معجزات و کرامات

دستور امام کاظم و بلعیدن شیر

علی بن یقطین – یکی از دوستان و اصحاب امام موسی کاظم (ع) که وزیر هارون الرشید نیز بود – حکایت کند: روزی هارون الرشید بعضی از نزدیکان خود و همچنین امام موسی کاظم (ع) را برای صرف طعام دعوت کرد؛ و یکی از افراد خود را دستور داد تا بر سر سفره کاری کند که حضرت موسی کاظم (ع) شرمنده و خجل شود.
حضرت به همراه یکی از خادمان خود تشریف آورد و در جایگاه خود جلوس فرمود، پس از لحظاتی سفره پهن و غذاها چیده و آماده شد و حاضران مشغول خوردن غذا شدند.
و خادم حضرت نیز کنار حضرتش قرار گرفته بود، مشغول خوردن شد و چون میخواست نانی بردارد با سحر و جادوئی که شده بود، نان پرواز میکرد و تمام حاضران میخندیدند و در ضمن حضرت را مسخره میکردند. چون چند مرتبه این کار تکرار شد، حضرت به عکس شیری که بر یکی از پردهها بود خطاب نمود و اظهار داشت: ای شیر خدا! دشمن خدا را بر گیر. ناگهان آن عکس تجسم یافت و شیری بزرگ و غضبناک گردید، و سپس حمله ای نمود و آن شخص ساحر و جادوگر را بلعید. تمامی افراد در آن مجلس، با دیدن چنین صحنه ای هولناک، ترس و وحشت بیهوش گشته و روی زمین افتادند و شیر به حالت اولیه خود برگشت.
پس از گذشت ساعتی که حاضران بهوش آمدند، هارون الرشید به حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام عرضه داشت: تو را سوگند میدهم به حقی که بر گردنت دارم، تقاضا نمائی که شیر آن مرد را بازگرداند. حضرت فرمود: اگر عصای پیغمبر خدا، حضرت موسی (ع) آنچه را که در حضور فرعون بلعید، بازگردانید، این شیر هم آن شخص را باز میگرداند [۱] .
—————————————————————————————————————————————–
پی نوشت ها:
[۱] امالی شیخ صدوق: ص ۱۴۸، بحارالانوار: ج ۴۸، ص ۴۱، ح ۱، عیون اخبار الرضا (ع)، ج ۱، ص ۹۵، ح ۱٫
منبع: چهل داستان و چهل حدیث از امام موسی کاظم؛ عبدالله صالحی؛ مهدی یار.
برگرفته از کتاب دانشنامه امام کاظم علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *