کتابنامه

کتابنامه امام کاظم علیه السلام

کتابنامه امام کاظم علیه السلام
فعالیت پژوهشی و فرهنگی درقلمرو زندگی معصومین علیهم السلام یکی از افتخارات نویسندگان و محققان امت اسلامی است. گرچه ابعاد و اعماق زندگی رهبران الهی گسترده تر وعمیق تر از آن است که بتوان به تمام آن راه یافت. مقاله حاضر فهرستی از کتب عربی، فارسی، اردو و ترجوع کنید بهی اعم از موجود ومفقود که تاکنون د رزمینه زندگی هفتمین خورشید امامت تدوین شده به خوانندگان گرامی تقدیم می دارد.
با این آرزو که کارهایی عمیق تر و با قالبهای جذاب تر درباره پیشوایان بزرگ بشریت به دنیای اسلام تقدیم شود.

– ماهنامه کوثر –
الف) کتابهای چاپی عربی
/پاورقی ۱- آثار و برجوع کنید بهات الامام الکاظم علیه السلام فی دارالدنیا سید هاشم ناجی موسوی جزایری قم، بی نا، ۱۴۱۸ ق – ۱۳۷۶ ش./
/پاورقی ۲- احسن التراجم لاصحاب الامام موسی الکاظم علیه السلام عبدالحسین شبستری، مشهد، کنگره جهانی امام رضا علیه السلام، ۱۴۰۹ و ۱۴۱۰ ق، وزیری، ۲ ج،۴۳۷۴۶۹ ص./
/پاورقی ۳- الامام السابع الامام الکاظم علیه السلام گروه نویسندگان، ترجمه محمد عبدالمنعم خاقانی، چاپ مکرر، قم، موسسه در راه حق، ۱۳۷۲ ش – ۱۴۱۳ق، رقعی، ۵۰ ص، (این کتاب فارسی بوده و به عربی، اردو و آذری ترجمه شده است)./
/پاورقی ۴- الامام السابع من ائمه اهل البیت علیهم السلام محمد حسن قبیسی عاملی، بیروت، بی نا، ۱۴۰۳ ق -۱۹۸۳ م، وزیری، ۷۶ ص (از سری الحلقات الذهبیه ۲۰)./
/پاورقی ۵- الامام الکاظم علیه السلام شیخ عفیف نابلسی، بیروت، الدار الاسلامیه، ۱۴۱۲ق./
/پاورقی ۶- الامام الکاظم علیه السلام گروه نویسندگان تهران، موسسه البلاغ، ۱۴۰۵ ق، جیبی،۱۲۶ ص (این کتاب به فارسی ترجمه شده است)./
/پاورقی ۷- الامام الکاظم علیه السلام گروه نویسندگان، بیروت، دارالزهراء، ۱۴۱۲ ق (از سری حیاه الرسول واهل بیته المجاهدین)./
/پاورقی ۸- الامام الکاظم علیه السلام فی الشعرالعربی اسماعیل خفاف، مشهد، کنگره جهانی امام رضاعلیه السلام، ۱۳۷۳، وزیری، ۳۵۰ ص (دراین کتاب، اشعار شعرای عرب متقدمان، متاخران و معاصران همراه با زندگی آنها، پیرامون امام کاظم گرد آمده است)./
/پاورقی ۹- الامام الکاظم علیه السلام قدوه و اسوه سید محمد تقی مدرس، تهران، المرجوع کنید بهز الثقافی الاسلامی، ۱۳۶۵ ش – ۱۹۸۵ م، رقعی، ۹۶ ص، (این کتاب به فارسی ترجمه شده است)./
/پاورقی ۱۰- لامام الکاظم علیه السلام علی محمد علی دخیل، بیروت، دارالتراث الاسلامی، ۱۳۹۴ ق،جیبی، ۱۶۰ص./
/پاورقی ۱۱- الامام الکاظم علیه السلام گروه نویسندگان، قم، موسسه الامام الحسین علیه السلام، ۱۳۷۱ ش/۱۴۱۳ ق، رقعی، ۳۱ ص./
/پاورقی ۱۲- الامام موسی الکاظم علیه السلام سید مهدی آیت اللهی، ترجمه کمال السید، قم، انتشارات انصاریان، ۱۳۷۴، وزیری، ۳۶ ص (مصور، ویژه نوجوانان) از سری مع المعصومین (این کتاب فارسی بوده و به عربی، انگلیسی، ترجوع کنید بهی، فرانسوی و تاجیکی ترجمه شده است)./
/پاورقی ۱۳- الامام الکاظم علیه السلام میرابوالفتح دعوتی، ترجمه گروه مترجمان، بیروت، الدارالاسلامیه، ۱۴۱۲ ق، وزیری، ۳۱ ص (مصور، ویژه نوجوانان) از سری القاده الابرار۹٫/
/پاورقی ۱۴- الامام موسی جعفرعلیه السلام استاد شهید مرتضی مطهری (۱۳۹۹۱۳۳۸ق)، ترجمه جعفر صادق الخلیلی، تهران، بنیاد بعثت، ۱۴۰۵ ق- ۱۳۶۳ ش، رقعی، ۱۰ ص (از سری محاضرات فی الدین والاجتماع ۱۰)./
/پاورقی ۱۵- الامام موسی بن جعفر الکاظم علیه السلام سید عبد الودود امین، مراجعه و تقدیم: شیخ عفیف نابلسی، کویت، دارالتوجیه الاسلامی، ۱۴۰۰ق (از سری الائمه الاثناعشر، بطوله و جهاد ۷)./
/پاورقی ۱۶- امامان موسی الکاظم و علی الرضا علیه السلام شیخ احمد مغنیه، بیروت، مکتبه العرفان، بی تا، رقعی، ۱۵۹ ص (این کتاب به فارسی ترجمه شده است)./
/پاورقی ۱۷- امثال و حکم الامام الکاظم و کلماته المختاره محمد غروی، مشهد، کنگره جهانی امام رضا علیه السلام، ۱۳۷۰، ج ۱، وزیری، ۷۷۱ ص./
/پاورقی ۱۸- بحارالانوارالجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار (ج ۴۸) علامه بزرگوار مولی محمد باقر مجلسی (۱۰۳۷ ۱۱۱۰ق)، تهران، انتشارات اسلامیه، بی تا، وزیری، ۳۳۰ ص (این کتاب به فارسی ترجمه شده است)./
/پاورقی ۱۹- تاریخ الامامین الکاظمین علیه السلام شیخ جعفر نقدی (۱۳۰۳ ۱۳۷۰ ق) بغداد، المطبعه العربیه، ۱۳۶۹ق، رقعی،۱۲۳ ص./
/پاورقی ۲۰- تاملات فی آفاق الامام موسی الکاظم علیه السلام سید محمد حسین فضل الله، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۱۴ ق، وزیری، ۹۶ ص./
/پاورقی ۲۱- الثائر والسجن (دراسه فی حیاه الامام الکاظم علیه السلام) حسن موسی الصفار، تهران، دارالبصائر، ۱۴۰۵ ق – ۱۳۶۳ ش، رقعی، ۱۳۶ ص./
/پاورقی ۲۲- جزاء اعلاء الامام الکاظم علیه السلام سید هاشم ناجی موسوی جزایری، قم، بی نا،۱۴۱۷ق – ۱۳۷۵ش، وزیری، ۱۵۸ص./
/پاورقی ۲۳- حیاه الامام موسی بن جعفر علیه السلام دراسه و تحلیل باقر شریف قریشی، نجف، مطبعه الاداب، بی تا، وزیری، ۲ ج، ۵۷۶۵۰۰ ص (این کتاب به فارسی ترجمه شده است و یکی از بهترین کتابها درباره امام علیه السلام به شمار می رود)./
/پاورقی ۲۴- ذکری وفاه الامام موسی الکاظم علیه السلام گروهی از روحانیون کربلا، نجف، بی تا، ۱۳۸۶ ق، رقعی، ۳۲ ص./
/پاورقی ۲۵- سیره الامام موسی الکاظم علیه السلام محمد علی الیقظان، بیروت، دارالحق: ،۱۴۱۴ ق – ۱۹۹۴ ن، رحلی، ۷۴ ص (مصور، ویژه نوجوانان) (از سری موسوعه الائمه الاثنی عشر۷)./
/پاورقی ۲۶- روائع من حیاه الامام موسی الکاظم علیه السلام والده السید محمد کاظم الشیرازی، قم، انتشارات اهل البیت، ۱۴۱۶ ق – ۱۳۷۴ ش، رقعی، ۱۴۴ ص (در این کتاب از زندگی،امامت، فضائل، معجزات، اصحاب، مناظرات، زندان، شهادت و سخنان و مواعظ حضرت بحث شده است)./
/پاورقی ۲۷- شرح قصیده لامیه در مدح امام کاظم علیه السلام سروده عبد الباقی عمری افندی (۱۲۸۷۱۲۰۴ق)، شرح: سید کاظم حسینی رشتی (م ۱۲۵۹ق)، تهران، ۱۲۷۰ ق، وزیری، ۲۰۷ص (سنگی)./
/پاورقی – رجوع کنید به: الذریعه ج ۱۴، ص ۴۳٫/
/پاورقی ۲۸- الصحیفه الکاظمیه: ادعیه الامام ابی ابراهیم موسی بن جعفرعلیه السلام سید محمد رضاغیاثی کرمانی، قم، انتشارات انصاریان، ۱۳۷۶ ش، ۱۴۱۸ق، رقعی، ۱۵۲ ص./
/پاورقی ۲۹- طب الامام موسی الکاظم علیه السلام دراسه مقارنه و تحلیل شاکر شیع، مشهد، کنگره جهانی امام رضا علیه السلام، ۱۴۱۱ ق، وزیری، ۴۸۲ ص (در این کتاب، روایات امام کاظم پیرامون علم طب گردآوری و با طب یونانی قدیم مقایسه شده است)./
/پاورقی ۳۰- طب الامام موسی الکاظم عبد الحسین جواهری، قم، کتابفروشی براتی، ۱۴۱۰ق، وزیری، ۹۶ ص./
/پاورقی ۳۱- عوالم العلوم و المعارف والاحوال من الآیات والاخبار والاقوال (ج ۲۱) علامه شیخ عبدالله بن نورالله بحرانی اصفهانی (شاگرد علامه مجلسی)، مقدمه و استدراک: سید محمد باقر موحد ابطحی اصفهانی، قم، موسسه الامام المهدی، ۱۴۰۹ ق، وزیری، ۵۶۰ ص. (این کتاب به فارسی ترجمه شده و مخطوط است)./
/پاورقی ۳۲- علی الجسر ببغداد کمال السید، قم، انتشارات انصاریان، ۱۴۱۸ ق – ۱۳۷۶ ش، رقعی، ۲۹۶ ص (ویژه نوجوانان)./
/پاورقی ۳۳- مجموعه الاثار گروه نویسندگان، مشهد، سومین کنگره جهانی امام رضا علیه السلام، ۱۴۱۲ ق، وزیری، ۲ ج، ۳۶۳۳۴۲ ص.
برخی از عناوین مقالات آن عبارت است از:
۱- الامامه عند الامام الکاظم علیه السلام.
ابوزهراء.
۲- القواعد الفقهیه فی الاحادیث الکاظمیه علیه السلام سید محمد خامنه ای
۳- القواعد الاصولیه فی ضوء الروایات المرویه عن الامام الکاظم علیه السلام محمد مؤمن.
۴- موقف الامام الکاظم علیه السلام امام فقهاء اهل السنه.
ابوطالب تجلیل.
الطب و الکیمیاء عند الامام الکاظم علیه السلام.
سعدالدین قاسمی.
العباسیون فی مواجهه المدالفکری فی عهد الامام الکاظم علیه السلام سید جعفر مرتضی عاملی.
معالم الحیاه السیاسیه للامام موسی الکاظم علیه السلام.
عبد الحلیم الرهیمی.
دور الامام الکاظم علیه السلام فی الحیاه الاسلامیه عادل ادیب.
ام الامام الکاظم علیه السلام و زوجاته و بناته محمد الحسون.
عظمه الامام الکاظم علیه السلام عفیف نابلسی.
الامام موسی الکاظم فیما عرفت نعمان ماشیا./
/پاورقی – مسائل علی بن جعفر و مستدرجوع کنید بهاتها (عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام) تحقیق:
موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، مقدمه: سید محمد رضا حسینی جلالی، مشهد، کنگره جهانی امام رضا علیه السلام۱۴۰۹ ق، وزیری، ۴۵۶ ص (۱۰۰ ص مقدمه ۲۵۴ ۱۰۲ ص مصادر)./
/پاورقی – مسند الامام الکاظم موسی بن جعفرعلیه السلام شیخ عزیزالله عطاردی قوچانی، مشهد، کنگره جهانی امام رضا علیه السلام، ۱۳۶۷ ش /۱۴۰۹ ق، وزیری، ۳ ج، ۱۷۶۰ ص، جلد اول (۵۱۳ ص)، جلد دوم (۶۲۷ ص)، جلد سوم (۶۱۹ص)./
/پاورقی – مسند الامام موسی بن جعفرعلیه السلام ابو عمران موسی بن ابراهیم مروزی (م ۲۹۹ ق)، مقدمه و تحقیق: سید محمد حسین حسینی جلالی، تهران، چاپ بهمن ۱۳۵۲، وزیری، ۴۳ ص./
/پاورقی – مسند علی بن سوید السائی شیخ فاضل مالکی، مشهد، کنگره جهانی امام رضا علیه السلام، ۱۴۱۱ ق، وزیری، ۴۵۰ ص، (در این کتاب، مرویات علی بن سوید سائی از امام کاظم، به ویژه، نامه مهم و ارزنده حضرت بدو و بحثهای دیگر، جمع و تدوین شده است)./
/پاورقی – المنهج التربوی عند الامام الکاظم علیه السلام سید محمد بحرالعلوم، بیروت، دارالزهراء، ۱۴۱۲ ق، رقعی، ۶۰ ص./
/پاورقی – وفاه الامام موسی جعفر علیه السلام شیخ حسین بلادی بحرانی (م ۱۳۸۷ ق)، نجف، مکتبه الحیدریه، ۱۳۶۴ ق./
/پاورقی – وفاه الامام موسی الکاظم علیه السلام شیخ احمد بن صالح آل طعان ستری قطیفی بحرانی (۱۲۵۱ ۱۳۱۵ ق)، نجف ۱۳۷۲ ق، رقعی، ۵۲ ص./
/پاورقی – وفاه الامام موسی الکاظم علیه السلام سید علی بن حسین هاشمی خطیب، نجف، مطبعه الحیدریه، ۱۳۷۱ ق – ۱۹۵۱ م، رقعی، ۸۰ ص.
ولاده امام موسی کاظم سید محمد حسین طالقانی، نجف، دارالمعارف،۱۹۶۷ م – ۱۳۸۸ ق، رقعی، ۲۴ ص./

کتابهای خطی عربی
/پاورقی – الامام السابع موسی بن جعفر علیه السلام سید عبدالمطلب حیدری کاظمی (۱۳۲۵ ۱۴۰۱ ق). رجوع کنید به: مجله الموسم، ش ۲۴، ص ۴۶۴٫/
/پاورقی – کتاب اخبار موسی بن جعفر علیه السلام ابواحمد عبد العزیز بن یحیی بن احمد بن عیسی جلودی ازدی بصری (م ۳۳۲ ق). رجوع کنید به: رجال النجاشی ج ۲، ص ۵۹٫/
/پاورقی – جفرامام کاظم علیه السلام (نسخه خطی آن در کتابخانه امام جمعه در زنجان موجود است). رجوع کنید به: دلیل المخطوطات ج ۱، ص ۱۸۵٫/
/پاورقی – حضرت موسی الکاظم علیه السلام شیخ محمد حسن نجفی کاشانی (۱۳۸۶۱۳۳۳ ق). رجوع کنید به: مجله الموسم، ش ۲۴، ص ۲۹۳٫/
/پاورقی -رساله فی تحقیق ان الامامه بعد الامام الصادق لابنه الامام موسی بن جعفر. سید ناصربن هاشم آل سید سلمان موسوی (م ۱۳۵۸ ق). رجوع کنید به: مجله الموسم، ج ۳، ش ۹ و ۱۰، ص ۴۰۹٫/
/پاورقی – حیاه الامام الکاظم علیه السلام مولف نسخه خطی آن در کتابخانه آیت الله حکیم (نجف) به ش ۱۴۷ در ۱۴ ورق ضمن مخطوطات شیخ محمد رشتی موجود است). رجوع کنید به: فهرس مخطوطات الشیخ محمد الرشتی، ص ۱۶۲٫/
/پاورقی -حیاه الامام الکاظم علیه السلام سید محمد حسینی شیرازی. رجوع کنید به: العراق بین الماضی و الحاضر و المستقبل، ص ۶۲۸٫/
/پاورقی – ذراری الامام الکاظم علیه السلام اسماعیل الخفاف. ذکر من روی عن موسی بن جعفر علیهما السلام شیخ صدوق: ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی (ح ۳۰۶ ۳۸۱ ق). رجوع کنید به: رجال النجاشی، ج ۲، ص ۳۱۴کتاب زهد ابی ابراهیم موسی بن جعفرعلیه السلام شیخ صدوق (م ۳۸۱ ق)./
/پاورقی – رجوع کنید به: رجال النجاشی، ج ۲، ص ۳۱۴٫/
/پاورقی – سفن النجاه (ج ۹) شیخ غلامحسین نجفی نجف آبادی (۱۳۴۹۱۳۰۰ ق) او برای هریک از معصومین علیهم السلام کتابی مستقل نگاشته و جلد نهم آن به زندگی امام کاظم علیه السلام اختصاص دارد. رجوع کنید به: الذریعه، ج ۱۲، ص ۱۹۲، نقباء البشر، ج ۴، ص ۱۴۲۳٫/
/پاورقی – شرح خطبه (شرح قصیده عمری) ناظم: عبدالباقی افندی عمری (۱۲۸۷۱۲۰۴ ق)، شارح قصیده: سید کاظم حسینی رشتی (م ۱۲۵۹ ق)، شارح خطبه: زین العابدین خان کرمانی (م ۱۳۶۰ ق) (نسخه خطی آن به ش ۴۹۹۴ در کتابخانه آیت الله مرعشی در ۱۱۸ورقه موجود است)
رجوع کنید به: فهرست کتابخانه مرعشی، ج ۱۳، ص ۱۸۷٫/
/پاورقی – الشجره الطیبه فی الارض المخصبه علامه سید رضا موسوی غریفی صائغ (۱۳۳۹۱۲۹۶ ق) این کتاب پیرامون نسب امام کاظم علیه السلام و اعقاب آن حضرت از ابراهیم مجاب است. رجوع کنید به: الذریعه، ج ۱۳، ص ۳۴٫/
/پاورقی – کلمه الامام موسی الکاظم علیه السلام شهید سید حسن حسینی شیرازی (۱۳۵۴ ۱۴۰۰ق) رجوع کنید به: العراق بین الماضی و الحاضر و المستقبل، ص ۶۷۷٫/
/پاورقی – لجج الحقایق فی تواریخ الحجج علی الخلایق (ج ۹) حاج ملا احمد یزدی مشهدی (م ح ۱۳۱۰ ق) (او برای هر یک از اهلبیت عصمت و طهارت کتابی جداگانه نوشته است) رجوع کنید به: الذریعه، ج ۱۸، ص ۲۹۶، نقباء البشر، ج ۱، ص ۹۶٫/
/پاورقی – مدح الامامین الجوادین علیهما السلام شیخ جابر بن عبدالحسین کاظمی (۱۳۱۲۱۲۲۲ ق). رجوع کنید به: معارف الرجال، ج ۱، ص ۱۴۹٫/
/پاورقی – مسائل عن ابی الحسن موسی علیه السلام ابومحمد صفوان بن یحیی بیاع صابری، مولی بجیله (م ۲۱۰ ق). رجوع کنید به: هرست شیخ طوسی، ص ۸۳المسائل و الاجوبه عند الامام الکاظم علیه السلام اسماعیل الخفاف./
/پاورقی – مسائل موسی بن جعفر علیهما السلام عبدالله بن محمد اهوازی رجوع کنید به: رجال النجاشی، ج ۲، ص ۳۲٫/
/پاورقی – مسائل موسی بن جعفر علیهما السلام ابوالحسن علی بن یقطین بن موسی کوفی بغدادی (۱۲۴ ۱۸۲ ق)./
/پاورقی – رجوع کنید به: رجال النجاشی، ج ۲، ص ۱۰۷٫/
/پاورقی – مسائل ابوالحسن موسی بن جعفر علیهما السلام محمد بن رخجی. رجوع کنید به: الذریعه، ج ۲۰، ص ۳۶۵٫/
/پاورقی – مسائل موسی بن جعفرعلیه السلام ابومحمد یونس بن عبدالرحمن مولی آل یقطین. رجوع کنید به: فهرست شیخ طوسی، ص ۱۸۱٫/
/پاورقی – مکاتیب الامام الکاظم علیه السلام علی احمدی میانجی (این کتاب آماده چاپ است)./
/پاورقی – مسند موسی بن جعفر علیهما السلام ابوبکر محمد بن عبدالله بن ابراهیم بن عبدویه شافعی بغدادی (۲۶۰ ۳۵۴ ق) (نسخه خطی آن در مجموعه ش ۳۴ کتابخانه ظاهریه دمشق، در ۱۴ ورق موجود است). رجوع کنید به: تاریخ التراث العربی، ج ۱، ص ۳۸۴٫/
/پاورقی – نسخه موسی بن جعفر علیه السلام ابومحمد علی بن حمزه بن حسن بن عبیدالله بن عباس بن علی بن ابیطالب علیه السلام رجوع کنید به: رجال نجاشی، ج ۲، ص ۱۰۷٫/
/پاورقی – نسخه موسی بن جعفر علیه السلام محمد بن ثابت بن شریح صائغ انباری. رجوع کنید به: رجال نجاشی، ج ۲، ص ۲۷۶٫/
/پاورقی – نسخه موسی بن جعفر علیه السلام محمد (صاحب امام کاظم) بن زرقان بن حباب صاحب امام صادق علیه السلام رجوع کنید به: رجال نجاشی، ج ۲، ص ۲۷۷٫/
/پاورقی – نسخه موسی بن جعفر علیه السلام محمد بن فضیل بن کثیر صیرفی ازدی (ابوجعفرارزق) رجوع کنید به: رجال نجاشی، ج ۲، ص ۲۷۲٫/
/پاورقی – وفاه الامام الکاظم علیه السلام شیخ عبدالمحسن بن محمد بن مبارجوع کنید به لویمی احسائی (م ۱۲۴۵ ق).رجوع کنید به: مجله الموسم، ج ۳، ش ۹ و ۱۰، ص ۴۲۴٫/

ب) کتابهای چاپی فارسی
/پاورقی – امام موسی بن جعفر علیه السلام اسطوره مبارزه و قهرمان مقاومت و پایداری عبدالرحیم عقیقی بخشایشی، قم، انتشارات نوید اسلام، بی تا، رقعی،۲۸۶ ص./
/پاورقی – امام موسی کاظم علیه السلام مصطفی زمانی (۱۳۵۶ ۱۴۱۱ ق)، قم، بنیاد فرهنگی اسلام،۱۳۷۰، رقعی،۱۴۷ ص./
/پاورقی – امام موسی کاظم علیه السلام گروه کودکان و نوجوانان، بازنویسی: مهدی رحیمی، چاپ دوم، تهران، بنیاد بعثت، ۱۳۷۴، رقعی، ۹۲ ص./
/پاورقی – امام موسی کاظم علیه السلام سید کاظم ارفع، تهران، موسسه انتشاراتی فیض کاشانی، ۱۳۷۰، رقعی،۶۷ ص (از سری سیره عملی اهلبیت ۹)./
/پاورقی – بدایع الانوار فی احوال سابع الائمه الاطهار میرزا سید مهدی حسینی وکیل (ملقب به بدایع نگار) (م ۱۲۷۹ ق)، چاپ تهران، ۱۳۰۶ ق، وزیری، ۳۴۱ ص (چاپ سنگی)./
بر امام صادق و امام کاظم علیه السلام چه گذشت؟
/پاورقی – قم – انتشارات زاهدی-،۱۳۷۳ ش / ۴۱۵ ق، وزیری،۲۲۳ص./
/پاورقی – پرواز در زنجیر، داستان زندگی امام کاظم علیه السلام رضا شیرازی، تهران، انتشارات پیام آزادی، ۱۳۷۲، رقعی، ۱۲۵ ص (مصور، ویژه نوجوانان)./
/پاورقی – پیشوای آزاده، امام کاظم علیه السلام مهدی پیشوایی، قم، انتشارات توحید، بی تا، رقعی، ۲۴۲ ص./
/پاورقی – پیشوای هفتم، حضرت موسی بن جعفرعلیه السلام گروه نویسندگان، چاپ مکرر، قم، موسسه در راه حق، ۱۳۷۲، رقعی ۵۲ ص، (این کتاب به عربی، ترجوع کنید بهی و اردو ترجمه شده است). تحفه الموسویه قصیده ای در مدح امام کاظم علیه السلام ناظم محمد رضا شیرازی حایری، نجف، ۱۳۴۲ ق، ۱۶ ص./
/پاورقی – تحلیلی از اوضاع زمانی امام موسی علیه السلام علی گلزاده غفوری، تهران، انتشارات پرتو، بی تا، رقعی، ۱۱۶ ص./
/پاورقی – تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیه السلام باقر شریف قرشی، ترجمه محمد رضا عطایی، مشهد، کنگره جهانی امام رضا علیه السلام، ۳۶۸، وزیری، ۲ ج، ۶۸۰۵۸۵ ص./
/پاورقی – ترجمه جلد ۴۸ بحارالانوار (زندگانی امام موسی کاظم علیه السلام) علامه ملا محمد باقر مجلسی (۱۰۳۷ ۱۱۱۰ ق)، ترجمه موسی خسروی، تهران، انتشارات اسلامیه،۱۳۹۶ق، وزیری، ۳۰۰ص./
/پاورقی – تعالیم امام هفتم علیه السلام به زبان دعا و حدیث شیخ حسن کافی (م ۱۴۱۵ ق)، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی در رجوع کنید به دخانیات، ۱۳۷۲، رقعی، ۲۵۴ ص./
/پاورقی – جامع الانساب: در احوال اولاد و احفاد امام موسی کاظم علیه السلام سید محمد علی روضاتی اصفهانی، اصفهان، ۱۳۳۵٫/
/پاورقی – چهل حدیث در فضایل و کلمات امام موسی کاظم علیه السلام تدوین: موسسه نشر حدیث اهل البیت علیهم السلام و خانه کتاب ایران، تهران، انتشارات وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۴۱۶ ق / ۱۳۷۴ ش، پالتویی، ۷۰ ص./
/پاورقی – حضرت امام موسی کاظم علیه السلام – میر ابوالفتح دعوتی-، قم، انتشارات شفق، بی تا، وزیری، ۳۲ ص (مصور، ویژه نوجوانان) (این کتاب به عربی ترجمه شده است.) حضرت امام موسی کاظم علیه السلام سید مهدی آیت اللهی (دادور)، قم، انتشارات جهان آرا، ۱۳۶۲، وزیری، ۳۶ ص (مصور، ویژه نوجوانان) (این کتاب به عربی، اردو، رجوع کنید به، انگلیسی و فرانسه ترجمه شده است)./
/پاورقی – حضرت امام موسی کاظم در شکنجه گاه عبدالامیر فولاد زاده، تهران، انتشارات اعلمی،۱۳۵۹، وزیری، ۳۲ ص (مصور، ویژه نوجوانان)./
/پاورقی – حضرت موسی کاظم علیه السلام فضل الله کمپانی (م ۱۴۱۴ ق)، تهران، انتشارات مفید،۱۳۶۰، وزیری، ۲۸۰ ص./
/پاورقی – داستانهای زندگی از حضرت امام موسی بن جعفرعلیه السلام سید رضا تقوی دامغانی، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۴۰۹ ق- ۱۳۶۸ ش، پالتویی، ۱۳۳ ص./
/پاورقی – رهبر والاگهر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام مولف تهران، صندوق پس انداز بانک ملی ایران، بی تا، وزیری، ۱۶ ص.
زندگانی امام هفتم، حضرت امام کاظم علیه السلام نوشته هیئت تحریریه موسسه در راه حق، ساده نویسی: دفتر تحقیق و تالیف کتب درسی، چاپ سوم، تهران، سازمان نهضت سواد آموزی، ۱۳۷۵، رقعی، ۳۷ ص./
/پاورقی – زندگانی امام موسی کاظم علیه السلام اکبر نواب شیرازی، شیراز، رقعی، ۲۰۰ ص./
/پاورقی – زندگانی حضرت امام موسی کاظم عماد الدین حسین اصفهانی (عمادزاده) (۱۴۱۰۱۳۲۵ ق)، تهران، رجوع کنید به: سهامی طبع کتاب، ۱۳۸۱ق، وزیری، ۲ج، ۴۷۲۴۵۵ ص./
/پاورقی – زندگانی حضرت موسی بن جعفرعلیه السلام ابوالقاسم سحاب (۱۳۷۶ ق)، تهران، بی نا، ۱۳۷۰ق، رقعی، ۱۹۲ ص./
/پاورقی – زندگی حضرت موسی بن جعفرعلیه السلام هاشم معروف حسنی، ترجمه عباس خاتمی، تهران دبیرستان موسی بن جعفر علیه السلام، ۱۴۱۲ ق/۱۳۷۰ ش، رقعی،۵۶ ص./
/پاورقی – ستارگان درخشان (ج ۹) محمد جواد نجفی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات اسلامیه،۱۳۷۰، جیبی، ۲۲۴ ص، (همراه با زندگی حضرت سید میر محمد مدفون در شیراز) سخنان باب الحوائج حضرت موسی بن جعفرعلیه السلام مولف تهران، انتشارات عالمشاه،۱۳۴۲، رقعی، ۶۶ ص./
/پاورقی – سخنان حضرت موسی بن جعفرعلیه السلام سید محمد تقی حکیم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۱، رقعی، ۱۹۶ ص./
/پاورقی – سرچشمه های نور (حضرت امام کاظم) گروه نویسندگان موسسه البلاغ، ترجمه واحدتدوین و ترجمه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی،۱۳۶۷، جیبی./
/پاورقی – سیری در زندگانی امام هفتم سید عبدالرسول حجازی، تهران، کانون انتشار،۳۵۱، رقعی،۳۱۶ ص./
/پاورقی – شجره طیبه (در احوال امام کاظم و فرزندان آن حضرت) میرزا محمد علی خان نواب الدوله، فرخ آباد، هند، ۱۳۱۴ ق – ۱۸۹۶ م./
/پاورقی – رجوع کنید به: ادبیات فارسی بر مبنای تالیف استوری، ج ۲، ص ۱۰۳۰٫/
/پاورقی – شخصیت حضرت رضا و موسی الکاظم علیه السلام احمد مغنیه، ترجمه سید جعفر غضبان، تهران، انتشارات اردیبهشت، ۱۳۳۸، رقعی، ۲۰۰ص./
/پاورقی – صحیفه الکاظمیه ترجمه و تالیف: غلامرضا اکبری، مشهد، کنگره جهانی امام رضاعلیه السلام،۱۳۷۳ وزیری،۴۲۳ ص، (در این کتاب دعاها و مناجاتهای امام کاظم جمع و ترجمه گردیده است)./
/پاورقی – عزیز سرخ جسر نگاهواره ای به شهادت امام موسی علیه السلام سینا واحد، تهران، انتشارات الهام، ۱۳۷۵ ش – ۱۳۹۸ ق، رقعی، ۲۸ ص./
/پاورقی – فرهنگ فرزانگی (پیام امام کاظم علیه السلام به هشام بن حکم درباره خرد و خرد ورزی) م. ناصر، تهران، انتشارات دارالحدیث، ۱۳۷۵، رقعی،۸۷ ص./
/پاورقی – الکاظم علیه السلام میرزا مهدی لکهنوی، کراچی، بی نا،۱۳۸۶ ق، رقعی، ۴۸ ص./
/پاورقی – کتابنامه امام کاظم علیه السلام ناصر الدین انصاری قمی، مشهد، کنگره جهانی امام رضاعلیه السلام، ۱۳۷۰ ش – ۱۴۱۲ ق، رقعی، ۱۹۰ ص، (در این کتاب نوشتارهایی که پیرامون امام کاظم است در بخش اول معرفی شده و کتابهایی که بخشی از آنها درباره حضرت است دربخش دوم و در آخرین فصل کتابهای دانشمندان اهل سنت درباره ائمه اطهارعلیهم السلام معرفی شده است). مجموعه آثار سومین کنگره جهانی حضرت رضاعلیه السلام گروه نویسندگان، مشهد، کنگره ۳۴۶ ص./
/پاورقی – امام رضا علیه السلام، ۱۳۷۰ ش / ۱۴۱۲ ق، وزیری، ۲ ج، ۳۷۰ برخی از عناوین مقالات آن عبارتند از: ۱- پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی. ۲- علم از دیدگاه حضرت موسی بن جعفرعلیه السلام. ۳- نمونه ای از اصول کلی عقلی و اعتقادی مستفاد از روایات امام کاظم علیه السلام. ۴- عقل و کاربرد و اثرهای مترتب بر آن در گفتارامام هفتم علیه السلام. ۵- عنایت موسی بن جعفر علیهما السلام به براهین عقلی. ۶- شرح حدیثی از امام هفتم علیه السلام محمد تقی فلسفی. ۷- شخصیت عرفانی حضرت موسی بن جعفرعلیه السلام. ۸- فلسفه احکام از دیدگاه امام کاظم علیه السلام محمود ذبیحی. ۹- اوضاع تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی معاصر امام موسی کاظم علیه السلام. ۱۰- چند نکته تربیتی از گفتار امام موسی کاظم علیه السلام. ۱۱- سیره امام موسی بن جعفر در برخورد با دوستان و دشمنان. ۱۲- سیره امام موسی بن جعفر علیه السلام. ۱۳- امام موسی کاظم علیه السلام. ۱۴- اولاد و برادران امام کاظم علیه السلام. ۱۵- قصیده رثائیه در نبش قبر حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام و معرفی گوینده آن. ۱۶- چهل حدیث از امام کاظم علیه السلام. ۱۷- مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و الشریف در کلام امام موسی کاظم علیه السلام./
/پاورقی – مناقب حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام در شعر فارسی احمد احمدی بیرجندی، مشهد، کنگره جهانی امام رضا علیه السلام، ۱۳۷۲، وزیری، ۱۳۰ ص./
/پاورقی – ناسخ التواریخ زندگانی امام موسی بن جعفر علیه السلام عباسقلیخان بن میرزا محمدتقی خان سپهر (م ۱۳۴۱ ق)، تهران، کتابفروشی اسلامیه، بی تا، وزیری، ۱۰ ج، ۵۰۰۰ ص (در این کتاب، شرح کامل زندگی حضرت، دعاها و احادیث و اصحاب و اوضاع سیاسی واجتماعی زمان آن حضرت آمده است)./
/پاورقی – نگاهی بر زندگی امام کاظم علیه السلام محمد محمدی اشتهاردی، تهران، نشرمطهر، ۱۳۷۴، رقعی، ۱۴۴ ص./

ج) کتابهای اردو
/پاورقی – حضرت امام موسی کاظم علیه السلام تحریر: موسسه در راه حق، ترجمه سید احمد علی عابدی، قم، موسسه در راه حق، بی تا، رقعی، ۵۰ ص./
/پاورقی – حضرت امام موسی کاظم علیه السلام سید مهدی آیت اللهی (دادور)، ترجمه گروه مترجمان، قم، انتشارات انصاریان، ۱۳۷۱، وزیری، ۳۶ ص (مصور، ویژه نوجوانان) (از سری معصومین کاتعارف ۹)./
/پاورقی – باب الحوائج سید راحت حسین رضوی بهبکپوری (۱۳۰۶ ۱۳۷۸ ق) رجوع کنید به: الذریعه، ج ۳، ص ۷٫/
/پاورقی – تحفه الاعاظم فی سوانح الامام الکاظم نواب احمد حسین مذاق هندی (م ۱۳۶۵ ق) رجوع کنید به: الذریعه، ج ۳، ص ۴۲۰ و ۴۲۱٫/
/پاورقی – حیاه الامام الکاظم علیه السلام سید ظفر حسن بن دلشاد علی آمروهی نقوی هندی، هند رجوع کنید به: نقباء البشر، ج ۳، ص ۹۷۸٫/
/پاورقی – سوانح الامام موسی الکاظم سید محمد بن مصطفی موسوی کشمیری رجوع کنید به: الذریعه، ج ۱۲، ص ۲۵۲٫/
/پاورقی – العقد الناظم فی سوانح موسی الکاظم علیه السلام سید مطهر حسین سهارنپوی هندی (۱۳۵۰۱۲۶۹ ق)، هند. رجوع کنید به: الذریعه، ج ۱۵، ص ۲۲۹٫/
/پاورقی – العلوم الکاظمیه سید اولاد حیدر بلگرامی هندی (م ۱۳۶۱ ق)، هند رجوع کنید به: الذریعه، ج ۱۵، ص ۲۲۷٫/
/پاورقی – الکاظم فی احوال الامام الکاظم علیه السلام مولوی علی جوادخان صاحب هندی،تصحیح: سید سبط الحسن هندی (۱۲۹۶ ۱۳۵۴ ق)، هند رجوع کنید به: الذریعه، ج ۱۷، ص ۲۴۳٫/

د) کتابهای ترجوع کنید بهی
/پاورقی – حضرت امام موسی کاظم علیه السلام سید مهدی آیت اللهی، ترجمه جواد اسلامی و محمد مجاهدی، قم، انتشارات انصاریان، ۱۳۷۴، وزیری، ۳۶ ص (مصور، ویژه نوجوانان)./
/پاورقی – حضرت امام موسی کاظم علیه السلام گروه نویسندگان موسسه در راه حق، ترجمه گروه مترجمان، تهران، بنیاد بعثت، ۱۳۷۱، رقعی، ۵۶ ص./
برخی مقالات راجع به امام کاظم علیه السلام تقدیم شده به کنگره جهانی حضرت رضاعلیه السلام
الف: مقالات فارسی (۱۹ مقاله)
۱- احادیث صعب امام کاظم علیه السلام: حسن مصطفوی
۲- امام کاظم علیه السلام و عدم مشروعیت دشمنان: عباسعلی اختری
۳- امام کاظم علیه السلام و فرزندانش: مهدی انصاری
۴- اوضاع اجتماعی جامعه اسلامی همزمان با دوران امامت امام کاظم علیه السلام:محمد کاظم خواجویان (م ۱۴۱۴ ق)
۵- تحلیل عقل و تعقل در کلام امام کاظم علیه السلام
۶- توحید از دیدگاه امام کاظم علیه السلام
۷- جلوه های امامت در احادیث تفسیری امام کاظم علیه السلام
۸- چند نمونه از علوم قرآنی موسی بن جعفر علیه السلام
۹- روایات و آراء امام کاظم در تفسیر قرآن کریم
۱۰- سیره امام کاظم علیه السلام در برخورد با جریانهای نامطلوب فکری و اجتماعی
۱۱- سیره امام کاظم علیه السلام در برخورد با طبیعت
۱۲- سیری در زندگانی هفتمین پیشوا
۱۳- عقل و جهل از دیدگاه امام هفتم علیه السلام
