اصحاب و شاگردان, نقش تربیتی و ارشادی

صفوان بن یحیی تربیت یافته امام کاظم

اشاره
صفوان بن یحیی کوفی از چهرههای برجستهی شیعه و از بزرگان اصحاب امام کاظم (ع) بود و نزد محدثان از موثقترین و پارساترین مردم زمان خود به شمار میرفت. او امام رضا و امام جواد علیهماالسلام را نیز درک کرد و وکیل پیشوای هشتم بود و نزد آن دو بزرگوار، مقام و منزلتی بلند داشت. [۳۲۸] . صفوان به خاطر برخورداری از ویژگیها و برجستگیهای علمی، اخلاقی، اعتقادی و معنوی، نزد امامان (ع) محبوبیت و مقبولیت والایی داشت. – عبودیت و بندگی: وی علاوه بر انجام واجبات به مستحبات نیز اهتمام خاص [ صفحه ۱۳۴] داشت. شبانهروز ۱۵۰ رکعت نماز مستحبی میخواند و در سال، سه ماه روزه میگرفت و زکات اموالش را در طول سال سه بار میپرداخت. [۳۲۹] . – مقام علمی: او جزو شش نفر فقها و راویان برجستهی اصحاب امام کاظم (ع) است که وثاقت و فقاهتشان مورد تایید و اتفاق نظر همه دانشمندان شیعه است. و در میان آن شش نفر نیز برجستگی خاصی داشت. [۳۳۰] . از صفوان بن یحیی در ابواب مختلف فقه، رسالهها و نوشتههای مختلفی به یادگار مانده است که بالغ بر سی جلد میشود. بعضی از عناوین کتابهای او عبارت است از: کتاب التجارات کتاب المحبه و الوظایف، کتاب الفرائض، کتاب الآداب و کتاب بشارات المومن. [۳۳۱] . – مقام ولایت: صفوان در پیروی از مقام ولایت و اطاعت از پیشوایان معصوم علیهمالسلام به مرتبهای دست یافته بود که آن بزرگواران از وی ابراز رضایت کرده مقام دوستی و پیرویاش از اهل بیت (ع) را تایید نمودهاند. امام جواد (ع) از این ویژگی صفوان چنین یاد میکند: «خداوند از صفوان بن یحیی و محمد بن سنان – به خاطر رضایتی که من از آنان دارم – راضی است. آنان هیچگاه با من و پدرم مخالفت نورزیدند.» [۳۳۲] . – نداشتن روحیهی ریاست طلبی: وی مردی مهذب و خودساخته بود و با شناختی که از ماهیت دنیا و مناصب اعتباری و بیارزش آن داشت هیچگاه به آن دل نبست. امام کاظم (ع) در سخنی فرمود: «ضرر دو گرگ درندهای که به جان گلهی گوسفند بدون چوپانی بیفتد از زیان حب ریاست نسبت به دین شخص مسلمان، بیشتر نیست. سپس فرمود: لیکن صفوان ریاست طلب نبود.» [۳۳۳] . صفوان به سال ۲۱۰ در مدینه درگذشت [۳۳۴] و با حنوط و کفنی که امام جواد (ع) فرستاده بود تجهیز شد. [ صفحه ۱۳۵]
برگرفته از کتاب زندگانی امام کاظم علیه السلام نوشته: علی رفیعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *