آرشیو پدر و مادر (شجره نامه)

 • زنى خوش سرانجام فرستاده امام باقر علیه السلام به امر ایشان، با کیسه‌اى پول به سراغ برده فروش آمده است. مى شنود که: «تمام بردهها را فروختم. جز دو کنیز […] 0

  زنى خوش سرانجام (حمیده مادر امام کاظم)

  زنى خوش سرانجام فرستاده امام باقر علیه السلام به امر ایشان، با کیسه‌اى پول به سراغ برده فروش آمده است. مى شنود که: «تمام بردهها را فروختم. جز دو کنیز […]

  ادامه ...

 • صادق آل محمد (ع) تبار امام موسی (ع) را از جانب پدر به امیرالمؤمنین (ع) و فاطمه زهرا علیهاالسلام و در نهایت به رسول الله (ص) پیوند میدهد. پیوند این […] 0

  پدر امام کاظم

  صادق آل محمد (ع) تبار امام موسی (ع) را از جانب پدر به امیرالمؤمنین (ع) و فاطمه زهرا علیهاالسلام و در نهایت به رسول الله (ص) پیوند میدهد. پیوند این […]

  ادامه ...