آرشیو اخلاق و فضائل

 • در آغاز این بخش سخنان برخی را در مورد فضایل امام کاظم (ع) مورد توجه قرار میدهیم. امام صادق (ع) در مورد فرزندش امام موسی (ع) میفرماید: لم یولد فینا […] 0

  اعتراف در فضایل امام کاظم

  در آغاز این بخش سخنان برخی را در مورد فضایل امام کاظم (ع) مورد توجه قرار میدهیم. امام صادق (ع) در مورد فرزندش امام موسی (ع) میفرماید: لم یولد فینا […]

  ادامه ...

 • ۱- عبادت: پیشوای هفتم (ع) در عبادت، یگانهی عصر خود بود و کمتر شبی در عمرش سر بر بالین آسایش میگذارد. لقب «عبد صالح» برای آن حضرت، بیانگر فزونی عبادت […] 0

  اخلاق فردی امام کاظم

  ۱- عبادت: پیشوای هفتم (ع) در عبادت، یگانهی عصر خود بود و کمتر شبی در عمرش سر بر بالین آسایش میگذارد. لقب «عبد صالح» برای آن حضرت، بیانگر فزونی عبادت […]

  ادامه ...

 • حلم و گذشت و بردبارى بردبارى و گذشت آن بزرگ،بى‏مانند و سرمشق دیگران بود. لقب‏«کاظم‏»به دنباله‏ى نام آن گرامى،حاکى از همین خصلت وى و نشانه‏ى شهرت ایشان به کظم غیظ […] 0

  حلم و گذشت و بردبارى امام کاظم

  حلم و گذشت و بردبارى بردبارى و گذشت آن بزرگ،بى‏مانند و سرمشق دیگران بود. لقب‏«کاظم‏»به دنباله‏ى نام آن گرامى،حاکى از همین خصلت وى و نشانه‏ى شهرت ایشان به کظم غیظ […]

  ادامه ...

 • کودکی «موسی بن جعفر (ع)» با دیگران متفاوت است. وی هنگامی که در گهواره است همانند مسیح (ع) سخن میگوید. حضرت مسیح برای تطهیر دامن پاک مادرش مریم، در گهواره […] 0

  امام کاظم و سخن در گهواره

  کودکی «موسی بن جعفر (ع)» با دیگران متفاوت است. وی هنگامی که در گهواره است همانند مسیح (ع) سخن میگوید. حضرت مسیح برای تطهیر دامن پاک مادرش مریم، در گهواره […]

  ادامه ...

 • حج از مناسکی است که نقش مهمی در تکامل روحی انسان ایفا میکند. حج از مناسکی است که از آغاز دین و شریعت الهی برای اولین پیامبر آدم (ع) تا […] 0

  حالات معنوی امام کاظم در زندان

  حج از مناسکی است که نقش مهمی در تکامل روحی انسان ایفا میکند. حج از مناسکی است که از آغاز دین و شریعت الهی برای اولین پیامبر آدم (ع) تا […]

  ادامه ...

 • عبدالله یافعی مینویسد: « الامام موسی کان صالحا عابدا، جوادا، حلیما، کبیر القدر و هو احد الائمه الاثنی عشر المعصومین فی اعتقاد الامامیه و کان یدعی بالعبد الصالح لعبادته و […] 0

  مقامات عرفانی امام کاظم

  عبدالله یافعی مینویسد: « الامام موسی کان صالحا عابدا، جوادا، حلیما، کبیر القدر و هو احد الائمه الاثنی عشر المعصومین فی اعتقاد الامامیه و کان یدعی بالعبد الصالح لعبادته و […]

  ادامه ...

 • سخاوت و بخشندگى امام علیه السلام به دنیا به چشم هدف نمى‏نگریست و اگر مالى فراهم مى‏آورد دوست مى‏داشت‏با آن خدمتى بکند و روح پریشان افسرده‏اى را آرامش بخشد و […] 0

  سخاوت و بخشندگى امام کاظم

  سخاوت و بخشندگى امام علیه السلام به دنیا به چشم هدف نمى‏نگریست و اگر مالى فراهم مى‏آورد دوست مى‏داشت‏با آن خدمتى بکند و روح پریشان افسرده‏اى را آرامش بخشد و […]

  ادامه ...

 • امام کاظم علیه السلام و برخورد کریمانه با غلام معتب که از یاران حضرت امام موسی کاظم علیه السلام است می‌گوید: روزی با امام در باغ مشغول کار بودیم. ناگهان […] 0

  امام کاظم علیه السلام و برخورد کریمانه با غلام

  امام کاظم علیه السلام و برخورد کریمانه با غلام معتب که از یاران حضرت امام موسی کاظم علیه السلام است می‌گوید: روزی با امام در باغ مشغول کار بودیم. ناگهان […]

  ادامه ...

 • در پرستش امام کاظم (ع) مینگارند: هو اعبد اهل زمانه، عابدترین فرد بود. نافله شب را میخواند آنگاه نماز صبح را میخواند. تا نزدیک طلوع خورشید در سجده به سر […] 0

  امام کاظم و پرستش خدا

  در پرستش امام کاظم (ع) مینگارند: هو اعبد اهل زمانه، عابدترین فرد بود. نافله شب را میخواند آنگاه نماز صبح را میخواند. تا نزدیک طلوع خورشید در سجده به سر […]

  ادامه ...

 • پیشوای هفتم (ع) در پرتو عبادت و بندگی و اتصال به منبع کبریایی حقتعالی از آنچنان قدرت معنوی و نفوذ کلام برخوردار بود که افراد در اولین برخورد، جذب معنویت […] 0

  نفوذ معنوی امام کاظم

  پیشوای هفتم (ع) در پرتو عبادت و بندگی و اتصال به منبع کبریایی حقتعالی از آنچنان قدرت معنوی و نفوذ کلام برخوردار بود که افراد در اولین برخورد، جذب معنویت […]

  ادامه ...