آرشیو زندگینامه

 • براستی که خانواده یکی از عوامل اساسی در ساختن کیان تربیتی و عملی ساختن شکل جامعه است، همچنین خانواده اثر عمیقی درساختار شخصیت کودک و خو گرفتنش با عاداتی دارد […] 0

  خانواده امام کاظم علیه السلام

  براستی که خانواده یکی از عوامل اساسی در ساختن کیان تربیتی و عملی ساختن شکل جامعه است، همچنین خانواده اثر عمیقی درساختار شخصیت کودک و خو گرفتنش با عاداتی دارد […]

  ادامه ...

 • امام کاظم و حاکمان جور یکی از ویژگی های مهمّ معصومین (علیهم السلام) ، به خصوص امام موسی بن جعفر(علیه السلام)مسأله برخورد با حاکمان جور در زمان خود بود. آن […] 0

  امام کاظم و حاکمان جور

  امام کاظم و حاکمان جور یکی از ویژگی های مهمّ معصومین (علیهم السلام) ، به خصوص امام موسی بن جعفر(علیه السلام)مسأله برخورد با حاکمان جور در زمان خود بود. آن […]

  ادامه ...

 • به دلیل صفای ذاتش که هرگز به گناهان زندگی و پلیدیهای مادی آلوده نشد و به حد والایی رسیده و بینظیر گردید.برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام […] 0

  القاب امام کاظم علیه السلام – پاک نفس

  به دلیل صفای ذاتش که هرگز به گناهان زندگی و پلیدیهای مادی آلوده نشد و به حد والایی رسیده و بینظیر گردید.برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام […]

  ادامه ...

 • از علی بن یقطین روایت شده که:روزی هارونالرشید از کثرت ناراحتی و شدت دشمنیاش با امام هفتم (ع) مردی شعبدهباز و جادوگر به نام « حمید بن مهران » را […] 0

  امام کاظم و حمید بن مهران

  از علی بن یقطین روایت شده که:روزی هارونالرشید از کثرت ناراحتی و شدت دشمنیاش با امام هفتم (ع) مردی شعبدهباز و جادوگر به نام « حمید بن مهران » را […]

  ادامه ...

 • اشارهاز موسی بن جعفر (ع) فرزندان صالح، پرهیزکار، مبارز و بیرغبت نسبت به دنیا و [ صفحه ۴] مطامع و مظاهر فریبنده آن به یادگار ماند، که هر کدام در […] 0

  فرزندان امام کاظم

  اشارهاز موسی بن جعفر (ع) فرزندان صالح، پرهیزکار، مبارز و بیرغبت نسبت به دنیا و [ صفحه ۴] مطامع و مظاهر فریبنده آن به یادگار ماند، که هر کدام در […]

  ادامه ...

 • هنگامی که امام کاظم در زندان فضل بن ربیع بود، هارون در ضمن نامه ای از فضل خواست تا آن حضرت را بکشد، او از اقدام به چنین جنایتی خودداری […] 0

  امام کاظم در زندان فضل بن یحیی

  هنگامی که امام کاظم در زندان فضل بن ربیع بود، هارون در ضمن نامه ای از فضل خواست تا آن حضرت را بکشد، او از اقدام به چنین جنایتی خودداری […]

  ادامه ...

 • احمد بن موسی (ع) آن مقدار فرزانه و پرهیزکار بود که هنگامی که خبر شهادت پدر در مدینه منتشر شد مردم به در خانه اماحمد مراجعه کردند و با احمد […] 0

  تقوای احمد بن موسی کاظم

  احمد بن موسی (ع) آن مقدار فرزانه و پرهیزکار بود که هنگامی که خبر شهادت پدر در مدینه منتشر شد مردم به در خانه اماحمد مراجعه کردند و با احمد […]

  ادامه ...

 • برامکه از فرصت اقتدار سیاسی بهره کافی برده و موقعیتی برای خویش پدیدار ساختند. به اموال و کنیزان فراوانی دست یافتند. به کام جویی و لهو و خوش گذرانی روی […] 0

  بزم برامکه

  برامکه از فرصت اقتدار سیاسی بهره کافی برده و موقعیتی برای خویش پدیدار ساختند. به اموال و کنیزان فراوانی دست یافتند. به کام جویی و لهو و خوش گذرانی روی […]

  ادامه ...

 • هارون که بغض و کینه عترت، تمام وجودش را شعله ور ساخته، تمام ارزشهای انسانی را زیر پا نهاده، با پررویی به رسول الله (ص) خطاب میکند که من عذر […] 0

  ناامنی مسجد النبی توسط عباسیان

  هارون که بغض و کینه عترت، تمام وجودش را شعله ور ساخته، تمام ارزشهای انسانی را زیر پا نهاده، با پررویی به رسول الله (ص) خطاب میکند که من عذر […]

  ادامه ...

 • دانشمندان وراثت و روانشناسی برآنند که وراثت از وسایل بسیار مؤثر در ساختار روان و رشد فکری است، هوشیاری و سایرپختگیهای عقلانی انسان رابطهی تنگاتنگ با وراثت دارند، بنابراین فرزند، […] 0

  وراثت امام کاظم علیه السلام

  دانشمندان وراثت و روانشناسی برآنند که وراثت از وسایل بسیار مؤثر در ساختار روان و رشد فکری است، هوشیاری و سایرپختگیهای عقلانی انسان رابطهی تنگاتنگ با وراثت دارند، بنابراین فرزند، […]

  ادامه ...