نقش تربیتی و ارشادی

احتجاج امام کاظم علیه السلام با ابویوسف

هارون الرشید به ابویوسف [ ۴۶۳ ] دستور داد، تا در حضور وی، از امام علیه السلام [ صفحه ۲۹۵ ] چیزهایی بپرسد، شاید آن بزرگوار
درمانده شود، و این را وسیلهای برای پایین آوردن مقام وی قرار دهد، وقتی که امام علیه السلام در انجمن حضور یافت، ابویوسف
نظر شما دربارهی سایه گرفتن محرم چیست؟ درست نیست. پس روی زمین خیمهای بزند و وارد خانهی » : سؤال زیر را از او کرد
خدا شود؟ آری. این دو مورد با هم چه فرقی دارند؟ تو دربارهی زن حایض چه میگویی، آیا قضای نمازش را بجا بیاورد؟ خیر. آیا
ابویوسف، «. قضای روزه را انجام میدهد؟ آری. برای چه؟ این طور دستور رسیده است. در این مورد هم، این طور رسیده است
خاموش شد، و نتوانست جوابی بدهد، آثار خجلت و درماندگی بر چهرهاش نقش بست، هارون گفت: میبینم ساکت ماندهای؟ او
مرا به وسیله سنگ غلبه هدف گرفت [ ۴۶۴ ] (و مرا مغلوب کرد). امام علیه السلام در حالی آن دو نفر را بجا گذاشت و بازگشت که
غم و گرفتگی بر سر آنها خیمه زده بود!.
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *