آرشیو احادیث اخلاقی

 • پای درس اعتقادات امام هفتم اصول اعتقادی به عنوان مبنا و ریشه فکری هر انسان جویای حقیقت است. اعمال انسان بر پایه افکار و اعتقادات آنان است؛ بنابراین اگر انسانی […] 0

  پای درس اعتقادات امام هفتم

  پای درس اعتقادات امام هفتم اصول اعتقادی به عنوان مبنا و ریشه فکری هر انسان جویای حقیقت است. اعمال انسان بر پایه افکار و اعتقادات آنان است؛ بنابراین اگر انسانی […]

  ادامه ...

 • امام کاظم علیه السلام :کَثـْرَهُ الْهـَمِّ تـُورِثُ الْهِـرَمَ.امام کاظم علیه السلام فرمود:انـدوه بسـیار، پـیری می آورد.مسندالامام الکاظم، ج ۳ ص ۲۶۵٫برگرفته از کتاب ۳۰۵ حدیث از امام کاظم علیه السلام 0

  حدیث امام کاظم – انـدوه بسـیار

  امام کاظم علیه السلام :کَثـْرَهُ الْهـَمِّ تـُورِثُ الْهِـرَمَ.امام کاظم علیه السلام فرمود:انـدوه بسـیار، پـیری می آورد.مسندالامام الکاظم، ج ۳ ص ۲۶۵٫برگرفته از کتاب ۳۰۵ حدیث از امام کاظم علیه السلام

  ادامه ...

 • امام کاظم علیه السلام :إنَّ لُقمانَ علیه السلام قالَ لاِبنِهِ : تَواضَع لِلحَقِّ تَکُن اعقَلَ النّاسِ ، وإنَّ الکَیِّسَ لَدَی الحَقِّ یَسیرٌ .امام کاظم :لقمان به پسرش گفت: «در برابر […] 0

  حدیث امام کاظم عاقل ترینِ مردم

  امام کاظم علیه السلام :إنَّ لُقمانَ علیه السلام قالَ لاِبنِهِ : تَواضَع لِلحَقِّ تَکُن اعقَلَ النّاسِ ، وإنَّ الکَیِّسَ لَدَی الحَقِّ یَسیرٌ .امام کاظم :لقمان به پسرش گفت: «در برابر […]

  ادامه ...

 • امام کاظم علیه السلام :ما تَسابَّ اثنانِ إلّا انحَطَّ الاعلی إلی مَرتَبهِ الاسفَلِ .امام کاظم علیه السلام : هیچ گاه دو نفر به یکدیگر ناسزا نگویند مگر این که آن […] 0

  حدیث امام کاظم – ناسزا گویی

  امام کاظم علیه السلام :ما تَسابَّ اثنانِ إلّا انحَطَّ الاعلی إلی مَرتَبهِ الاسفَلِ .امام کاظم علیه السلام : هیچ گاه دو نفر به یکدیگر ناسزا نگویند مگر این که آن […]

  ادامه ...

 • امام کاظم علیه السلام :مَن ایقَنَ بِالخَلَفِ جادَ بِالعَطِیَّهِ؛هرکه به عوض (و پاداش) گرفتن یقین داشته باشد ، در بخشندگی ،گشاده دستی می کند.برگرفته از کتاب ۳۰۵ حدیث از امام […] 0

  حدیث امام کاظم – بخشندگی

  امام کاظم علیه السلام :مَن ایقَنَ بِالخَلَفِ جادَ بِالعَطِیَّهِ؛هرکه به عوض (و پاداش) گرفتن یقین داشته باشد ، در بخشندگی ،گشاده دستی می کند.برگرفته از کتاب ۳۰۵ حدیث از امام […]

  ادامه ...

 • امام کاظم علیه السلام :قُلِ الْحَقَّ وَ اِنْ کانَ فیهِ هَلاکُکَ، فَاِنَّ فیهِ نَجاتَکَ… اِتَّقِ اللّه َ وَ دَعِ الْباطِلَ وَ اِنْ کانَ فیهِ نَجاتُکَ فَاِنَّ فیهِ هَلاکَکَ؛حقّ را بگو، […] 0

  حدیث امام کاظم – گفتن حق

  امام کاظم علیه السلام :قُلِ الْحَقَّ وَ اِنْ کانَ فیهِ هَلاکُکَ، فَاِنَّ فیهِ نَجاتَکَ… اِتَّقِ اللّه َ وَ دَعِ الْباطِلَ وَ اِنْ کانَ فیهِ نَجاتُکَ فَاِنَّ فیهِ هَلاکَکَ؛حقّ را بگو، […]

  ادامه ...

 • امام کاظم علیه السلام :قُلِ الْحَقَّ وَ اِنْ کانَ فیهِ هَلاکُکَ فَاِنَّ فیهِ نَجاتَکَ… اِتَّقِ اللّه َ وَ دَعِ الْباطِلَوَ اِنْ کانَ فیهِ نَجاتُکَ فَاِنَّ فیهِ هَلاکَکَ؛حق را بگو اگر […] 0

  حدیث امام کاظم – گفتن حق

  امام کاظم علیه السلام :قُلِ الْحَقَّ وَ اِنْ کانَ فیهِ هَلاکُکَ فَاِنَّ فیهِ نَجاتَکَ… اِتَّقِ اللّه َ وَ دَعِ الْباطِلَوَ اِنْ کانَ فیهِ نَجاتُکَ فَاِنَّ فیهِ هَلاکَکَ؛حق را بگو اگر […]

  ادامه ...

 • صفحه ۱۲۶ از ۲۷۲به هر کس که » : امام علیه السلام اصحاب خود را به کمک و یاری کسی که پناه میخواهد و برآوردن حاجتش، واداشته و فرمودمردی از […] 0

  کمک به حاجتمندان از دیدگاه امام کاظم علیه السلام

  صفحه ۱۲۶ از ۲۷۲به هر کس که » : امام علیه السلام اصحاب خود را به کمک و یاری کسی که پناه میخواهد و برآوردن حاجتش، واداشته و فرمودمردی از […]

  ادامه ...

 • امام کاظم علیه السلام :إنَّ اللّه َ جَلَّ وعَزَّ یُبغِضُ العَبدَ النَّوّامَ الفارِغَ .امام کاظم علیه السلام : خداوند عز و جل بنده پُر خوابِ بیکار را دشمن می دارد […] 0

  حدیث امام کاظم – پر خواب بیکار

  امام کاظم علیه السلام :إنَّ اللّه َ جَلَّ وعَزَّ یُبغِضُ العَبدَ النَّوّامَ الفارِغَ .امام کاظم علیه السلام : خداوند عز و جل بنده پُر خوابِ بیکار را دشمن می دارد […]

  ادامه ...

 • همانا » : اسلام مکارم اخلاق را آورده و آنها را بر پایهای استوار، در رسالت درخشان خود قرار داده است، رسول خدا (ص) فرمودو خود آن بزرگوار در جهت […] 0

  مکارم اخلاق از دیدگاه امام کاظم علیه السلام

  همانا » : اسلام مکارم اخلاق را آورده و آنها را بر پایهای استوار، در رسالت درخشان خود قرار داده است، رسول خدا (ص) فرمودو خود آن بزرگوار در جهت […]

  ادامه ...