نقش اجتماعی

امام کاظم و وساطت برای شیعیان

از دیگر تلاشهای امام کاظم (ع) در ارتباط با شیعیان وساطت از آنان برای برآمدن حاجاتشان میباشد. به عنوان نمونه محمد بن سالم میگوید: زمانی که سرورم موسی بن جعفر (ع) را نزد هارون بردند، هشام بن ابراهیم خدمت آن حضرت رسید و گفت: سرورم! در ارتباط با کار من عریضهای به فضل بن یونس نوشته شده است؛ از او بخواه تا حاجت مرا برآورد. امام (ع) پذیرفت و تصمیم گرفت نزد او رود. دربان جریان آمدن امام را به فضل بازگفت. فضل که از شنیدن این خبر بسیار خوشحال شده بود به دربان گفت: اگر راست بگویی در راه خدا آزادی؛ و نیز وعده اموال زیاد به وی داد. سپس پابرهنه به استقبال امام (ع) رفت. هنگامی که امام را دید بر روی پاهای آن گرامی افتاد و شروع به بوسیدن آنها کرد. آنگاه امام (ع) را بر سر سفره غذا دعوت کرد. امام پذیرفت. در پایان امام (ع) از وی خواست حاجت هشام را برآورد. او نیز چنین کرد. [۳۹۷] . این رفتار امام (ع) نشان دهنده اهمیت برآوردن حاجت مومن از دیدگاه امامان (ع) [ صفحه ۱۸۲] است. برخورد فضل بن یونس با مساله آمدن امام (ع) نزد او، گویای آن است که این دیدار به دور از انتظار وی بوده است.
برگرفته از کتاب زندگانی امام کاظم علیه السلام نوشته: علی رفیعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *