آرشیو شهادت

 • شهادت امام هفتم علیه السلام هارون الرشید که نمی توانست وجود امام هفتم علیه السلام را تحمل کند مجددا امام را دستگیر و برای همیشه زندانی کرد . زمانی که […] 0

  شهادت امام هفتم علیه السلام

  شهادت امام هفتم علیه السلام هارون الرشید که نمی توانست وجود امام هفتم علیه السلام را تحمل کند مجددا امام را دستگیر و برای همیشه زندانی کرد . زمانی که […]

  ادامه ...

 • امام در زندانهای هارون از سال ۱۷۹هـ .ق. که هارون دستور داد امام را دستگیر کنند، تا سال ۱۸۳ که به شهادت رسید؛ امام موسی بن جعفر در بغداد و […] 0

  امام کاظم در زندانهای هارون

  امام در زندانهای هارون از سال ۱۷۹هـ .ق. که هارون دستور داد امام را دستگیر کنند، تا سال ۱۸۳ که به شهادت رسید؛ امام موسی بن جعفر در بغداد و […]

  ادامه ...

 • با اینکه امام کاظم علیه السلام در زندان در سخت ترین وضع به سر می برد، هارون نتوانست وجود امام را تحمل کند، سرانجام مقداری خرما طلبید، و با سوزن […] 0

  شهادت مظلومانه امام کاظم

  با اینکه امام کاظم علیه السلام در زندان در سخت ترین وضع به سر می برد، هارون نتوانست وجود امام را تحمل کند، سرانجام مقداری خرما طلبید، و با سوزن […]

  ادامه ...

 • امام کاظم (ع) در آخرین مرحله از انتقال خود از زندانی به زندانی دیگر، طبق دستور هارون به زندان «سندی بن شاهک» منتقل شد. سندی امام (ع) را در خانهای […] 0

  شهادت امام کاظم

  امام کاظم (ع) در آخرین مرحله از انتقال خود از زندانی به زندانی دیگر، طبق دستور هارون به زندان «سندی بن شاهک» منتقل شد. سندی امام (ع) را در خانهای […]

  ادامه ...

 • موجبات شهادت امام موسی کاظم علیه السلام الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلوه و السلام علی عبد الله و رسوله و حبیبه و صفیه سیدنا و نبینا […] 0

  موجبات شهادت امام موسی کاظم علیه السلام

  موجبات شهادت امام موسی کاظم علیه السلام الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلوه و السلام علی عبد الله و رسوله و حبیبه و صفیه سیدنا و نبینا […]

  ادامه ...

 • زندگی سیاسی امام هفتم علیه السلام امام موسی بن جعفر علیهما السلام سپیده دم روز یکشنبه یا سه شنبه هفتم صفر سال ۱۲۸ یا ۱۲۹ هجری قمری در – ابواء […] 0

  زندگی سیاسی امام هفتم علیه السلام

  زندگی سیاسی امام هفتم علیه السلام امام موسی بن جعفر علیهما السلام سپیده دم روز یکشنبه یا سه شنبه هفتم صفر سال ۱۲۸ یا ۱۲۹ هجری قمری در – ابواء […]

  ادامه ...

 • امام موسی کاظم، امامت تا شهادت امام موسی کاظم علیه السلام در سال صد و چهل و هشت هجری که پدر بزرگوارش امام صادق(ع) توسط منصور، مسموم شد و به […] 0

  امام موسی کاظم، امامت تا شهادت امام

  امام موسی کاظم، امامت تا شهادت امام موسی کاظم علیه السلام در سال صد و چهل و هشت هجری که پدر بزرگوارش امام صادق(ع) توسط منصور، مسموم شد و به […]

  ادامه ...

 • بعد از تجهیز امام سندی بن شاهک عامل عباسیان دستور میدهد چهار نفر به صورت غریبانه جنازه امام را به قبرستان قریش حرکت دهند. عباسیان در ستیز با اسوههای تقوی […] 0

  تشییع امام کاظم

  بعد از تجهیز امام سندی بن شاهک عامل عباسیان دستور میدهد چهار نفر به صورت غریبانه جنازه امام را به قبرستان قریش حرکت دهند. عباسیان در ستیز با اسوههای تقوی […]

  ادامه ...

 • بیشتر نویسندگان شهادت امام موسی (ع) را ۲۵ رجب سال ۱۸۳ مینگارند. [۹۸] برخی ۲۴ رجب سال ۱۸۳ مینویسند. [۹۹] البته برخی نیز پنجم یا ششم رجب [ صفحه ۴۷] […] 0

  شهادت امام کاظم

  بیشتر نویسندگان شهادت امام موسی (ع) را ۲۵ رجب سال ۱۸۳ مینگارند. [۹۸] برخی ۲۴ رجب سال ۱۸۳ مینویسند. [۹۹] البته برخی نیز پنجم یا ششم رجب [ صفحه ۴۷] […]

  ادامه ...

 • هارون اگر چه مردی چند چهره بود و با چهرهای فریبنده کارهای زشت خود را پنهان میکرد، و توانست با این کار تمامی مقاصدش را عملی سازد، اما در یک […] 0

  شهادت امام کاظم (ع)

  هارون اگر چه مردی چند چهره بود و با چهرهای فریبنده کارهای زشت خود را پنهان میکرد، و توانست با این کار تمامی مقاصدش را عملی سازد، اما در یک […]

  ادامه ...