پیامکهای مرتبط

پیامک به مناسبت شهادت امام موسی کاظم (ع) – سری ۷

امام کاظم (ع):
صبر بر تنهایى، نشانه قوّت عقل است
{سن شریف۵۵ وامامت۳۵سال}
(شهادت تسلیت باد)

*******

امام کاظم (ع):
به راستى که عاقلان، به دنیا بیرغبت اند و به آخرت مشتاق
{سن شریف۵۵ وامامت۳۵سال}
(شهادت تسلیت باد)

*******

امام کاظم (ع):
و هر که بدانچه او را اندازه قانع نشود، هرگز به بی نیازى نرسد
{سن شریف۵۵ وامامت۳۵سال}
(شهادت تسلیت باد)

*******

امام کاظم (ع):
هر کس فقط براى خدابه دیدن برادر مؤمنش رود خدا هفتاد هزار فرشته بر او گمارد که ندایش کنند:بهشت برایت پاکیزه باد
{سن شریف۵۵ وامامت۳۵سال}
(شهادت تسلیت باد)

*******

امام کاظم (ع):
بدانید که بهاى تن شما جز بهشت نیست، آن را جز بدان مفروشید.
شهادت تسلیت باد

*******

امام کاظم (ع):
بهترین چیزى که به وسیله آن بنده به خداوند تقرّب می جوید، بعد از شناختن او، نماز و نیکى به پدر و مادر و ترک حسد و خودبینى است.
{سن شریف۵۵ وامامت۳۵سال}
(شهادت تسلیت باد)

*******

امام کاظم (ع):
همانا که عاقل دروغ نمی گوید، گرچه طبق میل و خواسته او باشد.
{سن شریف۵۵ وامامت۳۵سال}
(شهادت تسلیت باد)

*******

امام کاظم (ع):
کم گویى ، حکمت بزرگى است، بر شما باد به خموشى که شیوه اى نیکو و سبب تخفیف گناه است.
{سن شریف۵۵ وامامت۳۵سال}
(شهادت تسلیت باد)

*******

امام کاظم (ع):
همانا خداوند بهشت را بر کم حیا که باکى ندارد چه می گوید و یا به او چه گویند حرام گردانیده است.
{سن شریف۵۵ وامامت۳۵سال}
(شهادت تسلیت باد)

*******

امام کاظم (ع):
بپرهیز از معاشرت با مردم و انس با آنان، مگر این که خردمند و امانتدارى در میان آنها بیابى.
{سن شریف۵۵ وامامت۳۵سال}
(شهادت تسلیت باد)

*******

امام کاظم (ع):
از طمع بپرهیز، و بر تو باد به ناامیدى از آنچه در دست مردم است.
{سن شریف۵۵ وامامت۳۵سال}
(شهادت تسلیت باد)

*******

امام کاظم (ع):
امانتدارى و راستگویى، سبب جلب رزق و روزی اند، و خیانت و دروغگویى، سبب جلب فقر و دورویى.
{سن شریف۵۵ وامامت۳۵سال}
(شهادت تسلیت باد)

*******

امام کاظم (ع):
هر گاه خداوند بدى مورچه را بخواهد، به او دو بال می دهد که پرواز کند تا پرنده ها او را بخورند.
{سن شریف۵۵ وامامت۳۵سال}
(شهادت تسلیت باد)

*******

امام کاظم (ع):
از خدا بترس و حقّ را بگو، اگرچه نابودی تو در آن باشد.زیرا که در واقع، نجات تو در آن است.
{سن شریف۵۵ وامامت۳۵سال}
(شهادت تسلیت باد)

*******

امام کاظم (ع):
کفّاره کارمندى سلطان، احسان به برادران دینى است.
{سن شریف۵۵ وامامت۳۵سال}
(شهادت تسلیت باد)

*******

امام کاظم (ع):
نماز نافله راه نزدیک شدن هر مؤمنى به خداوند است
{سن شریف۵۵ وامامت۳۵سال}
(شهادت تسلیت باد)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *