آرشیو اخلاق و فضائل

 • براستی که بهترین و ارزشمندترین ساعات در نظر امام علیه السلام همان ساعاتی بود که با خدای بزرگ خلوت میکرد و با تماماحساس و عواطفش متوجه او میشد. راویان نقل […] 0

  نماز امام کاظم علیه السلام

  براستی که بهترین و ارزشمندترین ساعات در نظر امام علیه السلام همان ساعاتی بود که با خدای بزرگ خلوت میکرد و با تماماحساس و عواطفش متوجه او میشد. راویان نقل […]

  ادامه ...

 • هر دوران از زندگی انسان، ویژگی و اقتضای خاص خود را دارد. دوران کودکی افراد معمولاً با لهو و لعب و بازیهای بچهگانه سپری میشود؛ ولی مردان خدا چنین نیستند، […] 0

  بزرگ منشی امام کاظم

  هر دوران از زندگی انسان، ویژگی و اقتضای خاص خود را دارد. دوران کودکی افراد معمولاً با لهو و لعب و بازیهای بچهگانه سپری میشود؛ ولی مردان خدا چنین نیستند، […]

  ادامه ...

 • توصیه امام موسى کاظم علیه السلام به فرماندار «رى» در شهر “رى” واقع در سرزمین ایران، در عصر امام موسی کاظم علیه السلام مردى شیعه مذهب سکونت داشت که به […] 0

  توصیه امام موسى کاظم علیه السلام به فرماندار رى

  توصیه امام موسى کاظم علیه السلام به فرماندار «رى» در شهر “رى” واقع در سرزمین ایران، در عصر امام موسی کاظم علیه السلام مردى شیعه مذهب سکونت داشت که به […]

  ادامه ...

 • اشارهاصطلاح «علم راسخ» یک اصطلاح قرآنی و برگرفته شده از دو آیه [۱۱۲] ، از جمله آیه شریفهی ذیل است: [ صفحه ۳۶] «… و ما یعلم تاویله الا الله […] 0

  علم راسخ امام کاظم

  اشارهاصطلاح «علم راسخ» یک اصطلاح قرآنی و برگرفته شده از دو آیه [۱۱۲] ، از جمله آیه شریفهی ذیل است: [ صفحه ۳۶] «… و ما یعلم تاویله الا الله […]

  ادامه ...

 • نخست به چند مورد از اعترافهای اهل سنت توجه نمایید.خطیب بغدادی: هیچ مشکلی برای من پیش نیامد که با زیارت موسی بن جعفر حل نشود. [۱] . امام شافعی: قبر […] 0

  امام کاظم باب الحوائج

  نخست به چند مورد از اعترافهای اهل سنت توجه نمایید.خطیب بغدادی: هیچ مشکلی برای من پیش نیامد که با زیارت موسی بن جعفر حل نشود. [۱] . امام شافعی: قبر […]

  ادامه ...

 • علم ائمه اطهار (ع) مانند سایر دانشمندان کسبی و تحصیلی نیست بلکه موهوبی و الهامی است که از جانب خداوند به آنان اضافه شده است بنابراین امام در برابر هر […] 0

  علم و دانش امام کاظم

  علم ائمه اطهار (ع) مانند سایر دانشمندان کسبی و تحصیلی نیست بلکه موهوبی و الهامی است که از جانب خداوند به آنان اضافه شده است بنابراین امام در برابر هر […]

  ادامه ...

 • پرتوى از صفات امام کاظم علیه السلام کسانى که به توصیف آن حضرت پرداخته‏اند معتقدند که او عابدترین، زاهدترین، فقیه‏ترین، بخشنده‏ترین و کریم‏النفس‏ترین مردم روزگار خود بود. او ثلث آخر […] 0

  پرتوى از صفات امام کاظم علیه السلام

  پرتوى از صفات امام کاظم علیه السلام کسانى که به توصیف آن حضرت پرداخته‏اند معتقدند که او عابدترین، زاهدترین، فقیه‏ترین، بخشنده‏ترین و کریم‏النفس‏ترین مردم روزگار خود بود. او ثلث آخر […]

  ادامه ...

 • هشام بن احمد میگوید:همراه امام کاظم (ع) بودم، آن حضرت سوار بر مرکب بود، و با هم در خارج شهر مدینه حرکت میکردیم، ناگاه دیدم آن حضرت از مرکب پیاده […] 0

  امام کاظم و یاد نعمتهای خدا

  هشام بن احمد میگوید:همراه امام کاظم (ع) بودم، آن حضرت سوار بر مرکب بود، و با هم در خارج شهر مدینه حرکت میکردیم، ناگاه دیدم آن حضرت از مرکب پیاده […]

  ادامه ...

 • دین اسلام تلاش زیادی برای جایگزین نمودن خوی پسندیده حلم، در نفوس مسلمانان بکار برده و آن را عادتی برای مسلمین قرار داده و از پیامبر (ص) و ائمه هدی […] 0

  صبر و بردباری امام کاظم

  دین اسلام تلاش زیادی برای جایگزین نمودن خوی پسندیده حلم، در نفوس مسلمانان بکار برده و آن را عادتی برای مسلمین قرار داده و از پیامبر (ص) و ائمه هدی […]

  ادامه ...

 • یکی از ویژگیهای امامان معصوم (ع) اخبار از غیب است. آنان باذن الله از گذشته و آینده باخبر میشوند و در مواردی دیگران را نیز از غیب آگاه میسازند. علم […] 0

  امام کاظم و دانش لدنی

  یکی از ویژگیهای امامان معصوم (ع) اخبار از غیب است. آنان باذن الله از گذشته و آینده باخبر میشوند و در مواردی دیگران را نیز از غیب آگاه میسازند. علم […]

  ادامه ...