پاسخ به شبهات

سلیمان بن جریر یکی از معترضین مساله بداء

صفحه ۱۲۰ از ۲۷۲
شهرستانی از سلیمان بن جریر نقل کرده است که وی میگوید: امامان شیعه دو مقاله برای پیروان خویش بجا گذاشتهاند: اول –
اعتقاد به بداء است. به این ترتیب که هرگاه بگویند: برای آنان حکومت و شوکتی خواهد رسید و بعد چنان نشود که گفتهاند،
میگویند: برای خدای تعالی در آن مورد بداء حاصل شده است، و در آن باره زراره بن اعین شعر زیر را سروده است: و تلک
امارات تجیئی لوقتها و ما لک عما قدر الله مذهب و لولا البدا سمیته غیر فائت و نعت البدا نعت لمن یتقلب و لولا البدا ما کان ثم
تصرف و کان کنار دهرها تتلهب [ ۴۲۸ ] . دوم – تقیه که هرچه را بخواهند، آن را بگویند و اگر گفته شود، این حرف شما غلط بود
. [ جواب دهند که: ما آن را از روی تقیه گفتیم [ ۴۲۹
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *