نقش اجتماعی

فعالیتهای سیاسی فرهنگی امام کاظم

اشاره
از جمله محورهای مهم فعالیتهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی امام کاظم (ع) رهبری تشکیلات مخفی شیعه و نظارت بر پایگاههای مردمی و تقویت و پشتیبانی آنها بود. در تاریخ زندگانی امام صادق (ع) اشاره کردیم که [۳۸۳] جمع شیعه پس از رحلت پیامبر (ص) به رغم توطئهها و مخالفتهای فراوانی که از سوی حکمرانان اموی و عباسی علیه موجودیت آن صورت گرفت توانست هویت خود را حفظ کند و مرحله به مرحله پیش رود تا جایی که تعداد انگشتشمار و محدود آن در آغاز دوران امامت امام سجاد (ع) در عصر امام صادق (ع) به جمعیتی انبوه و متشکل افزایش پیدا کرده بود، و این نبود جز در سایهی تلاشها و تدبیرهای حکیمانهی امامان (ع) و رهبری و نظارت مستقیم آن بزرگوران بر اعمال و افکار شیعیان. پیشوای هفتم (ع) به این رسالت مهم عنایتی ویژه داشت؛ چه آن که میدید جمع انبوه شیعه چه در دوران پایانی زمامداری منصور و چه در دوران خلفای بعدی، از سوی حکمرانان، بیشترین فشار و اذیت و آزار را متحمل میشوند و چنانچه رهبری و نظارت مستقیم آن حضرت بر این جمع مظلوم و مطرود حکومت و تغذیهی فکری و پشتیبانی سیاسی و اقتصادی از ایشان نبود، چه با تلاشهای نیاکانش در گردآوری و تشکل آنان هدر میرفت و جمعشان پراکنده میگشت. نمودارهای برجسته این محور از تلاشهای امام کاظم (ع) را در زیر مرور میکنیم. [ صفحه ۱۷۶]
برگرفته از کتاب زندگانی امام کاظم علیه السلام نوشته: علی رفیعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *