معجزات و کرامات

سوخته شدن جسد نایب ملعون در قبر

میگویند: یکی از خلفاء نایبی داشت که او را بسیار دوست میداشت ولی آن نایب فرد ملعونی بود. پس روزی آن نایب مرد. خلیفه دستور داد که او را در جوار مرقد مطهر امام کاظم (ع) دفن کنند. وقتی شب شد، فردی که سر کرده خادمان بود در خواب دید که از قبر نایب، آتش بیرون میآید و دود تمام روضه مطهر را فرار گرفته است، سپس در همان خواب امام کاظم (ع) را مشاهده کرد که به او میگوید: «ای فلانی! به خلیفه بگو که چرا ما را آزار میکنی و چنین کسانی را همسایه ما مینمائی.» پس آن مرد لرزان از خواب بیدار شد و خدمت خلیفه آمد و خواب خود را برای او نقل نمود. پس خلیفه دستور داد که قبر نایب را بشکافند تا جسد او را در جای دیگری دفن کنند. پس چون قبر را شکافتند دیدند غیر از مشتی خاکستر چیزی دیگر در آن قبر نیست. [۱] .
—————————————————————————————————————————————–
پی نوشت ها:
[۱] کشف الغمه.
منبع: حدیث اهلبیت: عجایب و معجزات شگفت انگیزی از امام کاظم؛ واحد تحقیقاتی گل نرگس، شاکر چاپ اول ۱۳۸۶٫
برگرفته از کتاب دانشنامه امام کاظم علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *