آرشیو احادیث و سخنان

 • هر که دنیا را دوست بدارد، خوف آخرت از دلش برود، و به بندهای دانشی ندهند که به دنیا علاقهمندتر شود، مگر آنکه از خدا دورتر و مورد خشم او […] 0

  حدیث امام کاظم نتیجه ی حب دنیا

  هر که دنیا را دوست بدارد، خوف آخرت از دلش برود، و به بندهای دانشی ندهند که به دنیا علاقهمندتر شود، مگر آنکه از خدا دورتر و مورد خشم او […]

  ادامه ...

 • علی بن سوید، عن ابیالحسن موسی بن جعفر (ع)، فی قول الله عزوجل: ان تقول نفس یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب الله (۳۹ / ۵۶)، قال: جنب الله […] 0

  حدیث امام کاظم معنی جنب الله

  علی بن سوید، عن ابیالحسن موسی بن جعفر (ع)، فی قول الله عزوجل: ان تقول نفس یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب الله (۳۹ / ۵۶)، قال: جنب الله […]

  ادامه ...

 • اشارهمن لم یکن له من نفسه واعظ، تمکن منه عدوه.سخن آن حضرت در مورد آن که پند دهندهای در وجودش نداردهر که در وجودش پند دهندهای نداشته باشد دشمنش بر […] 0

  صحیفه امام کاظم – در مورد آن که پند دهندهای در وجودش ندارد

  اشارهمن لم یکن له من نفسه واعظ، تمکن منه عدوه.سخن آن حضرت در مورد آن که پند دهندهای در وجودش نداردهر که در وجودش پند دهندهای نداشته باشد دشمنش بر […]

  ادامه ...

 • امام کاظم علیه السلام :اِنَّ لِلّهِ عِبادا فیِ الاَرْضِ یَسْعَوْنَ فیحَوائِجِ النّاسِهـُمُ الاْمِنُونَ یـَوْمَ القِیـامَهِ.معمّر بن خلاد گوید شنیدم که امام کاظم علیه السلاممی فرمود:خـداوند را در روی زمین بندگانی […] 0

  حدیث امام کاظم – ایمنان روز قیامت

  امام کاظم علیه السلام :اِنَّ لِلّهِ عِبادا فیِ الاَرْضِ یَسْعَوْنَ فیحَوائِجِ النّاسِهـُمُ الاْمِنُونَ یـَوْمَ القِیـامَهِ.معمّر بن خلاد گوید شنیدم که امام کاظم علیه السلاممی فرمود:خـداوند را در روی زمین بندگانی […]

  ادامه ...

 • امام کاظم علیه السلام :لا یُخلِّدُ اللّه ُ فی النّارِ إلّااهلَ الکُفرِ والجُحودِ واهلَ الضَّلالِ والشِّرکِ ، ومَنِ اجْتَنبَ الکبائرَ مِن المومنینَ لَم یُسالْ عنِ الصَّغائرِ .امام کاظم علیه السلام […] 0

  حدیث امام کاظم – آتش جهنم

  امام کاظم علیه السلام :لا یُخلِّدُ اللّه ُ فی النّارِ إلّااهلَ الکُفرِ والجُحودِ واهلَ الضَّلالِ والشِّرکِ ، ومَنِ اجْتَنبَ الکبائرَ مِن المومنینَ لَم یُسالْ عنِ الصَّغائرِ .امام کاظم علیه السلام […]

  ادامه ...

 • امام کاظم علیه السلام :مَن ابغَضَنا فَقَد ابغَضَ مُحَمَّدًا ، ومَن ابغَضَ مُحَمَّدًا فَقَد ابغَضَ اللّه َ ، ومَن ابغَضَ اللّه َ عَزَّوجَلَّ کانَ حَقًّا عَلَی اللّه ِ ان یُصلِیَهُ […] 0

  حدیث امام کاظم – دشمنی امامان

  امام کاظم علیه السلام :مَن ابغَضَنا فَقَد ابغَضَ مُحَمَّدًا ، ومَن ابغَضَ مُحَمَّدًا فَقَد ابغَضَ اللّه َ ، ومَن ابغَضَ اللّه َ عَزَّوجَلَّ کانَ حَقًّا عَلَی اللّه ِ ان یُصلِیَهُ […]

  ادامه ...

 • اشارهعن الوشاء، عن ابیالحسن الرضا علیهالسلام، قال: رایت ابی علیهالسلام فی المنام فقال: یا بنی! اذا کنت فی شده فاکثر من ان تقول: یا رووف یا رحیم.دعای آن حضرت برای […] 0

  صحیفه امام کاظم – دعا برای دفع مشکلات

  اشارهعن الوشاء، عن ابیالحسن الرضا علیهالسلام، قال: رایت ابی علیهالسلام فی المنام فقال: یا بنی! اذا کنت فی شده فاکثر من ان تقول: یا رووف یا رحیم.دعای آن حضرت برای […]

  ادامه ...

 • امام کاظم علیه السلام :مَنِ اقتَصَدَ وَقَنَعَ بَقِیَت عَلَیهِ النِّعمَهُ ومَن بَذَّرَ واسرَفَ زالَت عَنهُ النِّعمَهُ؛هرکه میانه روی کند و قناعت ورزد ، نعمت بر او بپاید و هر که […] 0

  حدیث امام کاظم – قناعت

  امام کاظم علیه السلام :مَنِ اقتَصَدَ وَقَنَعَ بَقِیَت عَلَیهِ النِّعمَهُ ومَن بَذَّرَ واسرَفَ زالَت عَنهُ النِّعمَهُ؛هرکه میانه روی کند و قناعت ورزد ، نعمت بر او بپاید و هر که […]

  ادامه ...

 • امام کاظم علیه السلام :بِئْسَ الْعَبـْدُ عَبـْدٌیَکُونُ ذا وَجْهَیْنِ وَذا لِسانَیْنِیـُطْری اَخـاهُ اِذا شاهـَدَهُوَیـَاْکُلُهُ اِذا غابَ عَـنْهُ.از سخنان امام کاظم علیه السلام:بد بنده ای است، بنده ای که دورو و […] 0

  حدیث امام کاظم – دورو و دوزبان

  امام کاظم علیه السلام :بِئْسَ الْعَبـْدُ عَبـْدٌیَکُونُ ذا وَجْهَیْنِ وَذا لِسانَیْنِیـُطْری اَخـاهُ اِذا شاهـَدَهُوَیـَاْکُلُهُ اِذا غابَ عَـنْهُ.از سخنان امام کاظم علیه السلام:بد بنده ای است، بنده ای که دورو و […]

  ادامه ...

 • امام کاظم علیه السلام :سَعَدَ امرُوٌ لَم یَمُت حَتَّی یَری خَلَفا مِن نَفسِهِ .امام کاظم علیه السلام : کسی خوش بخت است که نمیرد تا جانشینی از [نسل ]خود را […] 0

  حدیث امام کاظم – خوش بخت

  امام کاظم علیه السلام :سَعَدَ امرُوٌ لَم یَمُت حَتَّی یَری خَلَفا مِن نَفسِهِ .امام کاظم علیه السلام : کسی خوش بخت است که نمیرد تا جانشینی از [نسل ]خود را […]

  ادامه ...