آرشیو امامت و رهبری، حاکمان زمان

 • بررسی آنچه ذکر کردیم نشان میدهد انجام هرگونه اقدام تند و برنامهای که حکومت خلفا از آغاز روی آن حساسیت داشته باشند، صلاح نمیباشد؛ از این رو آن حضرت دنبالهی […] 0

  عملکرد امام کاظم در دوران حکومت خلفاء

  بررسی آنچه ذکر کردیم نشان میدهد انجام هرگونه اقدام تند و برنامهای که حکومت خلفا از آغاز روی آن حساسیت داشته باشند، صلاح نمیباشد؛ از این رو آن حضرت دنبالهی […]

  ادامه ...

 • در قسمتی از مناظره مفصل و مهیجی که امام کاظم (ع) با هارونالرشید داشت، در پاسخ سوال وی که پرسید: « چرا شما را فرزندان رسول خدا مینامند نه فرزندان […] 0

  مناظره امام با هارونالرشید

  در قسمتی از مناظره مفصل و مهیجی که امام کاظم (ع) با هارونالرشید داشت، در پاسخ سوال وی که پرسید: « چرا شما را فرزندان رسول خدا مینامند نه فرزندان […]

  ادامه ...

 • نام محلی است در نزدیکی مکه معظمه. م. غمبارترین فاجعهای که جهان اسلام با آن روبرو شد، همان پیشامد ناگوار فخ بود که باحادثهی کربلا در دردها و آلامش برابری […] 0

  فاجعه ی فخ

  نام محلی است در نزدیکی مکه معظمه. م. غمبارترین فاجعهای که جهان اسلام با آن روبرو شد، همان پیشامد ناگوار فخ بود که باحادثهی کربلا در دردها و آلامش برابری […]

  ادامه ...

 • سیاست اموی بر این تعلق گرفت که مردم غیر عرب را از تمام حقوق طبیعی یک انسان، محروم کنند، این بود که با آنان بسانحیوانات رفتار کردند، و – با […] 0

  ظلم بنی امیه بر مردم غیر عرب

  سیاست اموی بر این تعلق گرفت که مردم غیر عرب را از تمام حقوق طبیعی یک انسان، محروم کنند، این بود که با آنان بسانحیوانات رفتار کردند، و – با […]

  ادامه ...

 • براستی هر » : امام، فقیه بن ساعی درباره ی عوامل نهضتهای علویان سخن گفته، که سخنش بر دلایل محکم و استواری مبتنی استکس به دقت در تاریخ اسلام بنگرد، […] 0

  سخن ابن ساعی

  براستی هر » : امام، فقیه بن ساعی درباره ی عوامل نهضتهای علویان سخن گفته، که سخنش بر دلایل محکم و استواری مبتنی استکس به دقت در تاریخ اسلام بنگرد، […]

  ادامه ...

 • موضع امام صادق علیه السلام، به کنارهگیری و آرامش و سکون و دست به هیچ کار سیاسی نزدن، مشخص بود، زیرا که آنحضرت میدانست که فعالیت سیاسی – در آن […] 0

  موضع امام صادق علیه السلام با علویان

  موضع امام صادق علیه السلام، به کنارهگیری و آرامش و سکون و دست به هیچ کار سیاسی نزدن، مشخص بود، زیرا که آنحضرت میدانست که فعالیت سیاسی – در آن […]

  ادامه ...

 • منصور در تمام امور مربوط به مملکت، خودرأی بود، در هیچ کاری با کسی مشورت نمیکرد، و هرگاه کسی پیشنهادی میداد، اومخالفت میکرد. مورخان نقل کردهاند که برادرزادهاش عیسی بن […] 0

  استبداد منصور

  منصور در تمام امور مربوط به مملکت، خودرأی بود، در هیچ کاری با کسی مشورت نمیکرد، و هرگاه کسی پیشنهادی میداد، اومخالفت میکرد. مورخان نقل کردهاند که برادرزادهاش عیسی بن […]

  ادامه ...

 • وقتی که دولت اموی از هم پاشید، امویان به ستوه آمدند، و دلهایشان پر از بیم و هراس شد، برخی سر به بیابان گذاشتند. از جملهفراریان: عبدالله و عبیدالله پسران […] 0

  فرار امویان

  وقتی که دولت اموی از هم پاشید، امویان به ستوه آمدند، و دلهایشان پر از بیم و هراس شد، برخی سر به بیابان گذاشتند. از جملهفراریان: عبدالله و عبیدالله پسران […]

  ادامه ...

 • مهدی به بیت الله الحرام رفت و پس از ادای مناسک حج، برای زیارت قبر پیامبر (ص) راهی مدینه شد، و در آن جا اموال زیادی بهآیا شراب در قرآن […] 0

  استدلال امام کاظم علیه السلام بر حرمت میگساری

  مهدی به بیت الله الحرام رفت و پس از ادای مناسک حج، برای زیارت قبر پیامبر (ص) راهی مدینه شد، و در آن جا اموال زیادی بهآیا شراب در قرآن […]

  ادامه ...

 • محیط زندان هماره محل آزمودن افراد زندانی است. برخی با کمترین سختی خود را باخته از اهداف خویش باز میمانند. لیکن افراد مقاوم و ثابت قدم از فرصت زندان به […] 0

  امام کاظم و زندان آزمونی دیگر

  محیط زندان هماره محل آزمودن افراد زندانی است. برخی با کمترین سختی خود را باخته از اهداف خویش باز میمانند. لیکن افراد مقاوم و ثابت قدم از فرصت زندان به […]

  ادامه ...