معجزات و کرامات

فرستاده جنیان و امام کاظم

احمد بن حنبل میگوید: روزی به محضر حضرت موسی بن جعفر (ع) رفتم تا مطالبی نزدش قرائت کنم و از محضر علمی او بهره مند گردم. ناگاه یک اژدها (ماربزرگ) را دیدم که دهانش را بر گوش موسی بن جعفر (ع) گذاشته است، گوئی با آن حضرت سخن میگفت. پس از آنکه صحبتهایش تمام شد، امام کاظم (ع) چیزی به او فرمود که من آن را نفهمیدم، سپس آن اژدها بیرون رفت. در این وقت حضرت رو به من کرد و فرمود: «ای احمد! این، فرستاده جنیان بود! آنها در مسالهای اختلاف داشتند، پس او نزد من آمد و مساله خود را پرسید و من جواب او را دادم و رفت. ای احمد! تو را به خدا سوگند میدهم، این جریان را تا من زندهام به کسی خبر نده.» و من بعد تا آن حضرت زنده بود به کسی چیزی نگفتم و بعد وفات آن حضرت، این جریان را خبر دادم. [۱] .
—————————————————————————————————————————————–
پی نوشت ها:
[۱] درالنظیم.
منبع: حدیث اهلبیت: عجایب و معجزات شگفت انگیزی از امام کاظم؛ واحد تحقیقاتی گل نرگس، شاکر چاپ اول ۱۳۸۶٫
برگرفته از کتاب دانشنامه امام کاظم علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *