آرشیو زندگینامه

 • گر چه میتوان گفت رسیدن به اقتدار سیاسی یکی از اهداف تشکل همسوی اهل بیت (ع) میباشد، لیکن این هدف محوری نیست؛ بلکه هدف اصلی علویان و تشکل همسوی اهل […] 0

  هدف و انگیزه عترت

  گر چه میتوان گفت رسیدن به اقتدار سیاسی یکی از اهداف تشکل همسوی اهل بیت (ع) میباشد، لیکن این هدف محوری نیست؛ بلکه هدف اصلی علویان و تشکل همسوی اهل […]

  ادامه ...

 • سندی بن شاهک، پلیدترین و خشن ترین عنصر، از مهره های دستگاه طاغوتی هارون بود، که بی رحمی و خوانخواری خود را در نزد هارون به اثبات رسانده بود، از […] 0

  امام کاظم در زندان سندی بن شاهک

  سندی بن شاهک، پلیدترین و خشن ترین عنصر، از مهره های دستگاه طاغوتی هارون بود، که بی رحمی و خوانخواری خود را در نزد هارون به اثبات رسانده بود، از […]

  ادامه ...

 • که اعتقاد داشتند پس از امام صادق (ع) امامت به فرزندش اسماعیل منتقل شده است. اینان مرگ اسماعیل در زمان پدر بزرگوارش را تکذیب کرده میگفتند او از دیدهها پنهان […] 0

  فرقه اسماعیلیه زمان امام کاظم

  که اعتقاد داشتند پس از امام صادق (ع) امامت به فرزندش اسماعیل منتقل شده است. اینان مرگ اسماعیل در زمان پدر بزرگوارش را تکذیب کرده میگفتند او از دیدهها پنهان […]

  ادامه ...

 • القاب امام موسی بن جعفر علیه السلام نام حضرت، موسی، کنیه هایش ابو الحسن اول، ابو الحسن ماضی، ابو ابراهیم، ابو علی، ابو اسماعیل، و القابش کاظم، عبدصالح، نفس زکیه، […] 0

  القاب امام موسی بن جعفر علیه السلام

  القاب امام موسی بن جعفر علیه السلام نام حضرت، موسی، کنیه هایش ابو الحسن اول، ابو الحسن ماضی، ابو ابراهیم، ابو علی، ابو اسماعیل، و القابش کاظم، عبدصالح، نفس زکیه، […]

  ادامه ...

 • نام: امام موسی علیه السلام القاب معروف: عبد صالح، کاظم، باب الحوائج، صابر، امین. کنیه: ابوالحسن اول، ابوابراهیم. پدر و مادر: امام صادق علیه السلام، حمیده. وقت و محل تولد: […] 0

  مشخصات معصوم نهم امام کاظم

  نام: امام موسی علیه السلام القاب معروف: عبد صالح، کاظم، باب الحوائج، صابر، امین. کنیه: ابوالحسن اول، ابوابراهیم. پدر و مادر: امام صادق علیه السلام، حمیده. وقت و محل تولد: […]

  ادامه ...

 • با هجرت اجباری امام رضا (ع) به مرو، احمد همراه جمعی از یاران خود، رهسپار ایران شد. کارگزار مامون در فارس با آگاهی از ورود احمد به قلمرو حکومتی وی […] 0

  هجرت احمد بن موسی کاظم به ایران

  با هجرت اجباری امام رضا (ع) به مرو، احمد همراه جمعی از یاران خود، رهسپار ایران شد. کارگزار مامون در فارس با آگاهی از ورود احمد به قلمرو حکومتی وی […]

  ادامه ...

 • دانشمندان وراثت و روانشناسی برآنند که وراثت از وسایل بسیار مؤثر در ساختار روان و رشد فکری است، هوشیاری و سایرپختگیهای عقلانی انسان رابطهی تنگاتنگ با وراثت دارند، بنابراین فرزند، […] 0

  وراثت امام کاظم علیه السلام

  دانشمندان وراثت و روانشناسی برآنند که وراثت از وسایل بسیار مؤثر در ساختار روان و رشد فکری است، هوشیاری و سایرپختگیهای عقلانی انسان رابطهی تنگاتنگ با وراثت دارند، بنابراین فرزند، […]

  ادامه ...

 • در روایات اسلامی – پس از چهارده معصوم (ع) – زیارت هیچ یک از انبیا و اولیا در حد زیارت حضرت معصومه (ع) مورد تشویق و ترغیب قرار نگرفته است. […] 0

  فضیلت زیارت حضرت معصومه

  در روایات اسلامی – پس از چهارده معصوم (ع) – زیارت هیچ یک از انبیا و اولیا در حد زیارت حضرت معصومه (ع) مورد تشویق و ترغیب قرار نگرفته است. […]

  ادامه ...

 • مهدی عباسی امام کاظم علیه السلام را از مدینه به بغداد فراخواند و او [ صفحه ۵۸] را زندانی کرد، مهدی در یکی از شبها در عالم خواب امیرمومنان علی […] 0

  امام کاظم در زندان مهدی عباسی

  مهدی عباسی امام کاظم علیه السلام را از مدینه به بغداد فراخواند و او [ صفحه ۵۸] را زندانی کرد، مهدی در یکی از شبها در عالم خواب امیرمومنان علی […]

  ادامه ...

 • اشارهبرخی از فرزندان موسی بن جعفر (ع) به خاطر ملاحظات سیاسی و خویشاوندی به ایران هجرت کردند. در این درس – در حد گنجایش – به معرفی بعضی از آنان […] 0

  فرزندان امام کاظم در ایران

  اشارهبرخی از فرزندان موسی بن جعفر (ع) به خاطر ملاحظات سیاسی و خویشاوندی به ایران هجرت کردند. در این درس – در حد گنجایش – به معرفی بعضی از آنان […]

  ادامه ...