معجزات و کرامات

امام کاظم و وضو گرفتن علی بن یقطین

روزی علی بن یقطین به امام موسی کاظم (ع) نوشت:
« روایت دربارهی وضو مختلف است و هر فرقهای به گونهای خاص وضو میگیرند. میخواهم به خط مبارک خود مرا از حقیقت وضو آگاه نمایی و بنویسی که چگونه وضو بگیرم ».
امام (ع) در پاسخ وی نوشت: « تو را امر میکنم که سه مرتبه صورت خود را بشویی و دستها را از سر انگشتان تا آرنج سه مرتبه بشویی و تمام سر را مسح کنی و ظاهر دو گوش را مسح کنی و پاها را تا ساق بشویی. درست مانند سنیها ».
همین که نامهی امام (ع) به علی رسید بسیار تعجب کرد و با خود گفت: « عجب! این نوع وضو گرفتن بر خلاف روش ائمهی معصومین (ع) است و من مطمئن هستم که این گونه وضو ساختن خلاف شرع است؛ لیکن چون امام مرا به این روش دستور داده است مخالفت نمیکنم تا اینکه سر آن برایم روشن شود ».
از آن به بعد علی بن یقطین مانند سنیها وضو میگرفت! مدتی نگذشته بود که مخالفان شیعه به هارون گفتند: « ای هارون! علی بن یقطین رافضی [۱] است و او در دستگاه خلافت تو نفوذ کرده تا اهداف موسی بن جعفر را محقق سازد ». هارونالرشید در خلوت با بعضی از خواص خود گفت: « به من اطلاع دادهاند که علی شیعه میباشد در حالی که او وزیر من است و من نمیدانم چگونه از حقیقت امر آگاه شوم. » مشاوران جواب دادند: « او را آزمایش کن تا اطمینان حاصل کنی ». گفت: « چگونه؟ » گفتند: « شیعه با سنی در وضو مخالف است. در پنهانی او را زیر نظر بگیر و ملاحظه نما که آیا به روش سنیها وضو میگیرد یا به گونهی شیعیان ».
هارون این سخن را پسندید. پس علی را طلب کرد و او را در یکی از نقاط نزدیک به خود به کار گماشت، به گونهای که روز و شب در همان محل باشد و به غیر از یک نفر کسی را در خدمت او نگذاشت. همین که موقع ظهر فرا رسید، غلام آب وضو را برای علی بن یقطین حاضر نمود و درب را بست و رفت. علی بن یقطین به همان روشی که امام (ع) دستور داده بود وضو گرفت و به نماز مشغول گشت. هارون که از روزنه و سوراخ اتاق، مراقب اوضاع بود، پس از تمام شدن وضو و نماز علی نزد او آمد و گفت: « هر که تو را رافضی میداند غلط میگوید » و داستان سخنچینان را نقل کرد. آن گاه گفت: « بعد از این سخن کسی را دربارهی تو نخواهم پذیرفت و تو همواره وزیر والامقام من خواهی ماند ». در اینجا بود که علی بن یقطین به سر نامهی امام آگاه گشت. فردای آن روز نامهای از امام (ع) رسید که طریق وضو صحیح و موافق روش معصومین (ع) در آن نگاشته شده بود و تاکید کرده بود که از حالا به بعد باید مانند شیعیان وضو بگیری. زیرا آنچه بر تو میترسیدم گذشت و از این به بعد در امان هستی. [۲] .
—————————————————————————————————————————————–
پی نوشت ها:
[۱] دشمنان شیعه، شیعیان را « رافضی » مینامند.
[۲] معاجز الولایه، آیت الله کاظمینی، ص ۲۶۲٫
منبع: کرامات و مقامات عرفانی امام موسی بن جعفر؛ سید علی حسینی قمی؛ ۱۳۸۲؛ نشر نبوغ
برگرفته از کتاب دانشنامه امام کاظم علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *