پیامکهای مرتبط

پیامک به مناسبت شهادت امام موسی کاظم (ع) – سری ۶

من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید
قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید
تفاوتی نکند صبح و شام در چشمم
ز دست دشمن خود دائما در آزارم
{شهادت تسلیت باد}

*******

امام کاظم (ع):
چیزى نیست که چشمانت آن را بنگرد، مگر آن که در آن پند و اندرزى است.
{سن شریف۵۵ وامامت۳۵سال}
(شهادت تسلیت باد)

*******

امام کاظم (ع):
کسى که دو روزش مساوى باشد، مغبون است.
{سن شریف۵۵ وامامت۳۵سال}
(شهادت تسلیت باد)

*******

امام کاظم (ع):
مؤمن همانند دو کفّه ترازوست، هر گاه به ایمانش افزوده گردد، به بلایش افزوده گردد.
{سن شریف۵۵ وامامت۳۵سال}
(شهادت تسلیت باد)

*******

امام کاظم (ع):
بهترین عبادت بعد از شناخت خداوند، انتظار فَرَج و گشایش است.
{سن شریف۵۵ وامامت۳۵سال}
(شهادت تسلیت باد)

*******

امام کاظم (ع):
مِهرورزى و دوستى با مردم، نصف عقل است.
{سن شریف۵۵ وامامت۳۵سال}
(شهادت تسلیت باد)

*******

امام کاظم (ع):
کمک کردنت به ناتوان از بهترین صدقه است.
{سن شریف۵۵ وامامت۳۵سال}
(شهادت تسلیت باد)

*******

امام کاظم (ع):
هر که میخواهد که قویترین مردم باشد بر خدا توکل نماید.
{سن شریف۵۵ وامامت۳۵سال}
(شهادت تسلیت باد)

*******

امام کاظم (ع):
از کبر و خودخواهى بپرهیز، که هر کسى در دلش به اندازه دانه اى کبر باشد، داخل بهشت نمی شود.
{سن شریف۵۵ وامامت۳۵سال}
(شهادت تسلیت باد)

*******

امام کاظم (ع):
همنشینى اهل دین، شرف دنیا و آخرت است.
{سن شریف۵۵ وامامت۳۵سال}
(شهادت تسلیت باد)

*******

امام کاظم (ع):
در دین خدا دنبال فهم عمیق باشید، زیرا که فهم عمیقِ دین، کمال عبادت در امور دین و دنیاست.
{سن شریف۵۵ وامامت۳۵سال}
(شهادت تسلیت باد)

*******

امام کاظم (ع):
کسى که مزه رنج و سختى را نچشیده، نیکى و احسان در نزد او جایگاهى ندارد.
{سن شریف۵۵ وامامت۳۵سال}
(شهادت تسلیت باد)

*******

امام کاظم (ع):
هر که دنیا را دوست بدارد، خوف آخرت از دلش برود
{سن شریف۵۵ وامامت۳۵سال}
(شهادت تسلیت باد)

*******

امام کاظم (ع):
خداوند پیامبران و فرستادگانش را به سوى بندگانش بر نینگیخته، مگر آن که از طرف خدا تعقّل کنند.
{سن شریف۵۵ وامامت۳۵سال}
(شهادت تسلیت باد)

*******

امام کاظم (ع):
همانا براى خداوند بر مردم دو حجّت است، حجّت آشکار و حجّت پنهان، حجّت آشکار:رسولان و پیامبران و امامان و حجّت پنهان:عقلهای مردمان
{سن شریف۵۵ وامامت۳۵سال}
(شهادت تسلیت باد)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *