معجزات و کرامات

امام کاظم باز شدن کند و زنجیر و درهای زندان

مرحوم بحرانی از کتاب «مشارقانوارالیقین» از احمد بزار نقل مینماید: وقتی که هارون حضرت موسی بن جعفر (ع) را به بغداد آورد او را به سندی بن شاهک لعنه الله علیه سپرد و دستور داد حضرت را در سه کند و زنجیر از آهن که وزن آنها سی رطل بود به بند بکشد و در فکر به شهادت رساندن آن بزرگوار بود. نگهبان زندان حضرت مسیب بود. دو روز پیش از شهادت حضرت مسیب را در نیمه شب طلبید و به وی فرمود: امشب من به مدینه میروم تا پیمان امامت را به امام بعد از خود بسپارم! مسیب که از دوستان آن جناب بود عرض کرد: ای آقای من! دربانان و پاسبانان مقابل در هستند چگونه من در زندان را به روی شما بگشایم؟ حضرت فرمود: ضرری متوجه تو نمیگردد. سپس به آن کاخهای استوار و ساختمانهای مرتفع اشاره فرمود همه هموار و به زمین تبدیل گردید و به مسیب فرمود: تو در وضع کنونی خودت باش پس از ساعتی من نزد تو برمیگردم! مسیب گوید: به حضرت عرض کردم: غل و زنجیر را ببرم؟ حضرت غل و زنجیر را تکان داد دیدم همه بر روی زمین افتاد و حضرت چند قدم برداشت و از چشم من غایت گردید، من سر جای خود ایستادم بعد از کمی وقت دیدم ساختمانها و دیوارها به سجده افتادند ناگاه دیدم حضرت وارد زندان گردید و زنجیرها به حال اول برگشت [۱] .
—————————————————————————————————————————————–
پی نوشت ها:
[۱] مدینهالمعاجز، ج ۶، ص ۳۸۳ و ۳۸۴٫
منبع: زندگانی بابالحوائج حضرت موسی بن جعفر؛ عباس حاجیانی دشتی، موعود اسلام چاپ اول ۱۳۸۸٫
برگرفته از کتاب دانشنامه امام کاظم علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *