نقش اجتماعی

امام کاظم و کمکهای اقتصادی به شیعیان

از جمله اقدامات موسی بن جعفر (ع) نسبت به شیعیان، رفع کاستیها و مشکلات مالی و اقتصادی آنان بود. پیش از این، موضوع بخششهای فراوان امام (ع) و کیسههای پول آن حضرت را که ضربالمثل همگان شده بود یادآور شدیم. [۳۹۲] بدون شک این حرکت گسترده و فراگیر امام (ع) را نباید صرفاً از بعد اخلاقی و به انگیزه دستیابی به پاداش اخروی این فضیلت اخلاقی ارزیابی کرد؛ بلکه علاوه بر این جهت، بعد سیاسی و اقتصادی آن نیز در خور تامل است. زمامداران عباسی که سعی میکردند با وارد آوردن فشار اقتصادی بر شیعیان آنان را در برابر حکومت خود وادار به تسلیم نماید، امامان [ صفحه ۱۷۹] علیهمالسلام از این طریق و تحت پوشش یک عمل و سجیهی اخلاقی، توطئه آنان را خنثی و مشکلات مالی پیروان خود را تا حد زیادی حل میکردند. گرچه نمونههایی که پیش از این ذکر کردیم برای اثبات این محور از فعالیت امام کاظم (ع) کافی است، لیکن برای تیمن در این درس نیز دو نمونه دیگر را ذکر میکنیم. – دزدان اموال بکار قمی یکی از یاران موسی بن جعفر (ع) را در جریان سفر وی به حج ربودند. وی به مدینه آمد و تصمیم گرفت از طریق کارگری پولی به دست آورد و خود را به منزلش (کوفه) برساند. وی بنا به تقاضای مردی به منزلی رفت و در آنجا مشغول به کار شد. در یکی از روزها که وی مشغول کار بود، موسی بن جعفر (ع) در محل کار حاضر شد و او را نزد خود فراخواند و از حال و وضعش پرسید. او قصه خود را تعریف کرد. روز بعد، امام (ع) دوباره در محل کار او حاضر شد و کیسه پولی را به وی داد و فرمود: این را بگیر که تو را به کوفه میرساند؛ سپس از وی خواست به کوفه برود. نامهای نیز به وی داد تا در کوفه به علی بن ابیحمزه بدهد. بکار به کوفه رفت ولی متوجه شد دزدان چند روز پیش از رسیدن وی به کوفه به مغازهاش دستبرد زده و هر چه در آن بوده به یغما بردهاند. وی نامه را به علی بن ابیحمزه داد. وقتی نامه را گشود دیدند موسی بن جعفر (ع) علی بن حمزه را مامور کرده چهل دینار به بکار بدهد. بکار میگوید: من حساب کردم، دیدم ارزش اموالی که دزدان از مغازه من برده بودند، همان چهل دینار بود. در نامه امام (ع) خطاب به علی بن ابوحمزه آمده بود: «به بکار، قیمت آنچه را از او به سرقت بردهاند، چهل دینار بده!» [۳۹۳] . – کمکهای پیشوای هفتم (ع) به شیعیان محدود به کمکهای نقدی او نمیشد. بلکه گاهی صورتهای دیگری داشت. نوشتهاند: آن حضرت مزرعهای در نزدیک مدینه خرید؛ سپس آن را به فرزندان مصادف (خدمتکار خود) بخشید. [۳۹۴] . [ صفحه ۱۸۰]
برگرفته از کتاب زندگانی امام کاظم علیه السلام نوشته: علی رفیعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *