آرشیو پدر و مادر (شجره نامه)

 • پدر بزرگوار امام کاظم علیه السلام، امام صادق (ع) می باشد که شرح زندگی او در شماره قبل گذشت. مادر بزرگوار امام کاظم علیه السلام به نام «حمیده» از مهاجران […] 0

  پدر و مادر امام کاظم

  پدر بزرگوار امام کاظم علیه السلام، امام صادق (ع) می باشد که شرح زندگی او در شماره قبل گذشت. مادر بزرگوار امام کاظم علیه السلام به نام «حمیده» از مهاجران […]

  ادامه ...

 • زندگی‌نامه امام موسی کاظم علیه السلام: نام:موسى‏ بن جعفر. کنیه: ابو ابراهیم، ابوالحسن، ابوالحسن اوّل، ابوالحسن ماضى، ابوعلى و ابواسماعیل. القاب: کاظم، صابر، صالح، امین و عبدالصالح. نکته:امام موسی کاظم […] 0

  زندگی‌نامه امام موسی کاظم علیه السلام

  زندگی‌نامه امام موسی کاظم علیه السلام: نام:موسى‏ بن جعفر. کنیه: ابو ابراهیم، ابوالحسن، ابوالحسن اوّل، ابوالحسن ماضى، ابوعلى و ابواسماعیل. القاب: کاظم، صابر، صالح، امین و عبدالصالح. نکته:امام موسی کاظم […]

  ادامه ...