آرشیو خاندان

 • احمد بن موسی (ع) آن مقدار فرزانه و پرهیزکار بود که هنگامی که خبر شهادت پدر در مدینه منتشر شد مردم به در خانه اماحمد مراجعه کردند و با احمد […] 0

  تقوای احمد بن موسی کاظم

  احمد بن موسی (ع) آن مقدار فرزانه و پرهیزکار بود که هنگامی که خبر شهادت پدر در مدینه منتشر شد مردم به در خانه اماحمد مراجعه کردند و با احمد […]

  ادامه ...

 • ستاره اندلس مادر امام موسی کاظم علیه السلام مادر امام موسی بن جعفر علیه السلام ، حمیده اندلسیه از اشراف اعاجم بود وحضرت صادق علیه السلام درباره اش می فرمود: […] 0

  ستاره اندلس مادر امام موسی کاظم علیه السلام

  ستاره اندلس مادر امام موسی کاظم علیه السلام مادر امام موسی بن جعفر علیه السلام ، حمیده اندلسیه از اشراف اعاجم بود وحضرت صادق علیه السلام درباره اش می فرمود: […]

  ادامه ...

 • اسماعیل، از دانشمندان برجسته و پرهیزکاران و صالحان عصر خود بود و از سوی ابوالسرایا بر حکومت فارس منصوب گشت، و پس از شکست نهضت وی، در مصر سکونت گزید. […] 0

  اسماعیل فرزند امام کاظم

  اسماعیل، از دانشمندان برجسته و پرهیزکاران و صالحان عصر خود بود و از سوی ابوالسرایا بر حکومت فارس منصوب گشت، و پس از شکست نهضت وی، در مصر سکونت گزید. […]

  ادامه ...

 • سید امیر احمد، معروف به «شاه چراغ» [۱] در میان فرزندان موسی بن جعفر (ع) بعد از امام رضا (ع) بر همهی برادران خود برتری و فضیلت داشت. وی مردی […] 0

  فرزندان امام کاظم احمد

  سید امیر احمد، معروف به «شاه چراغ» [۱] در میان فرزندان موسی بن جعفر (ع) بعد از امام رضا (ع) بر همهی برادران خود برتری و فضیلت داشت. وی مردی […]

  ادامه ...

 • اشارهدر میان دختران موسی بن جعفر (ع) فاطمه کبری معروف به «فاطمهی معصومه» (ع) از همه برتر، بزرگوارتر و با فضیلتتر است. برخی از مورخان چهار نفر از دختران موسی […] 0

  فاطمه معصومه بن موسی کاظم در ایران

  اشارهدر میان دختران موسی بن جعفر (ع) فاطمه کبری معروف به «فاطمهی معصومه» (ع) از همه برتر، بزرگوارتر و با فضیلتتر است. برخی از مورخان چهار نفر از دختران موسی […]

  ادامه ...

 • نام، القاب و کنیه امام کاظم علیه السلام نام امام هفتم (موسی) است و القابش عبارت‌اند از: صابر، صالح، امین، زاهر، نفس زکیه، زین المجتهدین و ( کاظم). کنیه‌های امام […] 0

  نام، القاب و کنیه امام کاظم علیه السلام

  نام، القاب و کنیه امام کاظم علیه السلام نام امام هفتم (موسی) است و القابش عبارت‌اند از: صابر، صالح، امین، زاهر، نفس زکیه، زین المجتهدین و ( کاظم). کنیه‌های امام […]

  ادامه ...

 • امام صادق (ع) کنیزی را به هفتاد دینار خریداری نمود. وی در عین حال که کنیز بود دوشیزه و باکره هم بود. وی زنی پاک دامن از بلاد مغرب زمین […] 0

  مادر امام کاظم

  امام صادق (ع) کنیزی را به هفتاد دینار خریداری نمود. وی در عین حال که کنیز بود دوشیزه و باکره هم بود. وی زنی پاک دامن از بلاد مغرب زمین […]

  ادامه ...

 • محمد بن موسی، مکنی به «ابوابراهیم» مردی جلیلالقدر و صاحب فضل و کرامت بود. وی را به خاطر فزونی عبادت و نمازش «محمد عابد» میگفتند. دربارهی روحیه تهجد و حالات […] 0

  زندگی محمد بن موسی کاظم

  محمد بن موسی، مکنی به «ابوابراهیم» مردی جلیلالقدر و صاحب فضل و کرامت بود. وی را به خاطر فزونی عبادت و نمازش «محمد عابد» میگفتند. دربارهی روحیه تهجد و حالات […]

  ادامه ...

 • اشارهحضرت معصومه (ع) در پرتو برخورداری از کمالات نفسانی و فضائل اخلاقی بعد از امام رضا (ع) در میان فرزندان موسی بن جعفر (ع) و حتی دیگر امامزادگان، شخصیتی ممتاز […] 0

  شخصیت حضرت معصومه

  اشارهحضرت معصومه (ع) در پرتو برخورداری از کمالات نفسانی و فضائل اخلاقی بعد از امام رضا (ع) در میان فرزندان موسی بن جعفر (ع) و حتی دیگر امامزادگان، شخصیتی ممتاز […]

  ادامه ...

 • فاطمهی معصومه در اول ذیقعده، سال ۱۷۳ هجری قمری دیده به جهان گشود. [۷۰] .برگرفته از کتاب زندگانی امام کاظم علیه السلام نوشته: علی رفیعی 0

  ولادت فاطمه معصومه

  فاطمهی معصومه در اول ذیقعده، سال ۱۷۳ هجری قمری دیده به جهان گشود. [۷۰] .برگرفته از کتاب زندگانی امام کاظم علیه السلام نوشته: علی رفیعی

  ادامه ...