آرشیو اخلاق و فضائل

 • بانویی را در بغداد دیدند که شتابان حرکت میکند، از او سوال شد به کجا میروی؟گفت: «به سوی مرقد موسی بن جعفر (ع)، زیرا پسرم در زندان است و برای […] 0

  نتیجه توسل به امام کاظم

  بانویی را در بغداد دیدند که شتابان حرکت میکند، از او سوال شد به کجا میروی؟گفت: «به سوی مرقد موسی بن جعفر (ع)، زیرا پسرم در زندان است و برای […]

  ادامه ...

 • وزی مامون فرزند هارونالرشید گفت:« پدرم هارون مرا به تشیع معتقد کرد! »یکی از حاضران گفت: « چگونه چنین چیزی ممکن است با اینکه پدرت افراد خاندان پیامبر را میکشد؟ […] 0

  امام کاظم امام دلها

  وزی مامون فرزند هارونالرشید گفت:« پدرم هارون مرا به تشیع معتقد کرد! »یکی از حاضران گفت: « چگونه چنین چیزی ممکن است با اینکه پدرت افراد خاندان پیامبر را میکشد؟ […]

  ادامه ...

 • اشارهکمالات نفسانی که منشا بروز امور خارقالعاده و کرامتهای زیادی از سوی پیشوای هفتم (ع) شده است به آنچه در درس گذشته یادآوری کردیم محدود نمیشود. لیکن محدودیت این سلسله […] 0

  کمالات نفسانی امام کاظم

  اشارهکمالات نفسانی که منشا بروز امور خارقالعاده و کرامتهای زیادی از سوی پیشوای هفتم (ع) شده است به آنچه در درس گذشته یادآوری کردیم محدود نمیشود. لیکن محدودیت این سلسله […]

  ادامه ...

 • صفحه ۸۲ از ۲۷۲امام علیه السلام بسیاری از ایام زندگی خود را در طاعت خدا میگذراند. همواره روزها روزهدار و شبها را در حال نماز بود،بخصوص از آن وقتی که […] 0

  روزه ی امام کاظم علیه السلام

  صفحه ۸۲ از ۲۷۲امام علیه السلام بسیاری از ایام زندگی خود را در طاعت خدا میگذراند. همواره روزها روزهدار و شبها را در حال نماز بود،بخصوص از آن وقتی که […]

  ادامه ...

 • آموختن قرآن و کلام وحی الهی از اهداف بزرگ رسالت پیامبر اعظم اسلام (ص) میباشد، یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. [۲۳۷] «آیات خدا را بر […] 0

  شیعیان اهل وبیت آموختن قرآن در برزخ

  آموختن قرآن و کلام وحی الهی از اهداف بزرگ رسالت پیامبر اعظم اسلام (ص) میباشد، یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. [۲۳۷] «آیات خدا را بر […]

  ادامه ...

 • جلوه هایی از شخصیت امام علیه السلام ۱- نبوغ حضرت در سنین خردسالی همگان را شگفت زده کرده بود; به عنوان نمونه وقتی «عیسی شلقان » از حضرت سوالی پرسید، […] 0

  جلوه هایی از شخصیت امام علیه السلام

  جلوه هایی از شخصیت امام علیه السلام ۱- نبوغ حضرت در سنین خردسالی همگان را شگفت زده کرده بود; به عنوان نمونه وقتی «عیسی شلقان » از حضرت سوالی پرسید، […]

  ادامه ...

 • امام موسی علیه السلام از والاترین نمونه های کامل انسانی در صفات و ویژگیها بود از جمله ویژگیهای ارزشمند و والایش،بخشندگی و باز بودن دست بخشش وی بود. و از […] 0

  بذل و بخشش امام کاظم علیه السلام

  امام موسی علیه السلام از والاترین نمونه های کامل انسانی در صفات و ویژگیها بود از جمله ویژگیهای ارزشمند و والایش،بخشندگی و باز بودن دست بخشش وی بود. و از […]

  ادامه ...

 • هارون از امام کاظم (ع) پرسید مگر ما از یک تبار نیستیم؟ چگونه شما بر ما برتری دارید؟ امام در جواب هارون فرمود: چرا ما و شما از یک تباریم […] 0

  نسب امام کاظم و هارون

  هارون از امام کاظم (ع) پرسید مگر ما از یک تبار نیستیم؟ چگونه شما بر ما برتری دارید؟ امام در جواب هارون فرمود: چرا ما و شما از یک تباریم […]

  ادامه ...

 • عن عبدالله بن المغیره قال، کنت انا و یحیی بن عبدالله بن الحسن، عند ابیالحسن (ع)، فقال له یحیی جعلت فداک، انهم یزعمون انک تعلم الغیب؟ فقال: سبحان الله، ضع […] 0

  علم به غیب امام کاظم

  عن عبدالله بن المغیره قال، کنت انا و یحیی بن عبدالله بن الحسن، عند ابیالحسن (ع)، فقال له یحیی جعلت فداک، انهم یزعمون انک تعلم الغیب؟ فقال: سبحان الله، ضع […]

  ادامه ...

 • خشوع بنده برابر عظمت خدا صعود وی را به دنبال دارد. انسان هنگامی که خود را در برابر عظمت معبود بینهایت ناتوان میبیند، هنگامی که خویش را در بندگی معبود […] 0

  اشک چشم امام کاظم

  خشوع بنده برابر عظمت خدا صعود وی را به دنبال دارد. انسان هنگامی که خود را در برابر عظمت معبود بینهایت ناتوان میبیند، هنگامی که خویش را در بندگی معبود […]

  ادامه ...