آرشیو فرزندان و نوادگان

 • شیخ طوسی وی را از اصحاب امام کاظم و امام رضا (ع) شمرده است [۱] .مرحوم شیخ مفید روایتی را از علی بن ابراهیم از پدرش ابراهیم بن هاشم نقل […] 0

  اولاد امام کاظم عبدالله بن موسی بن جعفر

  شیخ طوسی وی را از اصحاب امام کاظم و امام رضا (ع) شمرده است [۱] .مرحوم شیخ مفید روایتی را از علی بن ابراهیم از پدرش ابراهیم بن هاشم نقل […]

  ادامه ...

 • اشارهبرخی از فرزندان موسی بن جعفر (ع) به خاطر ملاحظات سیاسی و خویشاوندی به ایران هجرت کردند. در این درس – در حد گنجایش – به معرفی بعضی از آنان […] 0

  فرزندان امام کاظم در ایران

  اشارهبرخی از فرزندان موسی بن جعفر (ع) به خاطر ملاحظات سیاسی و خویشاوندی به ایران هجرت کردند. در این درس – در حد گنجایش – به معرفی بعضی از آنان […]

  ادامه ...

 • وی در زمان ابوالسرایا از جانب محمد بن زید بن علی بن الحسین (ع) که با ابوالسرایا بیعت نموده بود از جانب وی والی یمن شد. آنگاه بعد از کشته […] 0

  شرح حال ابراهیم بن موسی کاظم

  وی در زمان ابوالسرایا از جانب محمد بن زید بن علی بن الحسین (ع) که با ابوالسرایا بیعت نموده بود از جانب وی والی یمن شد. آنگاه بعد از کشته […]

  ادامه ...

 • مرحوم شیخ مفید فرموده: احمد بن موسی، سیدی کریم، جلیل و صاحب ورع بوده. حضرت ابوالحسن موسی (ع) او را دوست میداشت و مقدم میداشت، و یک قطعه زمین با […] 0

  نظر شیخ مفید در باره شاه چراغ

  مرحوم شیخ مفید فرموده: احمد بن موسی، سیدی کریم، جلیل و صاحب ورع بوده. حضرت ابوالحسن موسی (ع) او را دوست میداشت و مقدم میداشت، و یک قطعه زمین با […]

  ادامه ...

 • محمد بن موسی (ع) (میر سید محمد) که با احمد و نیز حمزه از یک مادرند، در کنار احمد بن موسی (ع) مدفون است که صحن و سرای دو برادر […] 0

  شرح حال محمد بن موسی کاظم

  محمد بن موسی (ع) (میر سید محمد) که با احمد و نیز حمزه از یک مادرند، در کنار احمد بن موسی (ع) مدفون است که صحن و سرای دو برادر […]

  ادامه ...

 • برترین و بزرگوارترین فرزند موسی بن جعفر (ع)، علی الرضا (ع) است. وی به سال ۱۴۸ هجری در مدینه متولد شد و مراحل رشد و کمال را تحت سرپرستی و […] 0

  فرزند امام کاظم علی الرضا

  برترین و بزرگوارترین فرزند موسی بن جعفر (ع)، علی الرضا (ع) است. وی به سال ۱۴۸ هجری در مدینه متولد شد و مراحل رشد و کمال را تحت سرپرستی و […]

  ادامه ...

 • قاسم بن موسی فردی جلیل القدر، نیکوکار و با تقوا و پس از امام رضا (ع)، محبوبترین و گرامیترین فرزندان نزد موسی بن جعفر (ع) بود. یزد بن سلیط میگوید: […] 0

  قاسم فرزند امام کاظم

  قاسم بن موسی فردی جلیل القدر، نیکوکار و با تقوا و پس از امام رضا (ع)، محبوبترین و گرامیترین فرزندان نزد موسی بن جعفر (ع) بود. یزد بن سلیط میگوید: […]

  ادامه ...

 • اشارهدر منابع تاریخی زنی به عنوان همسر موسی بن جعفر (ع) به چشم نمیخورد. مادران فرزندان امام کاظم (ع) همگی کنیز و امولد (کنیزی که بچه به دامن آورد) بودهاند. […] 0

  فرزندان امام کاظم

  اشارهدر منابع تاریخی زنی به عنوان همسر موسی بن جعفر (ع) به چشم نمیخورد. مادران فرزندان امام کاظم (ع) همگی کنیز و امولد (کنیزی که بچه به دامن آورد) بودهاند. […]

  ادامه ...

 • فاطمه دختر رسول الله (ص) و امالائمه برترین انسان بعد از رسول الله (ص) و امیرالمومنین است. فاطمه علیهاالسلام برتر از پیامبران اوالوالعزم است. فاطمه برترین عترت، ریشه و پایه […] 0

  معرفی حضرت فاطمه

  فاطمه دختر رسول الله (ص) و امالائمه برترین انسان بعد از رسول الله (ص) و امیرالمومنین است. فاطمه علیهاالسلام برتر از پیامبران اوالوالعزم است. فاطمه برترین عترت، ریشه و پایه […]

  ادامه ...

 • فاطمه معصومه علیهاالسلام از دختران امام کاظم (ع) میباشد. طبق گواهی برخی منابع دختران حضرت هیچ کدام ازدواج ننمودهاند [۵۶] و نیز در برخی دیگر آمده است که امام کاظم […] 0

  زندگی نامه حضرت فاطمه معصومه

  فاطمه معصومه علیهاالسلام از دختران امام کاظم (ع) میباشد. طبق گواهی برخی منابع دختران حضرت هیچ کدام ازدواج ننمودهاند [۵۶] و نیز در برخی دیگر آمده است که امام کاظم […]

  ادامه ...