آرشیو زندگینامه

 • تاریخچه حرم کاظمین به هنگام انتخاب بغداد به عنوان پایتخت در دوره خلافت منصور، در جوار این شهر باغ هایی وجود داشت که به شونیزیه معروف بود. منصور در ۱۴۵ […] 0

  تاریخچه حرم کاظمین

  تاریخچه حرم کاظمین به هنگام انتخاب بغداد به عنوان پایتخت در دوره خلافت منصور، در جوار این شهر باغ هایی وجود داشت که به شونیزیه معروف بود. منصور در ۱۴۵ […]

  ادامه ...

 • روایات فراوانی فضیلت و پاداش زیارت فاطمه معصومه علیهاالسلام را بیان مینماید. امام صادق (ع) ستدفن فیها (قم) امرأه من ولدی تسمی فاطمه فمن زارها وجب له الجنه، [۶۴] هر […] 0

  زیارت فاطمه معصومه

  روایات فراوانی فضیلت و پاداش زیارت فاطمه معصومه علیهاالسلام را بیان مینماید. امام صادق (ع) ستدفن فیها (قم) امرأه من ولدی تسمی فاطمه فمن زارها وجب له الجنه، [۶۴] هر […]

  ادامه ...

 • مرحوم شیخ مفید فرموده: احمد بن موسی، سیدی کریم، جلیل و صاحب ورع بوده. حضرت ابوالحسن موسی (ع) او را دوست میداشت و مقدم میداشت، و یک قطعه زمین با […] 0

  نظر شیخ مفید در باره شاه چراغ

  مرحوم شیخ مفید فرموده: احمد بن موسی، سیدی کریم، جلیل و صاحب ورع بوده. حضرت ابوالحسن موسی (ع) او را دوست میداشت و مقدم میداشت، و یک قطعه زمین با […]

  ادامه ...

 • هنگامی که نعمتی از خدای سبحان بر انسان ارزانی میشود، شخص مورد عنایت، شادمان از نعمت در صدد سپاس از ولی نعمت بر میآید. این واکنش در برابر نعمت، پاسخ […] 0

  جشن تولد امام کاظم

  هنگامی که نعمتی از خدای سبحان بر انسان ارزانی میشود، شخص مورد عنایت، شادمان از نعمت در صدد سپاس از ولی نعمت بر میآید. این واکنش در برابر نعمت، پاسخ […]

  ادامه ...

 • عیون اخبار الرضا- ج ۱ ص ۱۱۲- ربیع بن عبد الرحمن گفت: بخدا قسم موسی بن جعفر (ع) از کسانی بود که آثار جلالت و کمال دانش و اطلاع از […] 0

  لقبها و کنیه امام کاظم

  عیون اخبار الرضا- ج ۱ ص ۱۱۲- ربیع بن عبد الرحمن گفت: بخدا قسم موسی بن جعفر (ع) از کسانی بود که آثار جلالت و کمال دانش و اطلاع از […]

  ادامه ...

 • اشارهدر مورد لقب «شاه چراغ» نسبت به احمد بن موسی (ع) منبع صحیح و قابل پذیرش یافت نمیشود. آنچه مطرح است و برخی نیز در کتابهای خود آوردهاند دلیلی بر […] 0

  زندگی نامه احمد بن موسی سید السادات

  اشارهدر مورد لقب «شاه چراغ» نسبت به احمد بن موسی (ع) منبع صحیح و قابل پذیرش یافت نمیشود. آنچه مطرح است و برخی نیز در کتابهای خود آوردهاند دلیلی بر […]

  ادامه ...

 • مرجئه از جمله گروههای فکری بودند که در عصر امام کاظم (ع) فعالیت داشتند. آنان بنا به دلائلی – که به احتمال قوی جنبهی سیاسی نیز داشته است – معتقد […] 0

  مرجئه زمان امام کاظم

  مرجئه از جمله گروههای فکری بودند که در عصر امام کاظم (ع) فعالیت داشتند. آنان بنا به دلائلی – که به احتمال قوی جنبهی سیاسی نیز داشته است – معتقد […]

  ادامه ...

 • جریانات فکری و عقیدتی دوران پیشوای هفتم (ع) به رغم اختلافاتی که با یکدیگر داشتند، در این مساله مشترک بودند که همگی در جبههی مخالف خط امامت قرار داشته [ […] 0

  دستگاه خلافت و جریانات فکری زمان امام کاظم

  جریانات فکری و عقیدتی دوران پیشوای هفتم (ع) به رغم اختلافاتی که با یکدیگر داشتند، در این مساله مشترک بودند که همگی در جبههی مخالف خط امامت قرار داشته [ […]

  ادامه ...

 • در مآخذی که اولاد حضرت موسی بن جعفر (ع) را ذکر نمودهاند دختری به نام ام احمد را برای حضرت ذکر نکردهاند ولی در کافی روایتی را نقل نموده است […] 0

  فرزندان امام کاظم ام احمد

  در مآخذی که اولاد حضرت موسی بن جعفر (ع) را ذکر نمودهاند دختری به نام ام احمد را برای حضرت ذکر نکردهاند ولی در کافی روایتی را نقل نموده است […]

  ادامه ...

 • برترین و بزرگوارترین فرزند موسی بن جعفر (ع)، علی الرضا (ع) است. وی به سال ۱۴۸ هجری در مدینه متولد شد و مراحل رشد و کمال را تحت سرپرستی و […] 0

  فرزند امام کاظم علی الرضا

  برترین و بزرگوارترین فرزند موسی بن جعفر (ع)، علی الرضا (ع) است. وی به سال ۱۴۸ هجری در مدینه متولد شد و مراحل رشد و کمال را تحت سرپرستی و […]

  ادامه ...