آرشیو شهادت

 • مخفی کردن شهادت امام کاظم علیه السلام امام موسی بن جعفر علیه السلام در طول امامت خود، چنان موقعیّتی در جامعه اسلامی به دست آورده بود و دل‌های شیعیان خود […] 0

  مخفی کردن شهادت امام کاظم علیه السلام

  مخفی کردن شهادت امام کاظم علیه السلام امام موسی بن جعفر علیه السلام در طول امامت خود، چنان موقعیّتی در جامعه اسلامی به دست آورده بود و دل‌های شیعیان خود […]

  ادامه ...

 • سندی بن شاهک به دستور هارون بر این پندار بود که با شهید نمودن امام کاظم (ع) و با حیله و تزویر خواهد توانست جنایت عباسیان را در حق عترت […] 0

  تجهیز بعد از شهادت امام کاظم

  سندی بن شاهک به دستور هارون بر این پندار بود که با شهید نمودن امام کاظم (ع) و با حیله و تزویر خواهد توانست جنایت عباسیان را در حق عترت […]

  ادامه ...

 • امام کاظم (ع) در آخرین مرحله از انتقال خود از زندانی به زندانی دیگر، طبق دستور هارون به زندان «سندی بن شاهک» منتقل شد. سندی امام (ع) را در خانهای […] 0

  شهادت امام کاظم

  امام کاظم (ع) در آخرین مرحله از انتقال خود از زندانی به زندانی دیگر، طبق دستور هارون به زندان «سندی بن شاهک» منتقل شد. سندی امام (ع) را در خانهای […]

  ادامه ...

 • شهادت بیشتر امامان معصوم (ع) مانند امام مجتبی (ع) و امام سجاد (ع) و امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) و امام رضا (ع) و امام جواد (ع) و.. […] 0

  نوشیدن زهر امامان شیعه

  شهادت بیشتر امامان معصوم (ع) مانند امام مجتبی (ع) و امام سجاد (ع) و امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) و امام رضا (ع) و امام جواد (ع) و.. […]

  ادامه ...

 • مرارت ها و شهادت‏ امام کاظم علیه السلام رنجها و غمهاى امام موسى بن جعفر بعد از فاجعه کربلا، دردناکتروشدیدتر از سایر ائمه‏علیهم السلام‏بود. هارون الرشید همواره در کمین ایشان‏بود، […] 0

  مرارت ها و شهادت‏ امام کاظم علیه السلام

  مرارت ها و شهادت‏ امام کاظم علیه السلام رنجها و غمهاى امام موسى بن جعفر بعد از فاجعه کربلا، دردناکتروشدیدتر از سایر ائمه‏علیهم السلام‏بود. هارون الرشید همواره در کمین ایشان‏بود، […]

  ادامه ...

 • بعد از تجهیز امام سندی بن شاهک عامل عباسیان دستور میدهد چهار نفر به صورت غریبانه جنازه امام را به قبرستان قریش حرکت دهند. عباسیان در ستیز با اسوههای تقوی […] 0

  تشییع امام کاظم

  بعد از تجهیز امام سندی بن شاهک عامل عباسیان دستور میدهد چهار نفر به صورت غریبانه جنازه امام را به قبرستان قریش حرکت دهند. عباسیان در ستیز با اسوههای تقوی […]

  ادامه ...

 • داستان غمبار انگیزه شهادت امام کاظم علیه السلام انـگـیزه دستگیرى امام کاظم (علیه السلام) : بزرگان اصحاب امام کاظم (علیه السلام) در مورد سبب دستگیرى امام کاظم (علیه السلام) به […] 0

  انگیزه شهادت امام کاظم علیه السلام

  داستان غمبار انگیزه شهادت امام کاظم علیه السلام انـگـیزه دستگیرى امام کاظم (علیه السلام) : بزرگان اصحاب امام کاظم (علیه السلام) در مورد سبب دستگیرى امام کاظم (علیه السلام) به […]

  ادامه ...

 • زندگی‌نامه امام موسی کاظم علیه السلام: نام:موسى‏ بن جعفر. کنیه: ابو ابراهیم، ابوالحسن، ابوالحسن اوّل، ابوالحسن ماضى، ابوعلى و ابواسماعیل. القاب: کاظم، صابر، صالح، امین و عبدالصالح. نکته:امام موسی کاظم […] 0

  زندگی‌نامه امام موسی کاظم علیه السلام

  زندگی‌نامه امام موسی کاظم علیه السلام: نام:موسى‏ بن جعفر. کنیه: ابو ابراهیم، ابوالحسن، ابوالحسن اوّل، ابوالحسن ماضى، ابوعلى و ابواسماعیل. القاب: کاظم، صابر، صالح، امین و عبدالصالح. نکته:امام موسی کاظم […]

  ادامه ...

 • هارون اگر چه مردی چند چهره بود و با چهرهای فریبنده کارهای زشت خود را پنهان میکرد، و توانست با این کار تمامی مقاصدش را عملی سازد، اما در یک […] 0

  شهادت امام کاظم (ع)

  هارون اگر چه مردی چند چهره بود و با چهرهای فریبنده کارهای زشت خود را پنهان میکرد، و توانست با این کار تمامی مقاصدش را عملی سازد، اما در یک […]

  ادامه ...

 • با اینکه امام کاظم علیه السلام در زندان در سخت ترین وضع به سر می برد، هارون نتوانست وجود امام را تحمل کند، سرانجام مقداری خرما طلبید، و با سوزن […] 0

  شهادت مظلومانه امام کاظم

  با اینکه امام کاظم علیه السلام در زندان در سخت ترین وضع به سر می برد، هارون نتوانست وجود امام را تحمل کند، سرانجام مقداری خرما طلبید، و با سوزن […]

  ادامه ...