اصحاب و شاگردان, نقش تربیتی و ارشادی

یونس بن عبدالرحمان تربیت یافته امام کاظم

یونس بن عبدالرحمان از چهرههای برجسته و از دانشمندان بزرگ شیعه به شمار میآید. او محضر امام کاظم و امام رضا علیهماالسلام را درک [۳۱۸] و در مکتب تربیتی آنان مدارج کمال را طی و مقامی بس بلند و عظیم پیدا کرد و از نظر پاکی و تقوا و دانش به پایهای رسید که وقتی عبدالعزیز – یکی از اصحاب وارستهی امام هشتم (ع) – به آن حضرت عرض کرد من همیشه به شما دسترسی ندارم، احکام و دستورهای دینیام را از چه کسی فرا بگیرم؟ امام (ع) فرمود: از یونس بن عبدالرحمان. [۳۱۹] . در روایتی دیگر دربارهی او فرمود: یونس بن عبدالرحمان، سلمان زمان خویش است. [۳۲۰] . وی از نظر مقام علمی جزو شش نفر فقهای بزرگی است که دانشمندان شیعه روایات آنان را بی هیچ شبههای پذیرفتهاند، و در میان آنان فقیهترینشان یونس بن عبدالرحمان بود. [۳۲۱] او پیرامون مبانی و موضوعات مختلف شیعه تالیفات فراوانی داشت. از فضل بن شاذان نقل شده است که او هزار رساله بر رد مخالفان نوشت. [۳۲۲] . احمد بن ابیخلف میگوید: «بیمار بودم. امام جواد (ع) به عیادت من آمد. کتاب «یوم و لیله» یونس بن عبدالرحمان بالای سر من بود. امام (ع) آن را برداشت و شروع کرد به ورق زدن و چون به آخر رسید چندین بار فرمود: خداوند یونس را رحمت کند.» [۳۲۳] . [ صفحه ۱۳۳] ابوجعفر جعفری میگوید: «کتاب «یوم و لیله» نوشتهی یونس را بر امام هادی (ع) عرضه کردم. آن را دید و همهاش را ورق زد سپس فرمود: (محتوای) این، دین من و دین پدران من است و همه آنچه در این کتاب آمده حق است.» [۳۲۴] . در وصف عبادت و بندگی یونس همین بس که وی ۵۴ حج و ۵۴ عمره به جا آورده است. [۳۲۵] . یونس بن عبدالرحمان در جریان شهادت امام کاظم (ع) و پیدایش «واقفیه» از معدود کسانی بود که در برابر این موج انحرافی به شدت ایستادگی کرد و برای اثبات امامت امام رضا (ع) تلاش فراوان نمود؛ به طوری که در آن شرایط خطرناک و اوج اختناق و خفقان، به محض شنیدن خبر شهادت موسی بن جعفر (ع) در مجمعی خطاب به حاضران گفت: «ای اهل مجلس! بین من و خدا امامی جز علی بن موسی (ع) وجود ندارد. او پیشوای من است.» [۳۲۶] . یونس بن عبدالرحمان پس از عمری کسب فیض از محضر امامان (ع) و خدمات ارزنده به اسلام به سال ۲۰۸ هجری قمری در مدینه رحلت کرد. [۳۲۷] .
برگرفته از کتاب زندگانی امام کاظم علیه السلام نوشته: علی رفیعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *