نقش تربیتی و ارشادی

امام کاظم علیه السلام و وادارسازی بر کار خیر

هر کس دو روزش برابر باشد، زیان برده است، و هر کس که روز دومش بدتر از روز اول باشد، از رحمت » : امام علیه السلام فرمود
خدا بدور است، و هر کس فزونی را بر خود نشناسد، در کاستی است، و هر کس بیشتر رو به کاستی باشد، مردن برای او بهتر از
۴۵۹ ] . و به همین مقدار کوتاه که نقل شد، سخن ما دربارهی برخی از موعظه ها و راهنماییهای امام علیه السلام، ] «… زندگی است
به پایان میرسد، و به فصل دیگری از آثار آن بزرگوار میپردازیم.
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *