سیره عملی و رفتاری

ویژگیهای عترت

عترت دو ویژگی منحصر و برجسته دارد. یکی دانش لدنی برای بهرهوری از دریای بیپایان کوثر معارف که آنان ژرف اندیشان و راسخان در دانشاند؛ امام صادق (ع): نحن الراسخون فی العلم. [۵] . [ صفحه ۱۴] دیگر مصون و معصوم و بیدغدغه بودن اندیشه و راه عترت است. صراط اقوم بودن، راه عترت است، نحن الصراط المستقیم. [۶] انتم الصراط الاقوم. [۷] بزرگراه رهنمون که رهرو را بیتردید به مقصد میرساند راه عترت است. از این رو تا رهرو است، راه و علایم نیز باید باشد. تا جامعه و زندگی انسانی برپاست نیاز به عترت، نیاز به امام معصوم، نیاز مبرم جامعه است. امام معصوم هم راه است هم راهنما. هر زمان باید اندیشه و رفتار شاخص های هدایت مورد تحقیقها و تحلیل صحیح قرار گیرد تا قابل الگوگیری همگان باشد.
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *