آرشیو اخلاق و فضائل

 • عبدالله یافعی مینویسد: « الامام موسی کان صالحا عابدا، جوادا، حلیما، کبیر القدر و هو احد الائمه الاثنی عشر المعصومین فی اعتقاد الامامیه و کان یدعی بالعبد الصالح لعبادته و […] 0

  مقامات عرفانی امام کاظم

  عبدالله یافعی مینویسد: « الامام موسی کان صالحا عابدا، جوادا، حلیما، کبیر القدر و هو احد الائمه الاثنی عشر المعصومین فی اعتقاد الامامیه و کان یدعی بالعبد الصالح لعبادته و […]

  ادامه ...

 • شیخ صدوق به نقل از پدر عبدالله قزوینی مینویسد: روزی نزد فضل بن ربیع رفتم. دیدم بالای بام خانهای نشسته است. به من گفت: « نزدیک بیا ». نزد او […] 0

  امام کاظم اوج معنویت

  شیخ صدوق به نقل از پدر عبدالله قزوینی مینویسد: روزی نزد فضل بن ربیع رفتم. دیدم بالای بام خانهای نشسته است. به من گفت: « نزدیک بیا ». نزد او […]

  ادامه ...

 • بانویی را در بغداد دیدند که شتابان حرکت میکند، از او سوال شد به کجا میروی؟گفت: «به سوی مرقد موسی بن جعفر (ع)، زیرا پسرم در زندان است و برای […] 0

  نتیجه توسل به امام کاظم

  بانویی را در بغداد دیدند که شتابان حرکت میکند، از او سوال شد به کجا میروی؟گفت: «به سوی مرقد موسی بن جعفر (ع)، زیرا پسرم در زندان است و برای […]

  ادامه ...

 • کیف أصف حسن ثناؤکم (امام الهادی (ع)) بی تردید هیچ زبانی توان ستایش عترت آل رسول الله (ص) را ندارد. زیرا هنگامی که زبان امام هادی (ع) در ستایش عترت […] 0

  امام هادی و ستایش عترت

  کیف أصف حسن ثناؤکم (امام الهادی (ع)) بی تردید هیچ زبانی توان ستایش عترت آل رسول الله (ص) را ندارد. زیرا هنگامی که زبان امام هادی (ع) در ستایش عترت […]

  ادامه ...

 • شناخت حقتعالی و توجه و عنایت به مقام ربوبی به ویژه به هنگام نماز و عبادت از دیگر ویژگیهای اولیای الهی از جمله موسی بن جعفر (ع) است. نمونهی ذیل […] 0

  امام کاظم و توجه به ذات حقتعالی

  شناخت حقتعالی و توجه و عنایت به مقام ربوبی به ویژه به هنگام نماز و عبادت از دیگر ویژگیهای اولیای الهی از جمله موسی بن جعفر (ع) است. نمونهی ذیل […]

  ادامه ...

 • فروتنی امام کاظم (ع) امام موسی بن جعفر علیه السلام بر مرد سپاه چهره و بد منظری گذر کرد و بر وی سلام نمود و کنارش نشست مدتی با او […] 0

  فروتنی امام کاظم (ع)

  فروتنی امام کاظم (ع) امام موسی بن جعفر علیه السلام بر مرد سپاه چهره و بد منظری گذر کرد و بر وی سلام نمود و کنارش نشست مدتی با او […]

  ادامه ...

 • اشارهاینک به نمودها و مظاهری از دانش خدادادی پیشوای هفتم (ع) در ابعاد: آگاهی از جهان غیب، اخبار از رویدادهای آینده، اعلام زمان ولادت و مرگ افراد و اخبار از […] 0

  مظاهری از دانش امام کاظم

  اشارهاینک به نمودها و مظاهری از دانش خدادادی پیشوای هفتم (ع) در ابعاد: آگاهی از جهان غیب، اخبار از رویدادهای آینده، اعلام زمان ولادت و مرگ افراد و اخبار از […]

  ادامه ...

 • اشارهپیشوایان معصوم (ع) مظهر کامل فضائل و مکارم اخلاقی بودند. همهی آنان در یک مکتب تربیتی پرورش یافته و از یک منبع تغذیه شدهاند؛ بنابراین فضائلی که برای هر یک […] 0

  فضائل و مکارم اخلاقی پیشوایان معصوم

  اشارهپیشوایان معصوم (ع) مظهر کامل فضائل و مکارم اخلاقی بودند. همهی آنان در یک مکتب تربیتی پرورش یافته و از یک منبع تغذیه شدهاند؛ بنابراین فضائلی که برای هر یک […]

  ادامه ...

 • پای درس اخلاق امام هفتم بیست و پنجم رجب بنابر نقل مشهور[۱] روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام است. از آن امام هدایت سخنانی به یادگار رسیده که هر […] 0

  پای درس اخلاق امام کاظم

  پای درس اخلاق امام هفتم بیست و پنجم رجب بنابر نقل مشهور[۱] روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام است. از آن امام هدایت سخنانی به یادگار رسیده که هر […]

  ادامه ...

 • گوشه ای از صفات امام کاظم علیه السلام حضرت امام موسى کاظم(علیه السلام) عابدترین و زاهدترین، فقیه ترین، سخى ترین و کریمترین مردم زمان خود بود، هر گاه دو سوم […] 0

  گوشه ای از صفات امام کاظم علیه السلام

  گوشه ای از صفات امام کاظم علیه السلام حضرت امام موسى کاظم(علیه السلام) عابدترین و زاهدترین، فقیه ترین، سخى ترین و کریمترین مردم زمان خود بود، هر گاه دو سوم […]

  ادامه ...