آرشیو شهادت

 • امام کاظم (ع) در آخرین مرحله از انتقال خود از زندانی به زندانی دیگر، طبق دستور هارون به زندان «سندی بن شاهک» منتقل شد. سندی امام (ع) را در خانهای […] 0

  شهادت امام کاظم

  امام کاظم (ع) در آخرین مرحله از انتقال خود از زندانی به زندانی دیگر، طبق دستور هارون به زندان «سندی بن شاهک» منتقل شد. سندی امام (ع) را در خانهای […]

  ادامه ...

 • شهادت بیشتر امامان معصوم (ع) مانند امام مجتبی (ع) و امام سجاد (ع) و امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) و امام رضا (ع) و امام جواد (ع) و.. […] 0

  نوشیدن زهر امامان شیعه

  شهادت بیشتر امامان معصوم (ع) مانند امام مجتبی (ع) و امام سجاد (ع) و امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) و امام رضا (ع) و امام جواد (ع) و.. […]

  ادامه ...

 • امام در زندانهای هارون از سال ۱۷۹هـ .ق. که هارون دستور داد امام را دستگیر کنند، تا سال ۱۸۳ که به شهادت رسید؛ امام موسی بن جعفر در بغداد و […] 0

  امام کاظم در زندانهای هارون

  امام در زندانهای هارون از سال ۱۷۹هـ .ق. که هارون دستور داد امام را دستگیر کنند، تا سال ۱۸۳ که به شهادت رسید؛ امام موسی بن جعفر در بغداد و […]

  ادامه ...

 • سندی بن شاهک به دستور هارون بر این پندار بود که با شهید نمودن امام کاظم (ع) و با حیله و تزویر خواهد توانست جنایت عباسیان را در حق عترت […] 0

  تجهیز بعد از شهادت امام کاظم

  سندی بن شاهک به دستور هارون بر این پندار بود که با شهید نمودن امام کاظم (ع) و با حیله و تزویر خواهد توانست جنایت عباسیان را در حق عترت […]

  ادامه ...

 • زندگی‌نامه امام موسی کاظم علیه السلام: نام:موسى‏ بن جعفر. کنیه: ابو ابراهیم، ابوالحسن، ابوالحسن اوّل، ابوالحسن ماضى، ابوعلى و ابواسماعیل. القاب: کاظم، صابر، صالح، امین و عبدالصالح. نکته:امام موسی کاظم […] 0

  زندگی‌نامه امام موسی کاظم علیه السلام

  زندگی‌نامه امام موسی کاظم علیه السلام: نام:موسى‏ بن جعفر. کنیه: ابو ابراهیم، ابوالحسن، ابوالحسن اوّل، ابوالحسن ماضى، ابوعلى و ابواسماعیل. القاب: کاظم، صابر، صالح، امین و عبدالصالح. نکته:امام موسی کاظم […]

  ادامه ...

 • شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام روز ۲۵ رجب سالروز شهادت مردی است که به قدرت مسلط زمانه اش «نه» گفت و تا به آنجا رفت که رژیم طاغوتی […] 0

  شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام

  شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام روز ۲۵ رجب سالروز شهادت مردی است که به قدرت مسلط زمانه اش «نه» گفت و تا به آنجا رفت که رژیم طاغوتی […]

  ادامه ...

 • بیشتر نویسندگان شهادت امام موسی (ع) را ۲۵ رجب سال ۱۸۳ مینگارند. [۹۸] برخی ۲۴ رجب سال ۱۸۳ مینویسند. [۹۹] البته برخی نیز پنجم یا ششم رجب [ صفحه ۴۷] […] 0

  شهادت امام کاظم

  بیشتر نویسندگان شهادت امام موسی (ع) را ۲۵ رجب سال ۱۸۳ مینگارند. [۹۸] برخی ۲۴ رجب سال ۱۸۳ مینویسند. [۹۹] البته برخی نیز پنجم یا ششم رجب [ صفحه ۴۷] […]

  ادامه ...

 • داستان غمبار انگیزه شهادت امام کاظم علیه السلام انـگـیزه دستگیرى امام کاظم (علیه السلام) : بزرگان اصحاب امام کاظم (علیه السلام) در مورد سبب دستگیرى امام کاظم (علیه السلام) به […] 0

  انگیزه شهادت امام کاظم علیه السلام

  داستان غمبار انگیزه شهادت امام کاظم علیه السلام انـگـیزه دستگیرى امام کاظم (علیه السلام) : بزرگان اصحاب امام کاظم (علیه السلام) در مورد سبب دستگیرى امام کاظم (علیه السلام) به […]

  ادامه ...

 • با اینکه امام کاظم علیه السلام در زندان در سخت ترین وضع به سر می برد، هارون نتوانست وجود امام را تحمل کند، سرانجام مقداری خرما طلبید، و با سوزن […] 0

  شهادت مظلومانه امام کاظم

  با اینکه امام کاظم علیه السلام در زندان در سخت ترین وضع به سر می برد، هارون نتوانست وجود امام را تحمل کند، سرانجام مقداری خرما طلبید، و با سوزن […]

  ادامه ...

 • بعد از تجهیز امام سندی بن شاهک عامل عباسیان دستور میدهد چهار نفر به صورت غریبانه جنازه امام را به قبرستان قریش حرکت دهند. عباسیان در ستیز با اسوههای تقوی […] 0

  تشییع امام کاظم

  بعد از تجهیز امام سندی بن شاهک عامل عباسیان دستور میدهد چهار نفر به صورت غریبانه جنازه امام را به قبرستان قریش حرکت دهند. عباسیان در ستیز با اسوههای تقوی […]

  ادامه ...