آرشیو اخلاق و فضائل

 • حج از مناسکی است که نقش مهمی در تکامل روحی انسان ایفا میکند. حج از مناسکی است که از آغاز دین و شریعت الهی برای اولین پیامبر آدم (ع) تا […] 0

  حج امام کاظم

  حج از مناسکی است که نقش مهمی در تکامل روحی انسان ایفا میکند. حج از مناسکی است که از آغاز دین و شریعت الهی برای اولین پیامبر آدم (ع) تا […]

  ادامه ...

 • امام هفتم در اثر کثرت عبادت به عبدالصالح ملقب شده و اهل مدینه او را زینالمجتهدین (یا زینالمتهجدین) میگفتند و روایت شده است که آن حضرت شبها به عبادت و […] 0

  عبادت و خشوع امام کاظم

  امام هفتم در اثر کثرت عبادت به عبدالصالح ملقب شده و اهل مدینه او را زینالمجتهدین (یا زینالمتهجدین) میگفتند و روایت شده است که آن حضرت شبها به عبادت و […]

  ادامه ...

 • درایت امام روش امام آنچنان دقیق و حساس بود که تلاش چشمگیر و جاسوسی‌های مداوم حاکمان عباسی برای به‌دست آوردن سرنخی از اقدامات امام علیه السلام بی‌نتیجه بود، و امام […] 0

  درایت امام کاظم علیه السلام

  درایت امام روش امام آنچنان دقیق و حساس بود که تلاش چشمگیر و جاسوسی‌های مداوم حاکمان عباسی برای به‌دست آوردن سرنخی از اقدامات امام علیه السلام بی‌نتیجه بود، و امام […]

  ادامه ...

 • در معاشرت با دیگران هماره برخوردهایی که سبب تضییع حقوق افراد باشد مشاهده میگردد. بسیاری از افراد جامعه رفتاری ناهنجار دارند و از رعایت حقوق دیگران غفلت دارند. البته گروه […] 0

  بردباری امام کاظم

  در معاشرت با دیگران هماره برخوردهایی که سبب تضییع حقوق افراد باشد مشاهده میگردد. بسیاری از افراد جامعه رفتاری ناهنجار دارند و از رعایت حقوق دیگران غفلت دارند. البته گروه […]

  ادامه ...

 • آموختن قرآن و کلام وحی الهی از اهداف بزرگ رسالت پیامبر اعظم اسلام (ص) میباشد، یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. [۲۳۷] «آیات خدا را بر […] 0

  شیعیان اهل وبیت آموختن قرآن در برزخ

  آموختن قرآن و کلام وحی الهی از اهداف بزرگ رسالت پیامبر اعظم اسلام (ص) میباشد، یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. [۲۳۷] «آیات خدا را بر […]

  ادامه ...

 • پرتوى از صفات امام کاظم علیه السلام کسانى که به توصیف آن حضرت پرداخته‏اند معتقدند که او عابدترین، زاهدترین، فقیه‏ترین، بخشنده‏ترین و کریم‏النفس‏ترین مردم روزگار خود بود. او ثلث آخر […] 0

  پرتوى از صفات امام کاظم علیه السلام

  پرتوى از صفات امام کاظم علیه السلام کسانى که به توصیف آن حضرت پرداخته‏اند معتقدند که او عابدترین، زاهدترین، فقیه‏ترین، بخشنده‏ترین و کریم‏النفس‏ترین مردم روزگار خود بود. او ثلث آخر […]

  ادامه ...

 • در پرستش امام کاظم (ع) مینگارند: هو اعبد اهل زمانه، عابدترین فرد بود. نافله شب را میخواند آنگاه نماز صبح را میخواند. تا نزدیک طلوع خورشید در سجده به سر […] 0

  امام کاظم و پرستش خدا

  در پرستش امام کاظم (ع) مینگارند: هو اعبد اهل زمانه، عابدترین فرد بود. نافله شب را میخواند آنگاه نماز صبح را میخواند. تا نزدیک طلوع خورشید در سجده به سر […]

  ادامه ...

 • این باور حق همه مسلمانان است که انسان در مسیر تکامل به مرحلهای میرسد که میتواند در نظام تکوین و خلقت الهی دخالت و تصرف کند. مرده را زنده کند، […] 0

  امام کاظم امام ملک امام ملکوت

  این باور حق همه مسلمانان است که انسان در مسیر تکامل به مرحلهای میرسد که میتواند در نظام تکوین و خلقت الهی دخالت و تصرف کند. مرده را زنده کند، […]

  ادامه ...

 • اشارهاصطلاح «علم راسخ» یک اصطلاح قرآنی و برگرفته شده از دو آیه [۱۱۲] ، از جمله آیه شریفهی ذیل است: [ صفحه ۳۶] «… و ما یعلم تاویله الا الله […] 0

  علم راسخ امام کاظم

  اشارهاصطلاح «علم راسخ» یک اصطلاح قرآنی و برگرفته شده از دو آیه [۱۱۲] ، از جمله آیه شریفهی ذیل است: [ صفحه ۳۶] «… و ما یعلم تاویله الا الله […]

  ادامه ...

 • وزی مامون فرزند هارونالرشید گفت:« پدرم هارون مرا به تشیع معتقد کرد! »یکی از حاضران گفت: « چگونه چنین چیزی ممکن است با اینکه پدرت افراد خاندان پیامبر را میکشد؟ […] 0

  امام کاظم امام دلها

  وزی مامون فرزند هارونالرشید گفت:« پدرم هارون مرا به تشیع معتقد کرد! »یکی از حاضران گفت: « چگونه چنین چیزی ممکن است با اینکه پدرت افراد خاندان پیامبر را میکشد؟ […]

  ادامه ...