آرشیو فرزندان و نوادگان

 • مرحوم شیخ صدوق در کتاب «عیوناخبارالرضا (ع)» و کلینی در «کافی» وصیتی را از امام کاظم (ع) نقل نمودهاند: در ذیل آن وصیتنامه آمده است که عباس بن موسی با […] 0

  اولاد امام کاظم عباس بن موسی بن جعفر

  مرحوم شیخ صدوق در کتاب «عیوناخبارالرضا (ع)» و کلینی در «کافی» وصیتی را از امام کاظم (ع) نقل نمودهاند: در ذیل آن وصیتنامه آمده است که عباس بن موسی با […]

  ادامه ...

 • حمزه که از مادر نیز با احمد و محمد برادر است، از فرزندان امام کاظم (ع) میباشد که نسل حضرت از وی تداوم یافته است. وی نیز فردی جلیل القدر […] 0

  شرح حال حمزه بن موسی کاظم

  حمزه که از مادر نیز با احمد و محمد برادر است، از فرزندان امام کاظم (ع) میباشد که نسل حضرت از وی تداوم یافته است. وی نیز فردی جلیل القدر […]

  ادامه ...

 • فاطمهی معصومه در اول ذیقعده، سال ۱۷۳ هجری قمری دیده به جهان گشود. [۷۰] .برگرفته از کتاب زندگانی امام کاظم علیه السلام نوشته: علی رفیعی 0

  ولادت فاطمه معصومه

  فاطمهی معصومه در اول ذیقعده، سال ۱۷۳ هجری قمری دیده به جهان گشود. [۷۰] .برگرفته از کتاب زندگانی امام کاظم علیه السلام نوشته: علی رفیعی

  ادامه ...

 • شرافت نسبی حضرت معصومه (ع) که هم دختر امام است، هم خواهر امام و هم عمه امام برتر از آن است که قلم توان ترسیم آن را داشته باشد. او […] 0

  پدر و مادر حضرت معصومه

  شرافت نسبی حضرت معصومه (ع) که هم دختر امام است، هم خواهر امام و هم عمه امام برتر از آن است که قلم توان ترسیم آن را داشته باشد. او […]

  ادامه ...

 • اشارهدر منابع تاریخی زنی به عنوان همسر موسی بن جعفر (ع) به چشم نمیخورد. مادران فرزندان امام کاظم (ع) همگی کنیز و امولد (کنیزی که بچه به دامن آورد) بودهاند. […] 0

  فرزندان امام کاظم

  اشارهدر منابع تاریخی زنی به عنوان همسر موسی بن جعفر (ع) به چشم نمیخورد. مادران فرزندان امام کاظم (ع) همگی کنیز و امولد (کنیزی که بچه به دامن آورد) بودهاند. […]

  ادامه ...

 • حمزه بن موسی با کنیه «ابوالقاسم» مردی دانشمند، صاحب فضل، بلند مرتبت و مقبول و موجه نزد عامه و خاصه بود. وی – بنا به نقلی – همراه برادرش حضرت […] 0

  حمزه بن موسی کاظم در ایران

  حمزه بن موسی با کنیه «ابوالقاسم» مردی دانشمند، صاحب فضل، بلند مرتبت و مقبول و موجه نزد عامه و خاصه بود. وی – بنا به نقلی – همراه برادرش حضرت […]

  ادامه ...

 • برادر اعیانی، (یعنی برادر پدری و مادری) احمد نیز، مردی جلیلالقدر، صاحب فضل و صلاح بوده. پیوسته با وضو و طهارت و صلاه بود و شبها مشغول وضو و نماز […] 0

  شرح حال محمد بن موسی کاظم

  برادر اعیانی، (یعنی برادر پدری و مادری) احمد نیز، مردی جلیلالقدر، صاحب فضل و صلاح بوده. پیوسته با وضو و طهارت و صلاه بود و شبها مشغول وضو و نماز […]

  ادامه ...

 • ارادتمندان و ستایشگران حضرت معصومه (ع) از همان ابتدا تاکنون به هنگام یاد از آن بزرگوار در نظم و نثر، لقب «کریمه اهل بیت» را در حق او فراوان به […] 0

  حضرت معصومه کریمه اهل بیت

  ارادتمندان و ستایشگران حضرت معصومه (ع) از همان ابتدا تاکنون به هنگام یاد از آن بزرگوار در نظم و نثر، لقب «کریمه اهل بیت» را در حق او فراوان به […]

  ادامه ...

 • اشارهاز موسی بن جعفر (ع) فرزندان صالح، پرهیزکار، مبارز و بیرغبت نسبت به دنیا و [ صفحه ۴] مطامع و مظاهر فریبنده آن به یادگار ماند، که هر کدام در […] 0

  فرزندان امام کاظم

  اشارهاز موسی بن جعفر (ع) فرزندان صالح، پرهیزکار، مبارز و بیرغبت نسبت به دنیا و [ صفحه ۴] مطامع و مظاهر فریبنده آن به یادگار ماند، که هر کدام در […]

  ادامه ...

 • ارشاد مفید- ص ۳۲۳ حضرت موسی بن جعفر (ع) دارای سی و هشت فرزند پسر و دختر بود از آن جمله حضرت علی بن موسی الرضا است و ابراهیم و […] 0

  فرزندان و همسران امام کاظم

  ارشاد مفید- ص ۳۲۳ حضرت موسی بن جعفر (ع) دارای سی و هشت فرزند پسر و دختر بود از آن جمله حضرت علی بن موسی الرضا است و ابراهیم و […]

  ادامه ...