آرشیو خاندان

 • محمد بن موسی، مکنی به «ابوابراهیم» مردی جلیلالقدر و صاحب فضل و کرامت بود. وی را به خاطر فزونی عبادت و نمازش «محمد عابد» میگفتند. دربارهی روحیه تهجد و حالات […] 0

  زندگی محمد بن موسی کاظم

  محمد بن موسی، مکنی به «ابوابراهیم» مردی جلیلالقدر و صاحب فضل و کرامت بود. وی را به خاطر فزونی عبادت و نمازش «محمد عابد» میگفتند. دربارهی روحیه تهجد و حالات […]

  ادامه ...

 • حمزه که از مادر نیز با احمد و محمد برادر است، از فرزندان امام کاظم (ع) میباشد که نسل حضرت از وی تداوم یافته است. وی نیز فردی جلیل القدر […] 0

  شرح حال حمزه بن موسی کاظم

  حمزه که از مادر نیز با احمد و محمد برادر است، از فرزندان امام کاظم (ع) میباشد که نسل حضرت از وی تداوم یافته است. وی نیز فردی جلیل القدر […]

  ادامه ...

 • روایات فراوانی فضیلت و پاداش زیارت فاطمه معصومه علیهاالسلام را بیان مینماید. امام صادق (ع) ستدفن فیها (قم) امرأه من ولدی تسمی فاطمه فمن زارها وجب له الجنه، [۶۴] هر […] 0

  زیارت فاطمه معصومه

  روایات فراوانی فضیلت و پاداش زیارت فاطمه معصومه علیهاالسلام را بیان مینماید. امام صادق (ع) ستدفن فیها (قم) امرأه من ولدی تسمی فاطمه فمن زارها وجب له الجنه، [۶۴] هر […]

  ادامه ...

 • اشارهبرخی از فرزندان موسی بن جعفر (ع) به خاطر ملاحظات سیاسی و خویشاوندی به ایران هجرت کردند. در این درس – در حد گنجایش – به معرفی بعضی از آنان […] 0

  فرزندان امام کاظم در ایران

  اشارهبرخی از فرزندان موسی بن جعفر (ع) به خاطر ملاحظات سیاسی و خویشاوندی به ایران هجرت کردند. در این درس – در حد گنجایش – به معرفی بعضی از آنان […]

  ادامه ...

 • در هر صورت شرافت قم به شرافت و کرامت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه علیهاالسلام میباشد. اگر دری از درهای بهشت از قم گشوده میگردد، اگر قم نام و نشان […] 0

  شرافت قم وابسته به حضرت معصومه

  در هر صورت شرافت قم به شرافت و کرامت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه علیهاالسلام میباشد. اگر دری از درهای بهشت از قم گشوده میگردد، اگر قم نام و نشان […]

  ادامه ...

 • کریمهی اهل بیت، دانش خود را از سرچشمهی ولایت گرفته و در این میدان گوی سبقت را از دیگران ربوده بود. بنا به نقل صاحب کشف اللئالی روزی جمعی از […] 0

  مرتبت علمی حضرت معصومه

  کریمهی اهل بیت، دانش خود را از سرچشمهی ولایت گرفته و در این میدان گوی سبقت را از دیگران ربوده بود. بنا به نقل صاحب کشف اللئالی روزی جمعی از […]

  ادامه ...

 • زنى خوش سرانجام فرستاده امام باقر علیه السلام به امر ایشان، با کیسه‌اى پول به سراغ برده فروش آمده است. مى شنود که: «تمام بردهها را فروختم. جز دو کنیز […] 0

  زنى خوش سرانجام (حمیده مادر امام کاظم)

  زنى خوش سرانجام فرستاده امام باقر علیه السلام به امر ایشان، با کیسه‌اى پول به سراغ برده فروش آمده است. مى شنود که: «تمام بردهها را فروختم. جز دو کنیز […]

  ادامه ...

 • پدر گرامی پیشوای هفتم، امام صادق (ع) و مادر ارجمندش ام ولدی به نام «حمیده بربریه» است. وی، دختر «صاعد بربری» و از بزرگان و اشراف عجم است؛ بعضی نیز […] 0

  پدر و مادر امام کاظم

  پدر گرامی پیشوای هفتم، امام صادق (ع) و مادر ارجمندش ام ولدی به نام «حمیده بربریه» است. وی، دختر «صاعد بربری» و از بزرگان و اشراف عجم است؛ بعضی نیز […]

  ادامه ...

 • احمد بن موسی (ع) آن مقدار فرزانه و پرهیزکار بود که هنگامی که خبر شهادت پدر در مدینه منتشر شد مردم به در خانه اماحمد مراجعه کردند و با احمد […] 0

  تقوای احمد بن موسی کاظم

  احمد بن موسی (ع) آن مقدار فرزانه و پرهیزکار بود که هنگامی که خبر شهادت پدر در مدینه منتشر شد مردم به در خانه اماحمد مراجعه کردند و با احمد […]

  ادامه ...

 • حضرت معصومه (ع) مدت هفده روز در خانهی یکی از بزرگان قم به نام موسی بن خزرج در حالی که بیمار و رنجور بود به سر برد. در این مدت […] 0

  رحلت جانسوز حضرت معصومه

  حضرت معصومه (ع) مدت هفده روز در خانهی یکی از بزرگان قم به نام موسی بن خزرج در حالی که بیمار و رنجور بود به سر برد. در این مدت […]

  ادامه ...