معجزات و کرامات

کرامت امام کاظم نسوختن در آتش

میگویند: بعد از امام جعفر صادق (ع)، عبدالله که بزرگترین فرزندان امام صادق (ع) بود، دعوی امامت و جانشینی داشت. روزی جمع کثیری در خدمت امام موسی (ع) بودند و حرف عبدالله و ادعای امامت او به میان آمد.
امام کاظم (ع) دستور فرمود که هیزم بسیاری آورده و در صحن چیدند. بعد کسی را بدنبال عبدالله فرستاد و او را طلب کرد. سپس دستور داد که آن هیزمها را آتش بزنند، و کسی غرض و منظور حضرت را نمیدانست.
چون همه هیزمها سوخت، حضرت برخاست و با جامه و ردائی که پوشیده بود در میان آتش نشست و با اصحاب به صحبت کردن مشغول شد و بعد از ساعتی بیرون آمد و لباس خود را تکاند. سپس به عبدالله خطاب فرمود که: «اگر تو گمان میکنی که بعد از پدر، امام و جانشین میباشی، برخیز و ساعتی در این آتش بنشین.» رنگ عبدالله متغیر شد و برخاست و از آنجا خارج شد. [۱] . هشام بن حکم میگوید: وقتی امام صادق (ع) رحلت فرمود، عبدالله پسر بزرگ آن حضرت ادعای امامت کرد. امام کاظم (ع) او را طلب کرد و به وی فرمود: «ای برادر! اگر تو امام هستی پس دست خود را در این آتش بگذار» و به تنوری اشاره کرد که در آن هیزم زیادی انباشته شده و آنها را با نفت آتش زده بودند. عبدالله این کار را نکرد ولی حضرت کاظم (ع) دستش را داخل آتش کرد و به هیزمها دست میمالید و تا آتش تمام نشده بود، دستش را بیرون نیاورد. [۲] .
—————————————————————————————————————————————–
پی نوشت ها:
[۱] کشف الغمه.
[۲] بحارالانوار ج ۴۸٫
منبع: حدیث اهلبیت: عجایب و معجزات شگفت انگیزی از امام کاظم؛ واحد تحقیقاتی گل نرگس، شاکر چاپ اول ۱۳۸۶٫
برگرفته از کتاب دانشنامه امام کاظم علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *