماید درجات بهشت به مقدار آیات قرآن است. به قاری گفته میشود: اقرأ وارق، [۱۶۵] با خواندن قرآن میتوانی مدارج صعود را بپیمایی. قرآن وسیله اوج و تکامل انسان است. ابوالحسن (ع) با این گونه تلاوت به اوج ملکوت پرواز میکند. امام کاظم (ع) میفرماید: حمله القرآن عرفاء اهل الجنه، [۱۶۶] آنان که قرآن را به همراه دارند عرفا و اهل شناخت و دانشمندان بهشتیان هستند». [ صفحه ۷۲] این گونه تلاوت قرآن حضرت، اسوه و الگوی دیگران است که شیعیان و شیفتگان راهش از وی الگو بگیرند و همانند وی قرآن بخوانند تا قرآن در اعماق جان آنان نفوذ کند و روحیه آنان را تجلی بخشیده و دگرگون سازد.
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *