آرشیو امامت و رهبری، حاکمان زمان

 • هارون در مورد امام کاظم علیه السلام به قدری عصبانی بود که مثل مارگزیده به خود می پیچید، از این رو چون صیادی بی رحم در کمین آن حضرت بود […] 0

  هارون در کمین امام کاظم و علت آن

  هارون در مورد امام کاظم علیه السلام به قدری عصبانی بود که مثل مارگزیده به خود می پیچید، از این رو چون صیادی بی رحم در کمین آن حضرت بود […]

  ادامه ...

 • حسادت هارون به امام موسی کاظم (علیه السلام) موسى بن جعفر(علیه السلام) برترین شخصیت علمى ، دینى ، معنوى و سیاسى عصر خود بود. علاوه بر آنـکـه سـمـت خـویـشـاوندى با […] 0

  حسادت هارون به امام موسی کاظم (علیه السلام)

  حسادت هارون به امام موسی کاظم (علیه السلام) موسى بن جعفر(علیه السلام) برترین شخصیت علمى ، دینى ، معنوى و سیاسى عصر خود بود. علاوه بر آنـکـه سـمـت خـویـشـاوندى با […]

  ادامه ...

 • صفحه ۱۸۲ از ۲۷۲تاریخ زندگی این طاغوت خونخوار پر از انبوه جرایم و جنایات است و سیاست او با تمام نیرو، در برابر کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) ایستاده بود […] 0

  جنایات منصور

  صفحه ۱۸۲ از ۲۷۲تاریخ زندگی این طاغوت خونخوار پر از انبوه جرایم و جنایات است و سیاست او با تمام نیرو، در برابر کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) ایستاده بود […]

  ادامه ...

 • در مدینه و کوفه، احزاب سری تشکیل شد و با تمام نیرو شروع به دعوت به شخص مورد رضایتی از خاندان محمد (ص) و بازگرداندن خلافت اسلامی به اهل بیت […] 0

  دعوت مردم به علویان

  در مدینه و کوفه، احزاب سری تشکیل شد و با تمام نیرو شروع به دعوت به شخص مورد رضایتی از خاندان محمد (ص) و بازگرداندن خلافت اسلامی به اهل بیت […]

  ادامه ...

 • روزی امام صادق علیه السلام پسرش عبدالله را سرزنش و موعظه می کرد، و به او می فرمود: «چه چیز تو را باز می دارد که همانند برادرت (حضرت کاظم) […] 0

  امام کاظم در آغاز امامت

  روزی امام صادق علیه السلام پسرش عبدالله را سرزنش و موعظه می کرد، و به او می فرمود: «چه چیز تو را باز می دارد که همانند برادرت (حضرت کاظم) […]

  ادامه ...

 • از مهمترین عواملی که منجر به از هم پاشیدن حکومت اموی گردید، درگیری و نزاع میان یمنیها و نزاریها بود که دشمنی مابین آنهابالا گرفت، آن چیزی که باعث سستی […] 0

  تعصب بین یمنیها و نزاریها

  از مهمترین عواملی که منجر به از هم پاشیدن حکومت اموی گردید، درگیری و نزاع میان یمنیها و نزاریها بود که دشمنی مابین آنهابالا گرفت، آن چیزی که باعث سستی […]

  ادامه ...

 • براستی هر » : امام، فقیه بن ساعی درباره ی عوامل نهضتهای علویان سخن گفته، که سخنش بر دلایل محکم و استواری مبتنی استکس به دقت در تاریخ اسلام بنگرد، […] 0

  سخن ابن ساعی

  براستی هر » : امام، فقیه بن ساعی درباره ی عوامل نهضتهای علویان سخن گفته، که سخنش بر دلایل محکم و استواری مبتنی استکس به دقت در تاریخ اسلام بنگرد، […]

  ادامه ...

 • همه ی مردم مسلمان از دور و نزدیک همچون عاصیان سرکش، به حرکت درآمدند، در حالی که هر نوع زنجیر، قید و بند و موانعیرا که بر سر راهش بود، […] 0

  نهضت بزرگ علویان

  همه ی مردم مسلمان از دور و نزدیک همچون عاصیان سرکش، به حرکت درآمدند، در حالی که هر نوع زنجیر، قید و بند و موانعیرا که بر سر راهش بود، […]

  ادامه ...

 • فقیری بر امام وارد شد و درخواست بخشش داشت، امام علیه السلام خواست تا [ صفحه ۱۷۹ ] او را بیازماید و به اندازه معرفتشآرزو خواهم کرد که خداوند تقوای […] 0

  امام کاظم علیه السلام و فقیر

  فقیری بر امام وارد شد و درخواست بخشش داشت، امام علیه السلام خواست تا [ صفحه ۱۷۹ ] او را بیازماید و به اندازه معرفتشآرزو خواهم کرد که خداوند تقوای […]

  ادامه ...

 • ای عبدالرحمن، تو » : ابراهیم امام به غلامش – ابومسلم – این سفارش مشتمل بر گناه و تبهکاری و خروج از مرز دین را، توصیه کرداز خانوادهی ما هستی! […] 0

  سفارش ابراهیم به ابومسلم رهبر نهضت علویان

  ای عبدالرحمن، تو » : ابراهیم امام به غلامش – ابومسلم – این سفارش مشتمل بر گناه و تبهکاری و خروج از مرز دین را، توصیه کرداز خانوادهی ما هستی! […]

  ادامه ...