آرشیو جلالت امام موسی بن جعفر

  • شخصی از امام صادق (ع) پرسید:« چه قدر فرزندت موسی را دوست داری؟ »امام (ع) فرمود:« وددت ان لیس لی ولد غیره، حتی لا یشارکه فی حبی له احد. »« […] 0

    جلالت امام موسی بن جعفر

    شخصی از امام صادق (ع) پرسید:« چه قدر فرزندت موسی را دوست داری؟ »امام (ع) فرمود:« وددت ان لیس لی ولد غیره، حتی لا یشارکه فی حبی له احد. »« […]

    ادامه ...