آرشیو امامت و رهبری، حاکمان زمان

 • پولها و اموال زیادی که به دربار هارون سرازیر میشد به جای آن که در عمران و آبادی کشور پهناور اسلامی و رفع نیازهای عمومی و تامین و گسترش عدالت […] 0

  حکومت هارون عباسی شرافیت و تجملگرایی

  پولها و اموال زیادی که به دربار هارون سرازیر میشد به جای آن که در عمران و آبادی کشور پهناور اسلامی و رفع نیازهای عمومی و تامین و گسترش عدالت […]

  ادامه ...

 • سیاست منصور همه جا در خلاف جهت کتاب خدا و سنت پیامبر (ص) بروز کرده و کمر قتل نیکان را بسته، و دست به هتکناموس و غارت اموال زده و […] 0

  اعتراض به سیاست منصور

  سیاست منصور همه جا در خلاف جهت کتاب خدا و سنت پیامبر (ص) بروز کرده و کمر قتل نیکان را بسته، و دست به هتکناموس و غارت اموال زده و […]

  ادامه ...

 • محققا این مقدار بخل فراوان در وجود منصور، نشأت گرفته از ناپاکی و فرومایگی و بیایمانی او نسبت به خدا بوده است. منصور،در برابر اطرافیان و ندیمان خاص خود از […] 0

  انگیزه های حرص منصور

  محققا این مقدار بخل فراوان در وجود منصور، نشأت گرفته از ناپاکی و فرومایگی و بیایمانی او نسبت به خدا بوده است. منصور،در برابر اطرافیان و ندیمان خاص خود از […]

  ادامه ...

 • « ریطه » داستان خزانهای که پر از اندوه و مصائب و آکنده از سرهای پیر، جوان، و کودک علوی بود از این قرار است که، منصور بههمسر مهدی وصیت […] 0

  خزانه ی سرهای علویان

  « ریطه » داستان خزانهای که پر از اندوه و مصائب و آکنده از سرهای پیر، جوان، و کودک علوی بود از این قرار است که، منصور بههمسر مهدی وصیت […]

  ادامه ...

 • محمد بن عبدالله بکری از گروهی از مردم مدینه مطالباتی داشت، آمده بود تا مطالبات خود را از آنها وصول کند. مدتی به خاطردریافت مطالبات خود در مدینه مانده و […] 0

  امام کاظم علیه السلام و محمد بکری

  محمد بن عبدالله بکری از گروهی از مردم مدینه مطالباتی داشت، آمده بود تا مطالبات خود را از آنها وصول کند. مدتی به خاطردریافت مطالبات خود در مدینه مانده و […]

  ادامه ...

 • صفحه ۲۰۳ از ۲۷۲گروهی از بزرگان فقهای اسلام بر منصور – هنگامی که زمام خلافت را به دست گرفت – وارد شدند و مجلس بسیار باشکوه ومهم بود، منصور روی […] 0

  ابن ابی ذئب در مقابل منصور

  صفحه ۲۰۳ از ۲۷۲گروهی از بزرگان فقهای اسلام بر منصور – هنگامی که زمام خلافت را به دست گرفت – وارد شدند و مجلس بسیار باشکوه ومهم بود، منصور روی […]

  ادامه ...

 • نتایج رویدادهابراستی رویدادهای سهمگینی که جهان اسلام از ناحیه ی حکومت ستمگر اموی در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اداری اش گرفتارشد باعث پیامدهای ذیل گردید:در بیشترین نواحی اسلامی، شماری […] 0

  نهضتهای محلی

  نتایج رویدادهابراستی رویدادهای سهمگینی که جهان اسلام از ناحیه ی حکومت ستمگر اموی در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اداری اش گرفتارشد باعث پیامدهای ذیل گردید:در بیشترین نواحی اسلامی، شماری […]

  ادامه ...

 • «جبار بنی عباس» لقب زیبنده هارون میباشد. وی در دوران حکومت داری خویش جولانهای بسیار داشته است. وی تلاشهای برون مرزی فراوان انجام داده و فتوحاتی نیز به دست آورده […] 0

  خشم هارون در مورد علویان

  «جبار بنی عباس» لقب زیبنده هارون میباشد. وی در دوران حکومت داری خویش جولانهای بسیار داشته است. وی تلاشهای برون مرزی فراوان انجام داده و فتوحاتی نیز به دست آورده […]

  ادامه ...

 • تمام شیعیان بر این عقیدهاند که تعیین امام نه در دست امت و نه به دست اهل حل و عقد از امت است، و انتخاب در مورد امامناروا، و گزینش […] 0

  تعیین امام

  تمام شیعیان بر این عقیدهاند که تعیین امام نه در دست امت و نه به دست اهل حل و عقد از امت است، و انتخاب در مورد امامناروا، و گزینش […]

  ادامه ...

 • میگویند: چون سینه هارونالرشید ملعون تنگ شد از بسیاری آنچه ظاهر میشد بر او از فضایل و معجزات و علم و کمالات موسی بن جعفر (ع) و آنچه میشنید از […] 0

  کشته شدن سگ عزیز هارون الرشید

  میگویند: چون سینه هارونالرشید ملعون تنگ شد از بسیاری آنچه ظاهر میشد بر او از فضایل و معجزات و علم و کمالات موسی بن جعفر (ع) و آنچه میشنید از […]

  ادامه ...