۱۴- فضائل و مناقب و خصائص امام کاظم علیه السلام
۱۵- گفتاری درباره دعاهای رسیده از امام کاظم علیه السلام
۱۶- گنجینه ادب (گزیده اشعار عربی و فارسی در مدح و رثای امام کاظم)
۱۷- مناقب و مراثی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام
۱۸- مواضع کلامی امام کاظم در برابر عقاید انحرافی
۱۹- وضعیت سیاسی عصر امام کاظم علیه السلام

ب: مقالات عربی (۱۲ مقاله)
۱- استضائه القواعد الفلسفیه من نور احادیث الامام الکاظم
۲- الامام الکاظم علیه السلام عند اهل السنه
۳- الخطاب السیاسی للنظام العباسی حول عصر الامام الکاظم علیه السلام
۴- دروس من سجن الامام الکاظم علیه السلام
۵- دورالعقل فی المعرفه الالهیه عند الامام الکاظم علیه السلام
۶- شهاده الامام الکاظم علیه السلام
۷- قبسات من انوار علوم الامام الکاظم علیه السلام
۸- قضاء حاجه المؤمن فی احادیث و افعال الامام الکاظم علیه السلام
۹- لقطان من حیاه الامام الکاظم علیه السلام
۱۰- المثل الخلقیه عند الامام الکاظم علیه السلام
۱۱- موسی بن جعفر الکاظم علیه السلام و الفلسفه الالهیه
۱۲- السلک الناظم لدفناء مشهد الکاظم علیه السلام

کتابهایی در تاریخ و جغرافیای کاظمین
/پاورقی – بل الصدی (ارجوزه فی تاریخ الکاظمیه) حسین علی محفوظ کاظمی (این کتاب به عنوان تکمیل و تتمیم منظومه مرحوم شیخ محمد سماوی به نام صدی الفواد سروده شده رجوع کنید به: جمهره المراجع البغدادیه، ص ۵۷۱٫/
/پاورقی – تاریخ حرم کاظمی شیخ محمد حسن آل یاسین، ترجمه غلامرضا اکبری، مشهد، کنگره جهانی امام رضا، ۱۳۷۱، وزیری، ۲۸۰ ص./
/پاورقی – تاریخ کاظمین عباس فیض قمی ۱۳۲۸ (۱۳۹۵ ق)، قم، چاپخانه قم، ۱۳۷۲ ق، وزیری،۲۹۰ ص./
/پاورقی – تاریخ الکاظمیه حسین علی محفوظ (نسخه خطی آن در کتابخانه مولف در کاظمین موجود است). رجوع کنید به: جمهره المراجع البغدادیه، ص ۵۷۱٫/
/پاورقی – تاریخ الکاظمیه شیخ راضی آل یاسین کاظمی (م ۱۳۷۲ ق) (بخشی از آن در مجله الاصلاح چاپ بغداد به چاپ رسیده است) رجوع کنید به: الذریعه، ج ۳، ص ۲۷۹ و ۲۸۰٫/
/پاورقی – تاریخ المشهد الکاظمی شیخ محمد حسن آل یاسین کاظمی، بغداد، مطبعه المعارف، ۱۳۸۷ ق، وزیری، ۳۳۵ ص، (این کتاب به فارسی ترجمه شده است)./
/پاورقی – صدی الفواد فی تاریخ بلد الکاظم و الجواد علیهما السلام شیخ محمد سماوی نجفی (۱۲۹۲ ۱۳۷۰ ق)، نجف، مطبعه الطری، ۱۳۷۲ ق – ۱۹۴۹ م، رقعی، ۷۱ ص./
/پاورقی – (منظومه ای در ۱۱۲۰ بیت در تاریخ کاظمین است) قبس من الکاظمین مسلم سید حسین موسوی، بغداد، الدار العربیه، بی تا، وزیری، ۱۵۷ ص./
/پاورقی – مشهد الکاظمین مصطفی جواد (نسخه ای از آن در کتابخانه موزه عراق در ۱۷۰ ص موجود است) رجوع کنید به: جمهره المراجع البغدادیه، ص ۱٫/
/پاورقی – المشهد الکاظمی فی العصر العباسی محمد حسن آل یاسین کاظمی، بغداد، مطبعه المعارف، ۱۳۸۵ ق – ۱۹۶۲ م./
/پاورقی – المشهد الکاظمی من بدء الاحتلال المغولی الی نهایه الاحتلال العثمانی شیخ محمدحسن آل یاسین، بغداد، مطبعه المعارف،۱۳۸۶ ق /۱۹۶۳ م./
/پاورقی – موسوعه العتبات المقدسه (قسم الکاظمین) گرد آورنده: جعفر خلیلی (۱۴۰۵ ق)، بیروت، موسسه الاعلمی، ۱۴۰۷ ق /۱۹۸۷ م، وزیری،۳ ج./

این کتاب در برگیرنده مقالات گروهی از نویسندگان است; برخی از آنها عبارتند از:
/پاورقی – الکاظمیه قدیما مصطفی جواد، ج ۱، ص ۹ ۳۴٫/
/پاورقی – حیاه الامامین الجوادین جعفر خلیلی، ج ۱، ص ۳۷ ۷۵٫/
/پاورقی – الکاظمیه فی الشعر فواد عباس، ج ۱، ص ۷۵ ۹۰٫/
/پاورقی – الکاظمیه فی المراجع العربیه حسین علی محفوظ، ج ۱، ص ۱۸۹۹۳٫/
/پاورقی – الکاظمیه فی المراجع الغربیه جعفر خیاط، ج ۱، ص ۲۰۳ ۳۱۴٫/
/پاورقی – السلک الناظم لدفناء مشهد الکاظم مصطفی جواد، ج ۲، ص ۴۰۹۵٫/
/پاورقی – الکاظمین او المشهد الکاظمی جعفر خلیلی، ج ۳، ص ۳۰ ۵۵٫/
/پاورقی – بیوتات الکاظمیه حسین علی محفوظ، ج ۳، ص ۵۹ ۱۸۲٫/

پدید آورنده: ناصرالدین انصاری قمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *