نقش اجتماعی, نقش تربیتی و ارشادی

مناظره امام کاظم با محمد بن حسن شیبانی

وی از پیشوایان فقهی و اصولی اهل سنت و از ناشران و مبلغان مذهب ابوحنیفه بود. از سوی هارون در «رقه» به سمت قضاوت منصوب شد. سپس همراه خلیفه رهسپار خراسان شد و در «ری» درگذشت. خطیب بغدادی او را پیشوای مردم «ری» لقب داده است. او کتابهای زیادی در زمینهی فقه و اصول بر جای مانده است (ر. ک: الاعلام، ج ۶، ص ۸۰). وی در مکه و در حضور هارون الرشید با امام (ع) مناظره کرد و از حضرتش پرسید: – آیا برای محرم رواست بر روی محمل خود (به هنگام حرکت) سایه افکند؟ – در حال اختیار جایز نیست. – آیا برای وی جایز است در حال اختیار زیر سایهبان حرکت کند؟ – بلی. [ صفحه ۱۵۸] محمد بن حسن (از این پاسخ به ظاهر متناقض امام (ع) خنده تمسخرآمیزی کرد. امام (ع) فرمود: آیا از سنت رسول خدا تعجب میکنی و آن را به استهزا میگیری؟ پیامبر (ص) به هنگام احرام سایهبان محمل را برداشت ولی در زیر سایهبان (ثابت) حرکت کرد. ای محمد! احکام الهی با یکدیگر قیاس نمیشوند. هر کس بعضی از آنها را با بعضی دیگر قیاس کند به گمراهی دچار شده است. محمد بن حسن «با شنیدن این پاسخ کوبنده امام (ع)» سکوت اختیار کرد و از پاسخ دادن به امام (ع) درماند. [۳۵۹] .
برگرفته از کتاب زندگانی امام کاظم علیه السلام نوشته: علی رفیعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *