نقش تربیتی و ارشادی

احتجاج امام کاظم علیه السلام با ابوحنیفه

ابوحنیفه به محضر امام صادق علیه السلام وارد شد، و گفت: پسرت، موسی را دیدم که نماز میخواند و مردم از جلو او میگذرند،
در حالی که او مردم را مانع نمیشود؟! [ صفحه ۲۹۶ ] امام صادق علیه السلام، دستور داد تا پسرش را حاضر کردند، وقتی که پیش
پسرم! ابوحنیفه میگوید، تو در حالی نماز میخواندی که مردم از جلوی تو میگذشتند؟! عرض کرد: آری » : پدرش ایستاد، فرمود
پدرم، آن کسی که من نماز را برای او میخواندم، از من به ایشان نزدیکتر بود، خداوند میفرماید: [ما از رگ گردن به انسان
نزدیکتریم. [ ۱] .] امام صادق علیه السلام خوشحال شد، و نسبت به منطق شیوای فرزندش بسیار شادمان گشت، و از جا برخاست و او
. [ پدر و مادرم فدایت بود ای محرم اسرار!! [ ۴۶۵ » : را در آغوش کشید، و بعد فرمود
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *