سیره عملی و رفتاری

نظم و وقت شناسی امام کاظم

امام کاظم (ع)، وقت خود را تنظیم میکرد و از هر لحظه آن، به بهترین شکل بهره میگرفت. خواهر سندی میگوید: «زمانی که نگهداری و افتخار خدمت رسانی به امام در زندان به من واگذار شد، دیدم ساعتهای شبانه روز او تقسیم شده است و هر کاری با دقت تمام در وقت معین انجام میشود». [۱] . امام کاظم (ع) همواره به دوستان و پیروانش درباره وقتشناسی سفارش میفرمود و توجه آنان را به نقش تعیین کننده عنصر زمان در پیشرفت مادی و معنوی جلب میکرد. از سخنان آن حضرت است که فرمود:
هر که دو روزش برابر باشد، زیان کار است و کسی که پایان روز دومش بدتر از پیش باشد، او [نگونبخت] و به دور از رحمت است. کسی که در خود احساس فزونی نکند [و بداند] رو به کاهش است، برای چنین انسانی، مرگ بهتر از زندگانی است. [۲] . فضیلت و مقام والای امام کاظم (ع) بیشمار است و نویسندگان بسیاری که درباره او نوشتهاند، تنها به اشارهای اندک از فضایل او بسنده کردهاند. برای مثال، علامه سویدی درباره آن حضرت مینویسد: «موسی کاظم، امام عالیقدر و خیرپیشه است… خوبی او چنان است که مانند این نوشتهای، گنجایش نقل آن (خوبیها) را ندارد.» [۳] بنابراین، به قلم نیاوردن تمامی اوصاف نیک امام در کتابها از باب بداهت بوده است و بس!
—————————————————————————————————————————————–
پی نوشت ها:
[۱] تاریخ بغداد، ج ۱۳، ص ۳۲٫
[۲] الاتحاف، ص ۲۹۷؛ وسائل الشیعه، ج ۱۶، ص ۹۴؛ مستدرک الوسائل، ج ۱۲، ص ۱۴۸؛ خطیب بغدادی، اقتضاء العلم العمل، تحقیق: ناصرالدین الالبانی، بیروت، المکتبه الاسلامی، ۱۳۹۷ هـ. ق، چ ۴، ص ۱۱۲٫
[۳] سبائک الذهب، ص ۳۳۴٫
منبع: امام کاظم از دیدگاه اهل سنت؛ علی اصغر قربانی؛ مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما ۱۳۸۵٫
برگرفته از کتاب دانشنامه امام کاظم علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *