آرشیو امامت و رهبری، حاکمان زمان

 • ابراهیم بن عبدالله از رهبران فکری و از جمله بزرگان عصر خود، در علم، ادب، اخلاق و حسن تدبیر بود، روح پاکش آکنده ازایمان به حق امت بود و برای […] 0

  نهضت پر برکت ابراهیم بن عبدالله

  ابراهیم بن عبدالله از رهبران فکری و از جمله بزرگان عصر خود، در علم، ادب، اخلاق و حسن تدبیر بود، روح پاکش آکنده ازایمان به حق امت بود و برای […]

  ادامه ...

 • همین که نصر بن سیار توانمندی ابومسلم و استحکام نفوذ او را دید، نامهای نزد بزرگ امویان – مروان – فرستاد، و در نامه از اوخواست که به کمک او […] 0

  ابومسلم و نصر بن سیار

  همین که نصر بن سیار توانمندی ابومسلم و استحکام نفوذ او را دید، نامهای نزد بزرگ امویان – مروان – فرستاد، و در نامه از اوخواست که به کمک او […]

  ادامه ...

 • زکریا بن آدم – که یکی از بزرگان شیعه و مورد توجه خاص ائمه اطهار علیهم السلام بوده است – به نقل از گفتار بعضی دوستانش حکایت نماید:روزی در مدینه […] 0

  امام کاظم و معرفی جانشین خود

  زکریا بن آدم – که یکی از بزرگان شیعه و مورد توجه خاص ائمه اطهار علیهم السلام بوده است – به نقل از گفتار بعضی دوستانش حکایت نماید:روزی در مدینه […]

  ادامه ...

 • اذا کان یوم القیمه لم یبق ملک مقرب و لا نبی مرسل… الا و هو محتاج الیهما. [۵۵۸] «در روز قیامت همگان حتی فرشتگان مقرب خدا و پیامبران مرسل به […] 0

  امام کاظم و ترویج فرهنگ عترت

  اذا کان یوم القیمه لم یبق ملک مقرب و لا نبی مرسل… الا و هو محتاج الیهما. [۵۵۸] «در روز قیامت همگان حتی فرشتگان مقرب خدا و پیامبران مرسل به […]

  ادامه ...

 • همین که موسی هادی، ریشهی علویان را از بیخ و بن برکند، شروع به تار و مار کردن، و کشتار باقیمانده آنان کرد و به یاد بزرگصفحه ۲۲۲ از ۲۷۲به […] 0

  تهدید امام کاظم علیه السلام

  همین که موسی هادی، ریشهی علویان را از بیخ و بن برکند، شروع به تار و مار کردن، و کشتار باقیمانده آنان کرد و به یاد بزرگصفحه ۲۲۲ از ۲۷۲به […]

  ادامه ...

 • داستان غمبار انگیزه شهادت امام کاظم علیه السلام انـگـیزه دستگیرى امام کاظم (علیه السلام) : بزرگان اصحاب امام کاظم (علیه السلام) در مورد سبب دستگیرى امام کاظم (علیه السلام) به […] 0

  انگیزه شهادت امام کاظم علیه السلام

  داستان غمبار انگیزه شهادت امام کاظم علیه السلام انـگـیزه دستگیرى امام کاظم (علیه السلام) : بزرگان اصحاب امام کاظم (علیه السلام) در مورد سبب دستگیرى امام کاظم (علیه السلام) به […]

  ادامه ...

 • تمام شیعیان بر این عقیدهاند که تعیین امام نه در دست امت و نه به دست اهل حل و عقد از امت است، و انتخاب در مورد امامناروا، و گزینش […] 0

  تعیین امام

  تمام شیعیان بر این عقیدهاند که تعیین امام نه در دست امت و نه به دست اهل حل و عقد از امت است، و انتخاب در مورد امامناروا، و گزینش […]

  ادامه ...

 • صفحه ۱۸۲ از ۲۷۲تاریخ زندگی این طاغوت خونخوار پر از انبوه جرایم و جنایات است و سیاست او با تمام نیرو، در برابر کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) ایستاده بود […] 0

  جنایات منصور

  صفحه ۱۸۲ از ۲۷۲تاریخ زندگی این طاغوت خونخوار پر از انبوه جرایم و جنایات است و سیاست او با تمام نیرو، در برابر کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) ایستاده بود […]

  ادامه ...

 • منصور در تمام امور مربوط به مملکت، خودرأی بود، در هیچ کاری با کسی مشورت نمیکرد، و هرگاه کسی پیشنهادی میداد، اومخالفت میکرد. مورخان نقل کردهاند که برادرزادهاش عیسی بن […] 0

  استبداد منصور

  منصور در تمام امور مربوط به مملکت، خودرأی بود، در هیچ کاری با کسی مشورت نمیکرد، و هرگاه کسی پیشنهادی میداد، اومخالفت میکرد. مورخان نقل کردهاند که برادرزادهاش عیسی بن […]

  ادامه ...

 • بررسی و تحکیم امامت امام موسی کاظم علیه السلام امامان گرامی ما را رسم بر این بود که برای شناساندن امام و مرجع علمی و سیاسی و دینی بعد از […] 0

  بررسی و تحکیم امامت امام موسی کاظم علیه السلام

  بررسی و تحکیم امامت امام موسی کاظم علیه السلام امامان گرامی ما را رسم بر این بود که برای شناساندن امام و مرجع علمی و سیاسی و دینی بعد از […]

  ادامه ...