نقش تربیتی و ارشادی

ارشاد و راهنمایی امام کاظم علیه السلام

آزمایشها برای ادب، و گذشت روزگار برای » : امام علیه السلام راهنمایی عمومی برای تمام مسلمانان فرموده است از جمله میگوید
موعظه، و خو و خصلتهای معاشرتکنندگان برای معرفت و یاد مرگ برای منع از گناهان و معاصی کافی است. و نهایت تعجب
از کسانی است، که از خوردن و آشامیدن به خاطر ترس درد و بیماری که مبادا دچار شوند، پرهیز میکنند، و چگونه از ترس آتش
. [۴۵۷] «… دوزخ آن هنگامی که در بدنهایشان برافروزد، پرهیز نمیکنند
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *