آرشیو زندگینامه

 • عوامل یاد شده هارون را بر آن داشت تا تصمیمی قطعی خود را مبنی بر دستگیری و به شهادت رساندن موسی بن جعفر (ع) به مرحله اجرا گذارد. ولی این […] 0

  زمینه سازی دستگیری امام کاظم

  عوامل یاد شده هارون را بر آن داشت تا تصمیمی قطعی خود را مبنی بر دستگیری و به شهادت رساندن موسی بن جعفر (ع) به مرحله اجرا گذارد. ولی این […]

  ادامه ...

 • هنگامی که امام کاظم علیه السلام را، نخست به بصره در زندان عیسی بن جعفر زندانی کردند، فرازی از دعایش چنین بود: اللهم انک تعلم انی کنت اسئلک ان تفرغنی […] 0

  دعای امام کاظم در زندان سندی بن شاهک

  هنگامی که امام کاظم علیه السلام را، نخست به بصره در زندان عیسی بن جعفر زندانی کردند، فرازی از دعایش چنین بود: اللهم انک تعلم انی کنت اسئلک ان تفرغنی […]

  ادامه ...

 • بیشتر نویسندگان شهادت امام موسی (ع) را ۲۵ رجب سال ۱۸۳ مینگارند. [۹۸] برخی ۲۴ رجب سال ۱۸۳ مینویسند. [۹۹] البته برخی نیز پنجم یا ششم رجب [ صفحه ۴۷] […] 0

  شهادت امام کاظم

  بیشتر نویسندگان شهادت امام موسی (ع) را ۲۵ رجب سال ۱۸۳ مینگارند. [۹۸] برخی ۲۴ رجب سال ۱۸۳ مینویسند. [۹۹] البته برخی نیز پنجم یا ششم رجب [ صفحه ۴۷] […]

  ادامه ...

 • این دیدگاه که عترت بعد از رحلت رسول الله (ص) در انزوای اجتماعی قرار گرفتند، مورد تردید میباشد. در نوشتارهایی که تا کنون در مورد نگارش اندیشه و رفتار امامان […] 0

  موقعیت اجتماعی امام کاظم

  این دیدگاه که عترت بعد از رحلت رسول الله (ص) در انزوای اجتماعی قرار گرفتند، مورد تردید میباشد. در نوشتارهایی که تا کنون در مورد نگارش اندیشه و رفتار امامان […]

  ادامه ...

 • بعد از صدیقه طاهره (ع) از جهت گستردگی شفاعت، هیچ بانویی به شفیعه محشر، حضرت معصومه (ع) نمیرسد. امام صادق (ع) در سخنی این مقام والای او را چنین بیان […] 0

  حضرت معصومه شفیعه محشر

  بعد از صدیقه طاهره (ع) از جهت گستردگی شفاعت، هیچ بانویی به شفیعه محشر، حضرت معصومه (ع) نمیرسد. امام صادق (ع) در سخنی این مقام والای او را چنین بیان […]

  ادامه ...

 • اشارهدر منابع تاریخی زنی به عنوان همسر موسی بن جعفر (ع) به چشم نمیخورد. مادران فرزندان امام کاظم (ع) همگی کنیز و امولد (کنیزی که بچه به دامن آورد) بودهاند. […] 0

  فرزندان امام کاظم

  اشارهدر منابع تاریخی زنی به عنوان همسر موسی بن جعفر (ع) به چشم نمیخورد. مادران فرزندان امام کاظم (ع) همگی کنیز و امولد (کنیزی که بچه به دامن آورد) بودهاند. […]

  ادامه ...

 • امام محیط زندان را عرصه تلاشهای دیگر نیز قرار میدهد. با این که شدیدترین تدابیر و مراقبتها در مورد امام وجود دارد، در عین حال امام با [ صفحه ۲۰۴] […] 0

  امام کاظم در زندان تلاش و نشاط

  امام محیط زندان را عرصه تلاشهای دیگر نیز قرار میدهد. با این که شدیدترین تدابیر و مراقبتها در مورد امام وجود دارد، در عین حال امام با [ صفحه ۲۰۴] […]

  ادامه ...

 • فرزندان امام کاظم علیه السلام در زمینه زندگانی امام کاظم علیه السلام تحقیق زیادی صورت نگرفته و نقاط مبهم در زندگی آن بزرگوار فراوان است، برای مثال، تعداد همسران آن […] 0

  فرزندان امام کاظم علیه السلام

  فرزندان امام کاظم علیه السلام در زمینه زندگانی امام کاظم علیه السلام تحقیق زیادی صورت نگرفته و نقاط مبهم در زندگی آن بزرگوار فراوان است، برای مثال، تعداد همسران آن […]

  ادامه ...

 • امام همام با این موقعیت بزرگ اجتماعیاش و با این سجایایی که در وی مستقر می باشد، در برابر عباسیان شفاف موضعگیری میکند. اندیشه شفاف امام کاظم (ع) در مورد […] 0

  موضع گیری شفاف امام کاظم

  امام همام با این موقعیت بزرگ اجتماعیاش و با این سجایایی که در وی مستقر می باشد، در برابر عباسیان شفاف موضعگیری میکند. اندیشه شفاف امام کاظم (ع) در مورد […]

  ادامه ...

 • استراتژی مبارزه در سیره امام هفتم (ع) به مناسبت ۲۵ رجب سالروز شهادت امام موسی کاظم امام موسی بن جعفر(ع) همان راه و روشی را ادامه داد که امام صادق(ع) […] 0

  استراتژی مبارزه در سیره امام هفتم (ع)

  استراتژی مبارزه در سیره امام هفتم (ع) به مناسبت ۲۵ رجب سالروز شهادت امام موسی کاظم امام موسی بن جعفر(ع) همان راه و روشی را ادامه داد که امام صادق(ع) […]

  ادامه ...