آرشیو اخلاق و فضائل

 • خشوع بنده برابر عظمت خدا صعود وی را به دنبال دارد. انسان هنگامی که خود را در برابر عظمت معبود بینهایت ناتوان میبیند، هنگامی که خویش را در بندگی معبود […] 0

  اشک چشم امام کاظم

  خشوع بنده برابر عظمت خدا صعود وی را به دنبال دارد. انسان هنگامی که خود را در برابر عظمت معبود بینهایت ناتوان میبیند، هنگامی که خویش را در بندگی معبود […]

  ادامه ...

 • بدون شک، بهترین و شیرینترین لحظات زندگی امام کاظم (ع) لحظاتی بود که با خداوند خلوت میکرد و سر بر آستان او میسایید؛ در پیشگاهش به نماز میایستاد، یا به […] 0

  عبادت امام کاظم

  بدون شک، بهترین و شیرینترین لحظات زندگی امام کاظم (ع) لحظاتی بود که با خداوند خلوت میکرد و سر بر آستان او میسایید؛ در پیشگاهش به نماز میایستاد، یا به […]

  ادامه ...

 • غربت امام کاظم علیه السلام سندى بن شاهک، به دستور هارون الرّشید، سمّى را در غذاى آن حضرت ریخت و امام از آن غذا خورد و اثر آن در بدن […] 0

  غربت امام کاظم علیه السلام

  غربت امام کاظم علیه السلام سندى بن شاهک، به دستور هارون الرّشید، سمّى را در غذاى آن حضرت ریخت و امام از آن غذا خورد و اثر آن در بدن […]

  ادامه ...

 • شخصی از امام صادق (ع) پرسید:« چه قدر فرزندت موسی را دوست داری؟ »امام (ع) فرمود:« وددت ان لیس لی ولد غیره، حتی لا یشارکه فی حبی له احد. »« […] 0

  جلالت امام موسی بن جعفر

  شخصی از امام صادق (ع) پرسید:« چه قدر فرزندت موسی را دوست داری؟ »امام (ع) فرمود:« وددت ان لیس لی ولد غیره، حتی لا یشارکه فی حبی له احد. »« […]

  ادامه ...

 • درایت امام روش امام آنچنان دقیق و حساس بود که تلاش چشمگیر و جاسوسی‌های مداوم حاکمان عباسی برای به‌دست آوردن سرنخی از اقدامات امام علیه السلام بی‌نتیجه بود، و امام […] 0

  درایت امام کاظم علیه السلام

  درایت امام روش امام آنچنان دقیق و حساس بود که تلاش چشمگیر و جاسوسی‌های مداوم حاکمان عباسی برای به‌دست آوردن سرنخی از اقدامات امام علیه السلام بی‌نتیجه بود، و امام […]

  ادامه ...

 • کیف أصف حسن ثناؤکم (امام الهادی (ع)) بی تردید هیچ زبانی توان ستایش عترت آل رسول الله (ص) را ندارد. زیرا هنگامی که زبان امام هادی (ع) در ستایش عترت […] 0

  امام هادی و ستایش عترت

  کیف أصف حسن ثناؤکم (امام الهادی (ع)) بی تردید هیچ زبانی توان ستایش عترت آل رسول الله (ص) را ندارد. زیرا هنگامی که زبان امام هادی (ع) در ستایش عترت […]

  ادامه ...

 • پیش از این که از هوش و ذکاوت امام موسی علیه السلام که در نوجوانی بدان شهرت داشت سخن بگوییم، به عوامل و اسبابپرورشی میپردازیم که باعث فراهم آمدن شخصیتهای […] 0

  شخصیت و نبوغ امام کاظم علیه السلام

  پیش از این که از هوش و ذکاوت امام موسی علیه السلام که در نوجوانی بدان شهرت داشت سخن بگوییم، به عوامل و اسبابپرورشی میپردازیم که باعث فراهم آمدن شخصیتهای […]

  ادامه ...

 • درایت امام موسی کاظم علیه السلام روش امام آنچنان دقیق و حساس بود که تلاش چشمگیر و جاسوسی‌های مداوم حاکمان عباسی برای به‌دست آوردن سرنخی از اقدامات امام علیه السلام […] 0

  درایت امام موسی کاظم علیه السلام

  درایت امام موسی کاظم علیه السلام روش امام آنچنان دقیق و حساس بود که تلاش چشمگیر و جاسوسی‌های مداوم حاکمان عباسی برای به‌دست آوردن سرنخی از اقدامات امام علیه السلام […]

  ادامه ...

 • فیض بن مختار می گوید: در محضر امام صادق علیه السلام بودم، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در آن هنگام کودک بود، به پیش آمد، من او را دربر […] 0

  امام کاظم ناخدای کشتی نجات

  فیض بن مختار می گوید: در محضر امام صادق علیه السلام بودم، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در آن هنگام کودک بود، به پیش آمد، من او را دربر […]

  ادامه ...

 • دومین راه اساسی شناخت امامت موسی بن جعفر (ع) برجستگیها و شایستگیهای فردی آن حضرت است که در مقاطع مختلف زندگی وی تجلی کرده است؛ از شگفتیهای لحظه ولادت گرفته […] 0

  شایستگیهای فردی امام کاظم

  دومین راه اساسی شناخت امامت موسی بن جعفر (ع) برجستگیها و شایستگیهای فردی آن حضرت است که در مقاطع مختلف زندگی وی تجلی کرده است؛ از شگفتیهای لحظه ولادت گرفته […]

  ادامه ...